Przetwórstwo
gumy

Piece IR do wulkanizacji gumy

Piece IR tunelowe do wulkanizacji gumy

Zastosowanie pieców IR tunelowych:

 • Symetryczna i niesymetryczna wulkanizacja profili z mieszanek gumy. Niezależne sterowanie sekcjami promienników pozwala na równomierną wulkanizację profili o złożonej i niesymetrycznej geometrii przekroju.
 • Suszenie w promieniowaniu podczerwonym średniofalowym i ciepłym powietrzu.
 • Inne zastosowania wymagające dostarczenia energii cieplnej w postaci promieniowania podczerwonego i ciepłego powietrza.

Ważne cechy użytkowe pieców do wulkanizacji:

 • Możliwość zastosowania w przemyśle przetwórstwa gumy (także medycznym i spożywczym)
 • Duże możliwości konfiguracji (długość, szerokość, układ promienników)
 • Ergonomia - regulacja wysokości, położenia kątowego, otwierana komora pieca szokowego
 • Kompaktowe wymiary, możliwość regulacji położenia, wysokości pieca szokowego
 • Energooszczędność
 • Krótki czas do osiągnięcia gotowości
 • Zaawansowany system sterowania mocą promienników
 • Wykonanie wnętrza ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
 • Duża trwałość promienników na skutek zastosowania technologii kontrolowanego przez sterownik nagrzewania i schładzania promienników

 

Budowa pieca IR tunelowego do wulkanizacji gumy:

Promienniki pieca IR tunelowego

Tunelowe piece do wulkanizacji produkowane przez Zamak Mercator wyposażone są w elementy grzejne w postaci ceramicznych średniofalowych promienników podczerwieni. Są to elementy grzejne wykonane z wysoko ogniotrwałego tworzywa ceramicznego z powłoką ze szkliwa ceramicznego. Wewnątrz korpusu zatopiona jest spirala grzejna z drutu oporowego. Ich zasada działania opiera się na wykorzystywaniu zjawiska promieniowania cieplnego, polegającego na pochłanianiu i zamianie na ciepło energii promieniowania padającej na ogrzewane przedmioty. W zależności od posiadanej mocy emitują falę elektromagnetyczną o długości od 2 do 10 µm.

Promienniki ceramiczne cechuje wysoka odporność korozyjna, odporność na środowiska agresywne, sterylność (ważna właściwość w technice medycznej i przemyśle spożywczym), możliwość sterowania mocą, niska bezwładność temperaturowa. Promienniki tego typu, około 50% energii cieplnej wypromieniowują. Energia ta dociera do wulkanizowanego polimeru bezpośrednio bez udziału powietrza. Energia promieniowania IR wnika w wulkanizowany polimer równomiernie ogrzewając go od środka. Pozostałe 50% energii ogrzewa powietrze we wnętrzu pieca przekazując energię do wulkanizowanego polimeru poprzez przewodzenie i nagrzewanie jego powierzchni. W efekcie współdziałania tych dwóch procesów, ciepło jest przekazywane do polimeru od zewnątrz i od wewnątrz, co skutkuje bardziej równomiernym przebiegiem wulkanizacji w całej masie profilu.

Nagrzewanie profili poprzez promieniowanie podczerwone oraz ciepłe powietrze pozwala na wulkanizację profili o skomplikowanych kształtach oraz dużym zakresie przekrojów czynnych.

Segmenty pieca IR tunelowego

Produkowane przez nas piece składają się z segmentów o długości 3m , które można łączyć w tunel o pożądanej długości. Połączenie segmentów jest skonstruowane w taki sposób, że nie ogranicza dostępu do pieca na całej długości.

Taśma transportowa

Szerokość taśmy transportowej może zawierać się w przedziale od 100mm do 800mm. Stosowana siatka posiada wysoki współczynnik przenikalności promieniowania podczerwonego sięgający 70%. Tym samym promieniowanie w dużym stopniu dociera do dolnych stref materiału. Siatka jest odporna na wpływ wysokich temperatur i korozję.

Komora pieca IR tunelowego

Ilość oraz układ promienników w komorze pieca są dobierane w zależności od oczekiwań klienta, np. do wulkanizowania profili o skomplikowanym kształcie, promienniki mogą być podzielone na 4 sekcje na obwodzie koła, umożliwiające dopasowanie mocy nagrzewania niezależnie dla każdej sekcji. Zapewnia to równomierne dostarczanie energii cieplnej do polimeru (symetryczna i niesymetryczna wulkanizacja profili z mieszanek gumy).

Wnętrze tunelu pieca jest wykonane w całości ze stali nierdzewnej, co ułatwia utrzymanie czystości oraz zapewnia trwałość.

Na zamówienie wnętrze tunelu może być wykonane ze stali kwasoodpornej lub kwasoodpornej do zastosowań medycznych, co w połączeniu z promiennikami ceramicznymi umożliwia szeroki wachlarz zastosowań (przemysł medyczny i spożywczy).

piec szokowy ir szczelinowy wulkanizacja

Piece IR szokowe do wulkanizacji gumy

Zastosowanie pieców IR szokowych do wulkanizacji gumy

Piece szokowe IR pracują na podobnej zasadzie, jak tunelowe piece do wulkanizacji IR. Różnica polega na tym, że są przystosowane do pracy w zakresie wyższych temperatur.

W piecach szokowych IR utrwala się kształt profilu, poprzez natychmiastowy i szokowy wpływ wysokiej temperatury, zaraz po wyjściu profilu z głowicy wytłaczarki. W piecu szokowym następuje wytworzenie cienkiej, wstępnie zwulkanizowanej powłoki na profilu zanim ten trafi do właściwego pieca wulkanizacyjnego. Piec szokowy również podnosi jakość wytłaczanego profilu, poprzez nadanie jego powierzchni gładkości oraz delikatnego połysku.

Budowa pieca IR szokowego do wulkanizacji gumy:

Promienniki pieca IR szokowego

Piece szokowe IR firmy Zamak Mercator produkowane są w oparciu o krótkofalowe promienniki IR (halogenowe).Promienniki halogenowe ponad 85% pobranej energii elektrycznej wypromieniowują w postaci promieniowania cieplnego o długości fali w zakresie IR 1,2µm - 5µm. Takie promieniowanie cechuje duża gęstość energii. Dociera ono do wulkanizowanego profilu natychmiast - powietrze w piecu jest nagrzewane w niewielkim stopniu. Ponieważ promieniowanie krótkofalowe niesie dużo energii cieplnej i wnika w profil na mniejszą głębokość niż promieniowanie średniofalowe promienników ceramicznych, doskonale nadaje się do wytwarzania tzw. "skórki" na profilu.

Piec szokowy zbudowany w oparciu o taką technologię ma niewielkie rozmiary, jest leki i łatwy w obsłudze. Promienniki halogenowe cechują niskie koszty eksploatacji, promieniowanie można ogniskować na wulkanizowanym profilu, można też sterować mocą promienników w zakresie 0-100% mocy. Nie ma konieczności nagrzewania całego pieca do wysokiej temperatury jak to ma miejsce w piecach oporowych.

Cyfrowy system sterowania pieców do wulkanizacji gumy

Nasz dział automatyki, na podstawie wielu lat doświadczeń, opracował oprogramowanie pozwalające na zarządzanie całymi liniami produkcyjnymi. Nasze oprogramowanie pozwala sterować, kontrolować i zarządzać procesami wytłaczania i wulkanizacji. Ciągła kontrola parametrów wytłaczania takich jak: temperatura stref pieców, szybkość transportu, zużycie energii, pozwalają mieć kontrolę nad procesem i urządzeniem.
Do realizacji naszych rozwiązań z zakresu automatyki i napędów wykorzystujemy urządzenia firm Bernecker + Rainer Industrie Elektronik GmbH oraz Lenze Drives GmbH, współpracujemy również z wieloma innymi renomowanymi firmami.

Nowa technologia konstrukcji pieców IR do wulkanizacji ma wiele zalet. Począwszy od niewielkiego wpływu na środowisko, zarówno ze względu na zanieczyszczenie jak i oszczędność energii, poprzez zwiększone bezpieczeństwo pracy oraz wysoką jakość gotowego produktu. Produkowane przez Zamak Mercator piece IR tunelowe cechuje wysoka energooszczędność, gdyż energia cieplna jest odpowiednio w 50% lub 85% dostarczana do polimeru bezpośrednio. Wielowarstwowa izolacja termiczna pieca o grubości do 100 mm zatrzymuje ciepło we wnętrzu pieca.