PL | EN
Nowe tunelowe piece wulkanizacyjne

Nowe tunelowe piece wulkanizacyjne

Nowatorskie piece będące przedmiotem oferty umożliwiają przeprowadzenie procesu wulkanizacji gumy w polu promieniowania podczerwonego - zapewnia to efektywny proces w odniesieniu do czasu sieciowania, jakości produktu oraz kosztów procesu. Zamak Mercator opracował nowe linie do wulkanizacji gumy i silikonu, w skład, którego wchodzą: Piec szokowy IR oraz piece tunelowe IR. Piece tunelowe umożliwiają prowadzenie procesu wulkanizacji za pomocą promienników, emitujących promieniowanie podczerwone i mogą być wykorzystywane do produkcji profili o bardzo zróżnicowanych kształtach. Kluczową cechą tych urządzeń jest możliwość kontrolowania atmosfery wewnątrz pieca. W czasie pracy piec może być wypełniony gazem obojętnym np. azotem (N2) dzięku czemu zredukowane jest do minimum oddziaływanie tlenu atmosferycznego na wulkanizowany produkt

Rozkład promienników podczerwieni w komorze pieca jest dobierany indywidualnie do aplikacji klienta. Regulacja mocy promienników jest prowadzona niezależnie dla każdej strefy, dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania natężenia strumienia energii cieplnej go kształtu wulkanizowanego profilu.

Promieniowanie podczerwone zapewnia wysoką efektywność przenoszenia ciepła bez użycia medium pośredniego do wulkanizowanego materiału. Zastosowane promienniki wypromieniowują ok. 50% energii, cieplnej, która dociera bezpośrednio do wulkanizowanego profilu, bez udziału powietrza, wnika do wewnątrz ogrzewając go od środka. Pozostałe 50% energii ogrzewa powietrze we wnętrzu pieca przekazując energię do wulkanizowanego polimeru poprzez przewodzenie i nagrzewanie jego powierzchni.

W efekcie współdziałania tych dwóch procesów, ciepło jest przekazywane do polimeru od zewnątrz i od, wewnątrz, co skutkuje bardziej równomiernym przebiegiem procesu wulkanizacji w całej masie profilu. Takie rozwiązanie minimalizuje straty ciepła potrzebne na ogrzanie mediów, stosowanych w innych metodach wulkanizacj

Zobacz także:

Przetwarzanie żywności za pomocą wytłaczania.

Zrównoważony świat społeczeństwa przyszłości

Nowe miniaturowe linie laboratoryjne z serii Minilab

Głowice do wielkoformatowych drukarek 3D

Targi PLASTPOL 21-23.09.2021

Polskie wytłaczarki i linie do gumy

Filament do drukarek 3D - Polski profesjonalny producent filamentu

Wtryskarka sekwencyjna do gumy

Przemysł 4.0 - inteligentna integracja sieciowa urządzeń od Zamak Mercator

Wsparcie w pandemii koronawirus Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń