PL | EN
Biblioteka opublikowanych prac naukowych– Laboratoryjne wytłaczarki, walcarki Zamak Mercator

Biblioteka opublikowanych prac naukowych– Laboratoryjne wytłaczarki, walcarki Zamak Mercator

Przedstawiamy Państwu bibliotekę publikacji naukowych, w których opublikowane są wyniki badań naukowych wykonanych na urządzeniach Zamak Mercator. Polskie i zagraniczne uczelnie techniczne oraz instytuty badawcze, które posiadają wytłaczarki, walcarki oraz inne urządzenia Zamak Mercator , regularnie wykonują niezwykle interesujące testy i badania tworzyw sztucznych oraz polimerów pochodzenia naturalnego. Dzięki publikacjom, które są udostępniane przez autorów badań możemy dowiedzieć się jak wytłaczarki, walcarki oraz inne urządzenia wyprodukowane przez Zamak Mercator są pomocne w laboratoriach i centrach badawczych firm produkcyjnych oraz ośrodków badawczych.

Miło nam poinformować o tym że na naszych wytłaczarkach laboratoryjnych są prowadzone liczne prace badawcze dotyczące tworzyw sztucznych, innych polimerów oraz materiałow.


W spisie publikacji odkryją państwo wyniki badań wykonanych na urządzeniach wyprodukowanych przez Zamak Mercator. Polskie i zagraniczne uczelnie techniczne oraz instytuty badawcze, które posiadają wytłaczarki, linie  oraz inne urządzenia do badań Zamak Mercator, prowadzą niezwykle interesujące badania nad tworzywami sztucznymi oraz innymi polimerami.


Dzięki publikacjom, które są udostępniane przez autorów badań na forach dla naukowców i studentów, możemy dowiedzieć się jak bardzo wytłaczarki oraz lnie laboratoryjne Zamak Mercator są pomocne w laboratoriach i centrach badawczych.


Zapraszamy do zapoznania się z spisem opublikowanych prac naukowych w prowadzeniu których wykorzystano wytłaczarki wyprodukowane przez Zamak Merczator.


1. M. Gągol, G. Boczkaj, J. Haponiuk, K. Formela, Investigation of volatile low molecular weight compounds formed during continuous reclaiming of ground tire rubber, Polymer Degradation and Stability, 119, 113-120 (2015).
https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2015.05.007
Gdansk University of Technology (Gdańsk, Poland)


2. K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk, Thermomechanical reclaiming of ground tire rubber via extrusion at low temperature: Efficiency and limits, Journal of Vinyl and Additive Technology, 22(3), 213-221 (2016).
https://doi.org/10.1002/vnl.21426
Gdansk University of Technology (Gdańsk, Poland)


3. K. Jurczuk, A. Galeski, J. Morawiec, Effect of poly(tetrafluoroethylene) nanofibers on foaming behavior of linear and branched polypropylenes, European Polymer Journal, 88, 171-182 (2017).
https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2017.01.024
Polish Academy of Sciences (Łódź, Poland)


4. G. Matula, J. Krzysteczko, Porous material produced by ceramic injection molding, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 71(1), 14-21 (2015).
http://jamme.acmsse.h2.pl/vol71_1/7112.pdf
Silesian University of Technology (Gliwice, Poland)


5. Ł. Piszczyk, A. Hejna, K. Formela, M. Danowska, M. Strankowski, Effect of ground tire rubber on structural, mechanical and thermal properties of flexible polyurethane foams, Iranian Polymer Journal, 24(1), 75-84 (2015).
https://doi.org/10.1007/s13726-014-0301-4
Gdansk University of Technology (Gdańsk, Poland)


6. K. Lewandowski, K. Piszczek, S. Zajchowski, J. Mirowski, Rheological properties of wood polymer composites at high shear rates, Polymer Testing, 51, 58-62 (2016).
https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2016.02.004
University of Science and Technology (Bydgoszcz, Poland)


7. Ł. Piszczyk, A. Hejna, K. Formela, M. Danowska, M. Strankowski, Rigid polyurethane foams modified with ground tire rubber - mechanical, morphological and thermal studies, Cellular Polymers, 34(2), 45-62 (2015).

https://doi.org/10.1177%2F026248931503400201
Gdansk University of Technology (Gdańsk, Poland)


8. W. Urbaniak-Domagała, Electrical properties of polylactides, Journal of Electrostatics, 71(3), 456-461 (2013).
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2013.01.008
Technical University of Lodz (Łódź, Poland)


9. G. Matula, J. Krzysteczko, B. Lipowska, Ceramic injection moulding proces of alumina, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 67, 32-38 (2014).
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/31525/BCPS_35348_-_Ceramic-injection-mo_0000.pdf
Silesian University of Technology (Gliwice, Poland)
Institute of Ceramics and Building Materials - Institute of Refractory Materials (Gliwice, Poland)


10. P. Jakubowska, A. Martyla, R. Przekop, B. Sztorch, M. Kopczyk, M. Osinska-Broniarz. Ł. Majchrzycki, The influence of spherical silica prepared by sol-gel method on mechanical properties of polypropylene-SiO2 composite, Composites Theory and Practice, 16(1), 47-51 (2016).
http://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/9_2016_t1_Jakubowska.pdf
Poznan University of Technology (Poznań, Poland)
Institute of Non-Ferrous Metals (Poznań, Poland)
Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland)


11. K. Głogowska, J. Sikora, The production and properties of micro-extruded low-density polyethylene microtubes, Technical Transactions, 2, 155-166 (2017).
https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=2026302
Lublin University of Technology (Lublin, Poland)


12. K. Formela, M. Klein, X. Colom, M. Reza Saeb, Investigating the combined impact of plasticizer and shear force on the efficiency of low temperature reclaiming of ground tire rubber (GTR), Polymer Degradation and Stability, 125, 1-11 (2016).
https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2015.12.022
Gdansk University of Technology (Gdańsk, Poland)
Polish Academy of Sciences (Gdańsk, Poland)
Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech (Terrassa, Spain)
Institute for Color Science and Technology (Teheran, Iran)


13. D. Rasselet, AS. Caro-Bretelle, A. Taguet, JM. Lopez-Cuesta, Reactive Compatibilization of PLA/PA11 Blends and Their Application in Additive Manufacturing, Materials, 12(3), 485 (2019).
https://doi.org/10.3390/ma12030485
IMT Mines Alès (Alès, France)


14. J. Tomaszewska, K. Wrześniewska-Tosik, S. Zajchowski, A. Partyka, T. Mik, Tri-component recycled PVC/PE-HD material composite with keratin fibres, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 6(120), 73-80 (2016).
https://doi.org/10.5604/12303666.1226221
Institute of Biopolymers and Chemical Fibres (Łódź, Poland)
UTP University of Science and Technology (Bydgoszcz, Poland)


15. A. Martyła, P. Jakubowska, M. Osińska-Broniarz, R. Przekop, B. Sztorch, P. Marciniak, M. Kopczyk, Zalety stosowania sferycznej krzemionki otrzymywanej za pomocą procesów zol-żel jako alternatywnego napełniacza kompozytów polipropylenowych (Advantages of using spherical silica obtained by means of sol-gel processes as an alternative filler of polypropylene composites), Promocja nauki-artykuły naukowe (2016).
http://plusuj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=342:powstala-koalicja-na-rzecz-polskich-innowacji&catid=9&Itemid=157
Institute of Non-Ferrous Metals (Poznań, Polska)
Institute of Technology and Chemical Engineering of the Poznan University of Technology (Poznań, Polska)
Wielkopolska Center for Advanced Technologies (Poznań, Polska)


16. P. Jakubowska, M. Osińska-Broniarz, A. Martyla, B. Sztorch, A. Sierczyńska, M. Kopczyk, R. Przekop, Thermal properties of PP-SiO2 composites filled with stöber silica, Composites Theory and Practice, 16(3), 161-166 (2016).
https://www.kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/6_2016_t3_JakubowskaOsinska-Broniarz.pdf
Poznan University of Technology (Poznań, Poland)
Central Laboratory of Batteries and Cells (Poznań, Poland)
Mickiewicz University (Poznań, Poland)
Center of Advanced Technologies Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland)


17. K. Greń, P. Szatkowski, Investigation of initial degradation stage and tensile strength of polylactide and its composites with eggshells, Engineering of Biomaterials, 143, 61 (2017).
https://www.yadda.icm.edu.pl
AGH University of Science and Technology (Kraków, Poland)


