PL | EN
Wiercenie głębokich otworów do 4m

Wiercenie głębokich otworów do 4m

Oferujemy wiercenie głębokich otworów od fi10mm do fi150mm , długość maksymalna: 4000 mm Głęboki otwór jest klasyfikowany na podstawie stosunku głębokości do średnicy co najmniej 10:1 (przy min fi 10mm). Wiercenie głębokich otworów jest stosowane w wielu zastosowaniach przemysłowych, jednak jego pochodzenie wywodzi się z potrzeby wiercenia bardzo dokładnych i prostych luf, gdzie stosunek głębokości do średnicy może przekraczać 20:1 i dochodzić do wartości 100:1 (przy max fi 150mm i długości do 4000mm).

Do wiercenia głębokich otworów potrzebne są specjalne narzędzia skrawające, które umożliwiają przepływ większej ilości chłodziwa do i z otworu w celu usunięcia wiórów. W przypadku większości zastosowań związanych z wierceniem głębokich otworów wymagane są również specjalne maszyny oraz specjalne oprzyrządowanie.

Specjalistyczne maszyny składają się z podwójnych wrzecion, które obracają obrabiany przedmiot wraz z narzędziem skrawającym, tworząc bardzo dokładne i proste wiercenie. Stosujemy metoda wiercenia głębokich otworów, która wykorzystuje długie i cienkie narzędzie tnące do wykonywania bardzo dokładnych i prostych otworów w obrabianych przedmiotach, wykraczających poza możliwości konwencjonalnych wierteł. Wiertła lufowe różnią się od wierteł konwencjonalnych tym, że mają pojedynczą, prostą krawędź skrawającą i jeden wewnętrzny otwór na chłodziwo.

Chłodziwo pod ciśnieniem jest podawane przez otwór wewnętrzny, a wióry są odprowadzane przez pojedynczy rowek wzdłuż chwytu.

Wiercenie jest standardowym procesem wytwarzania otworów w materiałach metalowych. Wiercenie spiralne jest powszechną i dobrze znaną metodą generowania otworów. Wiertło spiralne, składa się z dwóch głównych krawędzi tnących i małej krawędzi dłuta. Siły powstałe podczas operacji wiercenia to siły skrawania, para sił stycznych, działających na krawędzie tnące. Siły te są działającymi siłami promieniowymi, które są identycznej wielkości i równoważą się nawzajem. Umiejscowienie końcówki wiertła i sposób rozmieszczenia krawędzi tnących na głowicy wiertniczej charakteryzują sytuację, w której wiertło jest zrównoważone lub niezrównoważone. Gdy końcówka wiertła znajduje się w środku głowicy wiertniczej, uzyskuje się równomierny rozkład krawędzi tnących. Uzyskuje się symetrię, w wyniku czego generowane siły równoważą się nawzajem. W ten sposób podczas idealnego procesu wiercenia nie powstaje żadna siła promieniowa.

Wiercenie głębokich otworów jest złożonym procesem, który charakteryzuje się wysoką szybkością usuwania metalu i dokładnością otworów. Proces ten jest stosowany podczas obróbki otworów o stosunkowo dużym stosunku głębokości do średnicy. Gdy głębokość otworu wzrasta, wzrasta zapotrzebowanie zarówno na narzędzia, jak i techniki obróbki. Otwór głębszy niż dziesięciokrotność średnicy można uznać za głęboki otwór, który wymaga specjalistycznej techniki wiercenia. W przypadku wiercenia głębokich otworów głębokość może osiągnąć stosunek otworu do średnicy 100:1.

 

 

Głębokie wiercenie – zastosowania.

Wiercenie głębokich otworów jest ważną technologią stosowaną w procesach obróbki skrawaniem. znajdujący Wiercenie głębokich otworów znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Jest stosowane w przemyśle ciężkim maszynowym, lotniczym, petrochemicznym, gazowniczym, metalurgicznym, transportowym i energetyce jądrowej.
Głębokie otwory są powszechnie wykorzystywane w przemyśle przetwórczym tworzyw sztucznych. Każda wytłaczarka przemysłowa czy laboratoryjna posiada jenoślimakowy lub dwuślimakowy układ uplastyczniający. Cylinder układu uplastyczniającego prawie zawsze jest wykonywany w technologii wiercenia głębokich otworów. Wytłaczarki do gumy oprócz wiercenia cylindra wymagają również wiercenia głębokiego otworu w ślimaku wytłaczarki. Jest to konieczne, aby umożliwić termostatowanie ślimaka wytłaczarki.
W przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych również powszechnie używane są wtryskarki. Każda wtryskarka jest wyposażona w układ uplastyczniający wtryskiwane tworzywa. Można powiedzieć, że każda wtryskarka posiada zabudowaną wytłaczarkę.
Zamak Mercator będąc producentem wytłaczarek jedno oraz dwuślimakowych dysponuje we własnym zakładzie produkcyjnym technologią wiercenia głębokich otworów. Ta technologia jest niezbędna w do wytwarzania układów uplastyczniających przeznaczonych do wytłaczarek.

Zobacz także:

Odbudowa oraz modernizacja układów uplastyczniających do wytłaczarek

Projektowanie oraz budowa instalacji przemysłowych

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń