Prace
badawcze

Prace badawcze

Zamak Mercator Sp. z o.o. oferuje możliwość wykonania badań z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dysponujemy liniami testowymi do ekstruzji jak również kadrą wykfalifikowanych pracowników mających wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w tym zakresie.

Badania przeprowadzamy na wytłaczarce do tworzyw sztucznych jednoślimakowej jak i wytłaczarce  dwuślimakowej. Dysponujemy również odpowiednimi głowicami, co pozwala na prowadzenie szerokiego wachlarza testów z dowolnymi tworzywami sztucznymi.

Badania mogą być prowadzone z tworzywami powierzonymi przez Klienta, jak również możemy dostarczyć wskazane do badań polimery.

 

ZAKRES BADAŃ

 1. Wytłaczanie dowolnych tworzyw sztucznych, w tym wysoko napełnionych, trudno przetwarzalnych w dowolnym zakresie temperatur
 2. opracowywanie technologii dla wyrobów z zakresu ekstruzji, zarówno nowych jak i optymalizacja istniejących produktów
 3. rozwiązywanie problemów z jakością i wydajnością w procesie wytłaczania
 4. testowanie nowych tworzyw sztucznych oraz wsparcie w opracowywaniu kompozytów
 5. testy z zakresu nowych konstrukcji ślimaków, narzędzi wytłaczających i głowic
 6. wykonywanie krótkich serii produktów z powierzonego materiału i na powierzonych narzędziach.

 

CZYM DYSPONUJEMY

 1. Wysokiej klasy wytłaczarką laboratoryjną dwuślimakową, o średnicy ślimaków 2 x 24 mm, mogącą pracować jako współbieżna lub przeciwbieżna. Napęd stanowi silnik o mocy 26,4 kW. Maksymalny moment na ślimakach wytłaczarki może wynosić 140 Nm (na każdy ślimak). Maksymalna temperatura przetwórstwa może sięgać 450oC. Wytłaczarka posiada cylinder dzielony w poziomie, co umożliwia obserwację postępu w homogenizacji tworzywa. Bogate oprogramowanie badawcze, umożliwia archiwizację wszystkich istotnych parametrów pracy wytłaczarki.

  Czytaj więcej


 2. Wytłaczarką jednoślimakową o średnicy ślimaka 32 mm i L/D 32, z uniwersalnym ślimakiem. Górna granica temperatur pracy wynosi 400oC, co umożliwia testy praktycznie całej gamy polimerów. System sterowania umożliwia pracę w trybie stabilizacji ciśnienia lub obrotów (obroty do 200 obr/min).
 3. Głowicą prostą do żyłek i taśm,
 4. Głowicą krzyżową do powlekania ośrodka w postaci drutu, linki lub żyłki
 5. Głowicą krzyżową płaską, do powlekania ośrodka w postaci tasiemek lub kilku włókien ustawionych równolegle w jednej płaszczyźnie.
  Do głowicy prostej posiadamy kilka narzędzi formujących. W głowicach montujemy czujnik temperatury masy.
 6. Pompą tworzywa. Pozwala ona na uzyskanie stabilnego (bez pulsacji) wypływu tworzywa, co skutkuje zachowaniem parametrów wymiarowych wytłaczanych wyrobów.
 7. Dwiema wannami chłodzącymi. Jedna wanna pozwala na podgrzewanie wody i utrzymywanie temperatury (stosowana w pracy z tworzywami czułymi na szok termiczny). Druga wanna jest typową wanną chłodzącą z osuszaczem zamontowanym na końcu.
 8. Podciśnieniowym układem do stabilizacji wymiarowej żyłek.
 9. Miernikiem laserowym średnicy wytłaczanych żył, kabli itp o przekroju kołowym. Dokładność pomiarowa wynosi 0,001 mm.
 10. Odciągiem gąsienicowym o długości gąsienic 600 mm i szerokości 100 mm. Odciąg posiada regulowany docisk gąsienic, co umożliwia precyzyjne odciąganie wytłaczanych produktów.
 11. Nawijarką dwuwrzecionową z licznikiem metrów, mogącą nawijać gotowy produkt na wybrane szpule.

 

DOTYCHCZASOWA WSPÓŁPRACA

Z naszych urządzeń i wiedzy korzysta wiele specjalistycznych firm, między innymi z branży przemysłu lotniczego (MTU), elektrotechnicznej (ABB), motoryzacyjnego (GEMO) oraz inne firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Współpracujemy również z Uczelniami i Instytutami zarówno w zakresie badań (Politechnika Lubelska) jak również w zakresie dydaktycznym (Politechnika Krakowska).