18. K. Lewandowski, K. Piszczek, J. Mirowski, K. Skórczewska, Modyfikacja kompozytów PE-LD/mączka drzewna nadtlenkiem, Przetwórstwo Tworzyw, 3(165), 263-266 (2015).
https://www.yadda.icm.edu.pl
UTP University of Science and Technology (Bydgoszcz, Poland)


19. S. Rumiński, B. Ostrowska, J. Jaroszewicz, T. Skirecki, K. Włodarski, W. Święszkowski, M. Lewandowska‐Szumieł, 3D printed PCL-based scaffolds provide an advantageous environment for osteogenic differentiation of human adipose-derived stem cells, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 12(1), e473-e485 (2017).
https://doi.org/10.1002/term.2310
Medical University of Warsaw (Warsaw, Poland)
Centre for Preclinical Research and Technology (Poland)
Warsaw University of Technology (Warsaw, Poland)
Centre of Postgraduate Medical Education (Warsaw, Poland)


20. K. Wenelska, E. Mijowska, Preparation, thermal conductivity, and thermal stability of flame retardant polyethylene with exfoliated MoS2/MxOy, New Journal of Chemistry 41(22), 13287-13292 (2017).
https://doi.org/10.1039/C7NJ02566A
West Pomeranian University of Technology (Szczecin, Poland)


21. L. Dulebová, B. Kiszka, M. Dulebová, Influence of HNT nano-additives on the hardness of thermoplastic composites, Transfer inovácií. 36, 22-25 (2017).
https://www.depot.ceon.pl
Technical University of Kosice (Košice, Slovakia)
ZAMAK Mercator Sp. z o.o. (Skawina, Poland)


22. K. Skórczewska, K. Lewandowski, J. Tomaszewska, K. Piszczek, W. Dzikowska, K. Skórczewska, K. Lewandowski, J. Tomaszewska, K. Piszczek, W. Dzikowska, Określenie właściwości termicznych kompozytów polietylenowych z rozdrobnionym włóknem bazaltowym, Przetwórstwo Tworzyw, 4, 404-405 (2013).
http://gliwice.impib.pl/images/wydawnictwa/Przetwrstwo/PDFy/PT_13/PT4-13/103-105.pdf
UTP University of Science and Technology (Bydgoszcz, Poland)


23. Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites. Volume I, red. J.W. Sikora, Ľ. Dulebová, Technical University of Košice, Košice (2018).


24. J.W. Sikora, NEWEX project – research issues and other activities, Conference Proceeding, PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERING (2017).
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12555/Sikora%20PROTECHMA%2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Lublin University of Technology (Lublin, Poland)


25. K. Lewandowski, K. Piszczek, S. Zajchowski, J. Mirowski, B. Majchrowicz, Wyznaczanie charakterystyki reologicznej tworzyw polimerowych przy dużych wartościach szybkości ścinania, Przetwórstwo Tworzyw, 5(161), 410-414 (2014).
https://www.yadda.icm.edu.pl
UTP University of Science and Technology (Bydgoszcz, Poland)


26. A. Tor-Świątek, T. Garbacz, V. Sedlarik, P. Stloukal, P. Kucharczyk, Influence of polylactide modification with blowing agents on selected mechanical properties, Advances in Science and Technology Research Journal, 11(4), 206-214 (2017).
https://doi.org/10.12913/22998624/80850
Lublin University of Technology (Lublin, Poland)
Tomas Bata University (Zlin, Czech Republic)


27. K. Lewandowski, K. Piszczek, M. Kaczmarek, Reologiczne własności kompozytów polimerowo-drzewnych, Postępy w Inżynierii Mechanicznej, 4(2), 5-12 (2014).
https://www.yadda.icm.edu.pl
UTP University of Science and Technology (Bydgoszcz, Poland)


28. K. Lewandowski, K. Piszczek, K. Skórczewska, Ocena oddziaływań PE-LD/mączka drzewna w kompozytach WPC modyfikowanych nadtlenkiem, Przetwórstwo Tworzyw, 6(180), 550-556, (2017).
https://www.yadda.icm.edu.pl
UTP University of Science and Technology (Bydgoszcz, Poland)


29. A. Kloziński, Zastosowanie techniki pomiarowej typu in-line do oceny właściwości reologicznych kompozytów polietylenu z węglanem wapnia, Polimery, 61(11-12), 788-798 (2016).
https://doi.org/10.14314/polimery.2016.788
Poznan University of Technology (Poznań, Poland)


30. K. Formela, M. Formela, S. Thomas, J. Haponiuk, Styrene‐Butadiene Rubber/Modified Ground Tire Rubber Blends Co‐Vulcanization: Effect of Accelerator Type, Macromol. Symp., 361, 64–72 (2016).
https://doi.org/10.1002/masy.201500024
Gdansk University of Technology (Gdańsk, Poland)
Mahatma Gandhi University (Kerala, India)


31. A. Kloziński, Analiza porównawcza właściwości reologicznych kompozytów polietylenu z węglanem wapnia wyznaczonych podczas przepływu przez dyszę płaską oraz cylindryczną o takiej samej wartości promienia hydraulicznego - pomiary typu in-line, Przetwórstwo Tworzyw, 6, 11-21 (2018).
http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/przetworstwo-tworzyw/roczniki
Poznan University of Technology (Poznań, Poland)


32. E. Sasimowski, Ł. Majewski, Effect of the Intensive Plasticizing Zone Design on the Effectiveness of Corotating Twin-Screw Extrusion, Advances in Polymer Technology, Article ID 8518341 (2019)
https://doi.org/10.1155/2019/8518341
Lublin University of Technology (Lublin, Poland)


33. S. Kennouche, N. Le Moigne, M. Kaci, J.C. Quantin, A.S. Caro-Bretelle, C. Delaite, J.M. Lopez-Cuesta, Morphological characterization and thermal properties of compatibilized poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV)/poly(butylene succinate) (PBS)/halloysite ternary nanocomposites, Macromolecular Nanotechnology, 75, 142-162 (2016).
https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2015.12.009
Université de Bejaia (Bejaia, Algeria)
Ecole des mines d’Alès (Alès Cedex, France)
Laboratoire de Photochimie et d’Ingénierie Macromoléculaires (Mulhouse Cedex, France)


34. K. Formela, Ł. Zedler, A. Hejna, A. Tercjak, Reactive extrusion of bio-based polymer blends and
composites – Current trends and future developments, eXPRESS Polymer Letters, 12(1), 24-57 (2018).

https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2018.4
Gdansk University of Technology (Gdańsk, Poland)
University of the Basque Country (UPV/EHU) (Donostia-San Sebastián, Spain)


35. A. Grząbka-Zasadzińska, Ł. Klapiszewski, S. Borysiak, T. Jesionowski, Thermal and Mechanical Properties of Silica–Lignin/Polylactide Composites Subjected to Biodegradation, Materials, 11(11), 2257 (2018).
https://doi.org/10.3390/ma11112257
Poznan University of Technology (Poznań, Poland)


36. K. Wenelska, K. Maślana, E. Mijowska, Study on the flammability, thermal stability and diffusivity of polyethylene nanocomposites containing few layered tungsten disulfide (WS2) functionalized with metal oxides, RSC Adv., 8, 12999-13007 (2018).
https://doi.org/10.1039/C8RA01527A
West Pomeranian University of Technology (Szczecin, Poland)


37. Ł. Majewski, K. Głogowska, Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego, Przetwórstwo Tworzyw, 5(179), 383-389 (2017).
https://www.yadda.icm.edu.pl
Lublin University of Technology (Lublin, Poland)


38. L. Dulebová, J.W. Sikora, F. Greškovič, B. Kiszka, The influence of nanofillers on LDPE mechanical
properties, PRO-TECH-MA 2018 The Progressive Technologies and Materials, Politechnika Lubelska (2018).

