Walcarki

Walcarki laboratoryjne do przetwarzania mieszanek gumowych i polimerowych

Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest szeroki zakres parametrów użytkowych, umożliwiający realizowanie procesów przetwórczych w szerokim zakresie dla gumy oraz polimerów.

Najważniejszą właściwością naszych walcarek jest zdolność symulacji procesów przemysłowego walcowania w warunkach laboratorium, równie ważna jest bezpieczeństwo obsługi, ergonomia i krótki czas przygotowania urządzenia do kolejnego badania.

Możliwości prowadzenia badań

Walcarka wyposażona jest w mechanizmy pozwalające na regulację prędkości obrotowej walców oraz frykcji w pełnym zakresie z dużą dokładnością. Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami automatycznie kontroluje wzajemną równoległość walców w trakcie pracy. Możliwość szybkiego nastawienia szczeliny między walcami oraz jej ciągła kontrola w czasie procesu walcowania decydują o sprawności procesu i oszczędności materiału.  Mechanizmy napędowy oraz regulujący odległość pomiędzy walcami są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania. Walcarka może być wyposażona w automatyczne programowane dozowniki płynów, oraz granulek. Wszystkie ustawienia mogą być zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie mierzone parametry można zapisywać na nośniku pamięci w dowolnych odstępach czasu od 1 s. Pomiar temperatury walców dokonywany jest poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, rozmieszczonych w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzdłuż oraz po obwodzie walca. Walcarka jest uniwersalnym precyzyjnym zautomatyzowanym narzędziem badawczym. Umożliwia prowadzenie badań mieszanek gumy oraz polimerów. 

Precyzja działania

Zastosowany system gwarantuje najwyższą dokładność i powtarzalność pozycjonowania walców. Wyeliminowanie luzów umożliwia reagowanie systemu regulacji na zmieniające się warunki procesu. Aktualne położenie walców jest odczytywane z przetworników położenia o dużej dokładności umieszczonych po obu stronach walców. System sterowania na bieżąco porównuje wartość zadaną szczeliny między walcami z odczytem z czujnika i w zależności od wyniku pomiaru wywołuje właściwą reakcję siłowników. Pomiar i regulacja odbywa się niezależnie dla obu stron cylindra, dzięki czemu walce zawsze są równoległe do siebie. Walcarka jest wyposażona w tensometryczne przetworniki siły działającej pomiędzy walcami. Pomiar siły umożliwia pracę w dwóch trybach:

 • Tryb stałej odległości pomiędzy walcami: system sterowania utrzymuje stałą, zadaną wartość szczeliny między walcami
 • Tryb stałej siły docisku: system sterowania utrzymuje stałą, zadaną siłę docisku walców zachowując zadaną wartość minimalnej odległości pomiędzy walcami [ wartość odległości minimalnej może być ustawiona przez użytkownika]

Ważne cechy użytkowe:

 • Wysokie parametry użytkowe.
 • Wbudowany system grzewczo-chłodzący.
 • Pomiar momentu obrotowego.
 • Wysokie bezpieczeństwo użytkowania nawet przy zaniku zasilania.
 • Opcjonalny moduł pomiaru zużytej energii oraz parametrów sieci zasilającej.
 • Wysoka sprawność.
 • Wysoka trwałość podzespołów.

 

Budowa walcarek:

Walce

 • Elementem roboczym walcarki są dwa grzane i ochłodzone walce, pokryte warstwą chromu technicznego, nadającemu im wymaganą twardość i gładkość powierzchni. Walce mają możliwość obracania się niezależnie z różną prędkością, w zależności od nastawionej frykcji.
 • Odległość między walcami regulowana jest bezstopniowo w zakresie od 0,2 mm do 10 mm [50 mm] z dokładnością do 0,1 mm. Regulacji szczeliny można dokonywać również podczas pracy walcarki.

Napęd główny

 • Źródłem mocy walcarki są dwa nowoczesne silniki prądu przemiennego wykonane w technologii 120 Hz.. Takie silniki mają zwiększony zakres sterowania prędkością obrotową, zwłaszcza w zakresie niskich prędkości obrotowych oraz zapewniają stały maksymalny moment obrotowy w całym zakresie prędkości. Ponadto takie silniki są praktyczne bezobsługowe, a koszty ich użytkowania są niskie. Ważnym elementem napędu są dwa współpracujące ze sobą przemienniki częstotliwości [ falowniki]. Falownik pozwala kontrolować niezależnie prędkość obrotową walców oraz ich moment obrotowy. Stosujemy silniki oraz falowniki renomowanych producentów. Opcjonalny moduł pomiaru zużytej energii oraz kontroli jej, jakości pozwala na bieżąco kontrolować koszty oraz jakość zużytej energii, co zwiększa możliwości badawcze walcarek.

System bezpieczeństwa

 • Rosnące wymagania odnośnie bezpieczeństwa użytkowania walcarek i kalandrów powodują, że systemy przesuwu cylindra muszą uzyskiwać parametry zgodne z obowiązującymi normami oraz zapewniać wysoką precyzję i niezawodność działania. Wysoka prędkość otwarcia walców, jaką pozwalają osiągnąć systemy napędu przesuwu walca, jest jednym z kluczowych parametrów stanowiących o bezpieczeństwie pracy walcarki i operatora [norma bezpieczeństwa EN 1417: 2015 wymaga, aby szybkość awaryjnego otwarcia walców na odległość minimum 50 mm nie przekraczała czasu 5 sekund ponadto walce musza się zatrzymać wykonując obrót maksymalnie o 90 st.] Dodatkowo pomiar siły umożliwia stałą kontrolę siły zwarcia walców i chroni maszynę przez przeciążeniem.
 • System bezpieczeństwa w razie konieczności można uruchomić rękami, głową lub kolanem. System jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami, a nawet je przewyższa. W razie włączenia systemu bezpieczeństwa walcarki, walce automatyczne hamują oraz zmieniają obroty na przeciwne oraz odjeżdżają od siebie na odległość 50 mm w czasie 4,7 sekundy. Jeżeli zostanie wybrana opcja z UPS (Uninterruptible Power Supply) system bezpieczeństwa walcarki działa również w przypadku zaniku zasilania.

Cyfrowy system sterowania

 • Praca walcarki jest monitorowana przez system komputerowy. Z kolorowego panelu dotykowego możliwe jest sterowanie wszystkimi parametrami pracy walcarki. Istnieje również możliwość wizualizacji i zapisu większości parametrów pracy oraz ich eksportu do plików arkuszy kalkulacyjnych.
 • Ponieważ nie potrafimy sobie wyobrazić procesów badawczych oraz produkcji bez ich automatyzacji, nasz dział automatyki, na podstawie wielu lat doświadczeń, opracował oprogramowanie pozwalające na zarządzanie urządzeniami badawczymi. Nasze oprogramowanie pozwala sterować, kontrolować i zarządzać procesami badawczymi. Ciągła kontrola parametrów walcarki takich jak: temperatura, frykcja, obroty, moment obrotowy, siła, zużycie energii, pozwalają mieć kontrolę nad procesem i walcarką. Dodatkowo można do tego dodać możliwość zapisu parametrów do bazy danych w celu późniejszej analizy i archiwizacji, wyświetlanie wykresów on-line oraz pracę w sieci zakładowej a nawet globalnej. Dzięki naszemu oprogramowaniu możemy prowadzić badania a proces oraz obraz video transmitować poprzez sieć Ethernet w dowolne miejsce na komputery, tablety itp. Nasze oprogramowanie możemy dostosować do oczekiwań naszych klientów. Kontrolować proces można z poziomu ekranu dotykowego na konsoli urządzenia lub w sieci Ethernet. Do realizacji naszych rozwiązań z zakresu automatyki i napędów wykorzystujemy własne programy oraz urządzenia firm Bernecker + Rainer Industrie Elektronik GmbH oraz Lenze Drives GmbH, współpracujemy też wieloma innymi renomowanymi firmami. Możliwa jest integracja naszych urządzeń z systemami sterowania urządzeń innych producentów.

 

Walcarki mają przeznaczenie laboratoryjne jednak ze względu na trwałą konstrukcję oraz wysoki poziom bezpieczeństwa mogą być użytkowane w przemyśle.