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15971/Art.%20protechma_Sikora%2060%20s.%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Technical University of Košice (Košice, Slovakia)
Lublin University of Technology (Lublin, Poland)
ZAMAK Mercator Sp. z o.o. (Skawina, Poland)


39. A. Nadernezhad, S. Unal, N. Khani, B. Koc, Material extrusion-based additive manufacturing of structurally controlled poly(lactic acid)/carbon nanotube nanocomposites, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 102(5-8), 2119-2132 (2019).
https://doi.org/10.1007/s00170-018-03283-9
Sabanci University (Istanbul, Turkey)


40. G. Matula, B. Tomiczek, M. Król, A. Szatkowska, M.E. Sotomayor, Application of thermal analysis in the selection of polymer components used as a binder for metal injection moulding of Co–Cr–Mo alloy powder, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 134(1), 391–399 (2018).
https://doi.org/10.1007/s10973-018-7543-x
Silesian University of Technology, Konarskiego (Gliwice, Poland)
Carlos III University of Madrid (Leganes, Spain)


41. J. Šafka, M. Ackermann, J. Bobek, M. Seidl, J. Habr, L. Běhálek, Use of composite materials for FDM 3D print technology, Materials Science Forum, 862, 174-181 (2016).
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.174
Technical University of Liberec (Liberec, Czech Republic)


42. A. Siot, R. Léger, C. Longuet, B. Otazaghine, A.S. Caro-Bretelle, N. Azéma, Dispersion control of raw and modified silica particles in PMMA. Impact on mechanical properties, from experiments to modelling, Composites Part B: Engineering, 157, 163-172 (2019).
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.08.104
University Montpellier (Ales, France)


43. L. Dumazert, D. Rasselet, B. Pang, B. Gallard, S. Kennouche, J.M. Lopez‐Cuesta, Thermal stability and fire reaction of poly(butylene succinate) nanocomposites using natural clays and FR additives, Polym Adv Technol., 29(1), 1-15 (2017).
https://doi.org/10.1002/pat.4090
Ecole des Mines d'Alès (Alès Cedex, France)


44. A.S. Caroa, T. Parpaite, B. Otazaghine, A. Taguet, J.M. Lopez-Cuesta, Viscoelastic properties of polystyrene/polyamide-6 blend compatibilized with silica/polystyrene Janus hybrid nanoparticles, Journal of Rheology, 61, 305-310 (2017).
https://doi.org/10.1122/1.4975334
Ecole des Mines d'Alès (Alès Cedex, France)


45. Ł. Zedler, D. Kowalkowska-Zedler, H. Vahabi, M. Reza Saeb, X. Colom, J. Cañavate, S. Wang, K. Formela, Preliminary Investigation on Auto-Thermal Extrusion of Ground Tire Rubber, Materials, 12(13), 2090 (2019).
https://doi.org/10.3390/ma12132090
Gdańsk University of Technology (Gdańsk, Poland)
Université de Lorraine (Metz, France)
Université Paris-Saclay (Metz, France)
Institute for Color Science and Technology (Teheran, Iran)
Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech (Barcelona, Spain)
Shanghai Jiao Tong University (Shanghai, China)


46. A. Siot, C. Longuet, R. Léger, B. Otazaghine, P. Ienny, A.S. Caro-Bretelle, N. Azéma, Correlation between process and silica dispersion/distribution into composite: Impact on mechanical properties and Weibull statistical analysis, Polymer Testing, 70, 92-101 (2018).
https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.06.007
University Montpellier (Ales, France)


47. A. Kloziński, P. Jakubowska, J.E. Przybylska, R. Przekop, Application of in-line rheological measurements
for characterization of polypropylene/opoka rock powder composites, Polimery, 64(4), 282-289 (2019).

https://doi.org/10.14314/polimery.2019.4.6
Poznan University of Technology (Poznań, Poland)
University of Adam Mickiewicz (Poznań, Poland)


48. T. Parpaite, B. Otazaghine, A.S. Caro, A. Taguet, R. Sonnier, J.M. Lopez-Cuesta, Janus hybrid silica/polymer nanoparticles as effective compatibilizing agents for polystyrene/polyamide-6 melted blends, Polymer, 90, 34-44 (2016).
https://doi.org/10.1016/j.polymer.2016.02.044
Centre des Matériaux des mines d’Alès, 6, avenue de Clavières, 30319 Alès, France


49. J. Krajenta, A. Pawlak, A. Galeski, Deformation of disentangled polypropylene crystalline grains into nanofibers, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 54(19), 1983–1994 (2016).
https://doi.org/10.1002/polb.24105
Polish Academy of Sciences (Łódź, Poland)


50. A. Kloziński, P. Jakubowska, The effect of the addition of a slip agent on the rheological properties of polyethylene: off-line and in-line measurements, Journal of Polymer Engineering, 39(5), 1-10 (2019).
https://doi.org/10.1515/polyeng-2018-0199
Poznan University of Technology (Poznań, Poland)


51. K. Wenelska, E. Mijowska, Exfoliated Molybdenum Disulfide as a Platform for Carbon Nanotube Growth—Properties and Characterization, ACS Omega, 46, 10225-10230 (2019).
https://doi.org/10.1021/acsomega.8b03425
West Pomeranian University of Technology (Szczecin, Poland)


52. A. Haryńska, I. Gubanska, Justyna Kucinska-Lipka, H. Janik, Fabrication and Characterization of Flexible Medical-Grade TPU Filament for Fused Deposition Modeling 3DP Technology, Polymers, 10(12), 1304 (2018).
https://doi.org/10.3390/polym10121304
University of Technology (Gdańsk, Poland)


53. C. Signoret, A.S. Caro-Bretelle, J.M. Lopez-Cuesta, P. Ienny, D. Perrin, MIR spectral characterization of plastic to enable discrimination in an industrial recycling context: I. Specific case of styrenic polymers, Waste Management, 95, 513-525 (2019).
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.05.050
University Montpellier (Ales, France)


54. A. Kurzyk, T. Dębski, W. Święszkowski, Z. Pojda, Comparison of adipose stem cells sources from various locations of rat body for their application for seeding on polymer scaffolds, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 30(5), 376-397 (2019).
https://doi.org/10.1080/09205063.2019.1570433
Maria Sklodowska Curie Institute – Oncology Center (Warsaw, Poland)
University of Technology (Warsaw, Poland)


55. K. Jurczuk, A. Galeski, E. Piorkowska, Strain hardening of molten thermoplastic polymers reinforced with
poly(tetrafluoroethylene) nanofibers, Journal of Rheology, 58, 589 (2014).

https://doi.org/10.1122/1.4867389
Polish Academy of Sciences (Łódź, Poland)


56. F. Bernardeau, Stratégies et scénarii de valorisation de déchets phénoplastes au sein de matrices thermoplastiques, Génie mécanique, Université Montpellier (2017).
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01839179v2/document
University Montpellier (Ales, France)


57. T. Parpaite, Synthèse de nanoparticules hybrides asymétriques et étude de leur effet compatibilisant dans des mélanges de polymers, Polymères, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc (2014).
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01513214/document
University Montpellier (Ales, France)

58. M. Sahnoune, A. Taguet, B. Otazaghine, M. Kaci, J.M. Lopez‐Cuesta, Inner surface modification of halloysite nanotubes and its influence on morphology and thermal properties of polystyrene/polyamide‐11 blends, Polymer International, 66(2), 300-312 (2016).
https://doi.org/10.1002/pi.5266
Université de Bejaia (Bejaia, Algeria)
Ecole des Mines d'Alès (Alès Cedex, France)


59. S. Kennouche, Etude de la morphologie de nanobiocomposites de Poly(3-Hydroxybutyrate-co3-Hydroxyvalerate) (PHBV)/nanotubes d’halloysite et évaluation de leurs performances, Matériaux, Université Montpellier (2016).
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01809028/document
University Montpellier (Ales, France)


60. A. Siot, Elaboration et caracterisation de polymeres nanocharges, Polymères, IMT - MINES ALES - IMT - Mines Alès Ecole Mines - Télécom, (2018).
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01976534/document
Ecole des Mines d'Alès (Alès Cedex, France)

Zobacz także:

Przetwarzanie żywności za pomocą wytłaczania.

Zrównoważony świat społeczeństwa przyszłości

Nowe miniaturowe linie laboratoryjne z serii Minilab

Głowice do wielkoformatowych drukarek 3D

Nowe tunelowe piece wulkanizacyjne

Targi PLASTPOL 21-23.09.2021

Polskie wytłaczarki i linie do gumy

Filament do drukarek 3D - Polski profesjonalny producent filamentu

Wtryskarka sekwencyjna do gumy

Przemysł 4.0 - inteligentna integracja sieciowa urządzeń od Zamak Mercator

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń