PL | EN
Biblioteka prac naukowych do których powstania zostały użyte wytłaczarki, walcarki lub inne urządzenia Zamak Mercator

Biblioteka prac naukowych do których powstania zostały użyte wytłaczarki, walcarki lub inne urządzenia Zamak Mercator

Pragniemy poinformować że w National Library of Medicine Bethesda USA są opublikowane prace naukowe do, których powstania przyczyniły się wytłaczarki, walcarki lub inne urządzenia laboratoryjne wyprodukowane przez Zamak Mercator. An official website of the United States government National Library of Medicine 8600 Rockville Pike Bethesda, MD 20894 https://www.ncbi.nlm.nih.gov

1: Insights into the Thermo-Mechanical Treatment of Brewers’ Spent Grain as a Potential Filler for Polymer Composites
Aleksander Hejna, Mariusz Marć, Daria Kowalkowska-Zedler, Agnieszka Pladzyk, Mateusz Barczewski
Polymers (Basel) 2021 Mar; 13(6): 879. Published online 2021 Mar 12. doi: 10.3390/polym13060879
PMCID: PMC7999812

2: Mechanical Properties of Polylactide Admixed with Carbon Nanotubes or Graphene Nanopowder
Piotr Szatkowski, Leszek Czechowski, Jacek Gralewski, Martyna Szatkowska
Materials (Basel) 2021 Oct; 14(20): 5955. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.3390/ma14205955
PMCID: PMC8539563

3: Examining the Influence of Re–Used Nanofiller—Pyrolyzed Montmorillonite, on the Thermal Properties of Polypropylene–Based Engineering Nanocomposites
Tomasz M. Majka, Oskar Bartyzel, Konstantinos N. Raftopoulos, Joanna Pagacz, Krzysztof Pielichowski
Materials (Basel) 2019 Aug; 12(16): 2636. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.3390/ma12162636
PMCID: PMC6720894

4: The Accelerated Aging Impact on Mechanical and Thermal Properties of Polypropylene Composites with Sedimentary Rock Opoka-Hybrid Natural Filler
Paulina Jakubowska, Grzegorz Borkowski, Dariusz Brząkalski, Bogna Sztorch, Arkadiusz Kloziński, Robert E. Przekop
Materials (Basel) 2022 Jan; 15(1): 338. Published online 2022 Jan 4. doi: 10.3390/ma15010338
PMCID: PMC8745994

5: Supermolecular Structure of Poly(Butylene Terephthalate) Fibers Formed with the Addition of Reduced Graphene Oxide
Czesław Ślusarczyk, Marta Sieradzka, Janusz Fabia, Ryszard Fryczkowski
Polymers (Basel) 2020 Jul; 12(7): 1456. Published online 2020 Jun 29. doi: 10.3390/polym12071456
PMCID: PMC7407616

6: Fused Deposition Modeling as a Possible Approach for the Preparation of Orodispersible Tablets
Thao Tranová, Jolanta Pyteraf, Mateusz Kurek, Witold Jamróz, Witold Brniak, Dita Spálovská, Jan Loskot, Karolina Jurkiewicz, Joanna Grelska, Daniel Kramarczyk, Jitka Mužíková, Marian Paluch, Renata Jachowicz
Pharmaceuticals (Basel) 2022 Jan; 15(1): 69. Published online 2022 Jan 5. doi: 10.3390/ph15010069
PMCID: PMC8781976

7: TEM Study of the Microstructure of an Alumina/Al Composite Prepared by Gas-Pressure Infiltration
Krzysztof Matus, Grzegorz Matula, Mirosława Pawlyta, Jagoda Krzysteczko-Witek, Błażej Tomiczek
Materials (Basel) 2022 Sep; 15(17): 6112. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.3390/ma15176112
PMCID: PMC9457870

8: How to Obtain the Maximum Properties Flexibility of 3D Printed Ketoprofen Tablets Using Only One Drug-Loaded Filament?
Jolanta Pyteraf, Witold Jamróz, Mateusz Kurek, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Daniel Kramarczyk, Karolina Jurkiewicz, Justyna Knapik-Kowalczuk, Jacek Tarasiuk, Sebastian Wroński, Marian Paluch, Renata Jachowicz
Molecules. 2021 Jun; 26(11): 3106. Published online 2021 May 22. doi: 10.3390/molecules26113106
PMCID: PMC8196966

9: Experimental Determination of Coefficients for the Renner Model of the Thermodynamic Equation of State of the Poly(butylene succinate) and Wheat Bran Biocomposites
Emil Sasimowski, Łukasz Majewski, Tomasz Jachowicz, Michał Sąsiadek
Materials (Basel) 2021 Sep; 14(18): 5293. Published online 2021 Sep 14. doi: 10.3390/ma14185293
PMCID: PMC8467114

10: The Impact of the Preparation Method on the Properties of Orodispersible Films with Aripiprazole: Electrospinning vs. Casting and 3D Printing Methods
Ewelina Łyszczarz, Witold Brniak, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Tomasz M. Majka, Dorota Majda, Marta Zych, Krzysztof Pielichowski, Renata Jachowicz
Pharmaceutics. 2021 Aug; 13(8): 1122. Published online 2021 Jul 22. doi: 10.3390/pharmaceutics13081122
PMCID: PMC8401512

11: Enhanced Thermal Conductivity of Polyamide-Based Nanocomposites Containing Graphene Oxide Sheets Decorated with Compatible Polymer Brushes
Łukasz Łątka, Kamil Goc, Czesław Kapusta, Szczepan Zapotoczny
Materials (Basel) 2021 Feb; 14(4): 751. Published online 2021 Feb 5. doi: 10.3390/ma14040751
PMCID: PMC7914667

12: Efficiency of Twin-Screw Extrusion of Biodegradable Poly (Butylene Succinate)-Wheat Bran Blend
Emil Sasimowski, Łukasz Majewski, Marta Grochowicz
Materials (Basel) 2021 Jan; 14(2): 424. Published online 2021 Jan 16. doi: 10.3390/ma14020424
PMCID: PMC7829807

13: Multivariate Design of 3D Printed Immediate-Release Tablets with Liquid Crystal-Forming Drug—Itraconazole
Witold Jamróz, Jolanta Pyteraf, Mateusz Kurek, Justyna Knapik-Kowalczuk, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Karolina Jurkiewicz, Bartosz Leszczyński, Andrzej Wróbel, Marian Paluch, Renata Jachowicz
Materials (Basel) 2020 Nov; 13(21): 4961. Published online 2020 Nov 4. doi: 10.3390/ma13214961
PMCID: PMC7662355

14: Influence of MgO-Lignin Dual Component Additives on Selected Properties of Low Density Polyethylene
Karol Bula, Grzegorz Kubicki, Adam Kubiak, Teofil Jesionowski, Łukasz Klapiszewski
Polymers (Basel) 2020 May; 12(5): 1156. Published online 2020 May 18. doi: 10.3390/polym12051156
PMCID: PMC7284739

15: The Mechanical Properties Prediction of Poly [(3-hydroxybutyrate)-co-(3-hydroxyvalerate)] (PHBV) Biocomposites on a Chosen Example
Grzegorz Janowski, Wiesław Frącz, Łukasz Bąk
Materials (Basel) 2022 Nov; 15(21): 7531. Published online 2022 Oct 27. doi: 10.3390/ma15217531
PMCID: PMC9653988

16: Carbonate Lake Sediments in the Plastics Processing-Preliminary Polylactide Composite Case Study: Mechanical and Structural Properties
Grzegorz Borkowski, Agnieszka Martyła, Marta Dobrosielska, Piotr Marciniak, Ewa Gabriel, Julia Głowacka, Marek Jałbrzykowski, Daria Pakuła, Robert E. Przekop
Materials (Basel) 2022 Sep; 15(17): 6106. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.3390/ma15176106
PMCID: PMC9457890

17: The Relationship between a Rotational Molding Processing Procedure and the Structure and Properties of Biobased Polyethylene Composites Filled with Expanded Vermiculite
Joanna Aniśko, Mateusz Barczewski, Adam Piasecki, Katarzyna Skórczewska, Joanna Szulc, Marek Szostak
Materials (Basel) 2022 Sep; 15(17): 5903. Published online 2022 Aug 26. doi: 10.3390/ma15175903
PMCID: PMC9457396

18: The Use of Nanoscale Montmorillonite (MMT) as Reinforcement for Polylactide Acid (PLA) Prepared by Fused Deposition Modeling (FDM)—Comparative Study with Biocarbon and Talc Fillers
Jacek Andrzejewski, Mateusz Markowski, Mateusz Barczewski
Materials (Basel) 2022 Aug; 15(15): 5205. Published online 2022 Jul 27. doi: 10.3390/ma15155205
PMCID: PMC9369621

19: The Friction of Structurally Modified Isotactic Polypropylene
Natalia Wierzbicka, Tomasz Sterzyński, Marek Nowicki
Materials (Basel) 2021 Dec; 14(23): 7462. Published online 2021 Dec 5. doi: 10.3390/ma14237462
PMCID: PMC8659012

20: The Influence of Chosen Plant Fillers in PHBV Composites on the Processing Conditions, Mechanical Properties and Quality of Molded Pieces
Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski, Robert Smusz, Marek Szumski
Polymers (Basel) 2021 Nov; 13(22): 3934. Published online 2021 Nov 14. doi: 10.3390/polym13223934
PMCID: PMC8625057

21: The Use of Computed Tomography in the Study of Microstructure of Molded Pieces Made of Poly(3-hydroxybutyric-co-3-hydroxyvaleric acid) (PHBV) Biocomposites with Natural Fiber
Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski, Maciej Pruchniak, Łukasz Wałek
Polymers (Basel) 2021 Sep; 13(17): 2942. Published online 2021 Aug 31. doi: 10.3390/polym13172942
PMCID: PMC8433640

22: The Role of Inorganic-Organic Bio-Fillers Containing Kraft Lignin in Improvement in Functional Properties of Polyethylene
Karol Bula, Łukasz Klapiszewski, Adam Piasecki, Teofil Jesionowski
Materials (Basel) 2021 May; 14(9): 2114. Published online 2021 Apr 22. doi: 10.3390/ma14092114
PMCID: PMC8122499

23: Influence of the Alkali Treatment of Flax and Hemp Fibers on the Properties of PHBV Based Biocomposites
Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski, Łukasz Bąk
Polymers (Basel) 2021 Jun; 13(12): 1965. Published online 2021 Jun 14. doi: 10.3390/polym13121965
PMCID: PMC8232267

24: The Influence of the Hybridization Process on the Mechanical and Thermal Properties of Polyoxymethylene (POM) Composites with the Use of a Novel Sustainable Reinforcing System Based on Biocarbon and Basalt Fiber (BC/BF)
Jacek Andrzejewski, Bartosz Gapiński, Aminul Islam, Marek Szostak
Materials (Basel) 2020 Aug; 13(16): 3496. Published online 2020 Aug 7. doi: 10.3390/ma13163496
PMCID: PMC7475888

25: The Influence of Sub-Zero Conditions on the Mechanical Properties of Polylactide-Based Composites
Olga Mysiukiewicz, Mateusz Barczewski, Arkadiusz Kloziński
Materials (Basel) 2020 Dec; 13(24): 5789. Published online 2020 Dec 18. doi: 10.3390/ma13245789
PMCID: PMC7765876

26: Development of Thermal Resistant FDM Printed Blends. The Preparation of GPET/PC Blends and Evaluation of Material Performance
Jacek Andrzejewski, Lidia Marciniak-Podsadna

Materials (Basel) 2020 May; 13(9): 2057. Published online 2020 Apr 29. doi: 10.3390/ma13092057
PMCID: PMC7254323

27: Mechanical, Thermal and Rheological Properties of Polyethylene-Based Composites Filled with Micrometric Aluminum Powder
Olga Mysiukiewicz, Paulina Kosmela, Mateusz Barczewski, Aleksander Hejna
Materials (Basel) 2020 Mar; 13(5): 1242. Published online 2020 Mar 9. doi: 10.3390/ma13051242
PMCID: PMC7085091

28: Injection Molding of Highly Filled Polypropylene-based Biocomposites. Buckwheat Husk and Wood Flour Filler: A Comparison of Agricultural and Wood Industry Waste Utilization
Jacek Andrzejewski, Mateusz Barczewski, Marek Szostak
Polymers (Basel) 2019 Nov; 11(11): 1881. Published online 2019 Nov 14. doi: 10.3390/polym11111881
PMCID: PMC6918422

29: Preliminary Characterization of Novel LDPE-Based Wear-Resistant Composite Suitable for FDM 3D Printing
Piotr Olesik, Marcin Godzierz, Mateusz Kozioł
Materials (Basel) 2019 Aug; 12(16): 2520. Published online 2019 Aug 8. doi: 10.3390/ma12162520
PMCID: PMC6719240

30: Reactive Compatibilization of PLA/PA11 Blends and Their Application in Additive Manufacturing
Damien Rasselet, Anne-Sophie Caro-Bretelle, Aurélie Taguet, José-Marie Lopez-Cuesta
Materials (Basel) 2019 Feb; 12(3): 485. Published online 2019 Feb 5. doi: 10.3390/ma12030485
PMCID: PMC6384960

31: Performance of an Innovative Low-Cost Recycled Filling (LCRF) in Anaerobic Treatment of Dairy Effluent—A Pilot-Scale Study
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Joanna Kazimierowicz
Materials (Basel) 2022 Nov; 15(21): 7815. Published online 2022 Nov 5. doi: 10.3390/ma15217815
PMCID: PMC9655942

32: Formation of UHMWPE Nanofibers during Solid-State Deformation
Ramin Hosseinnezhad, Iurii Vozniak, Dario Romano, Sanjay Rastogi, Gilles Regnier, Ewa Piorkowska, Andrzej Galeski
Nanomaterials (Basel) 2022 Nov; 12(21): 3825. Published online 2022 Oct 29. doi: 10.3390/nano12213825
PMCID: PMC9654675

33: Flame-Retarding Properties of Injected and 3D-Printed Intumescent Bio-Based PLA Composites: The Influence of Brønsted and Lewis Acidity of Montmorillonite
Raíssa Carvalho Martins, Simone Pereira da Silva Ribeiro, Michelle Jakeline Cunha Rezende, Regina Sandra Veiga Nascimento, Marco Antonio Chaer Nascimento, Marcos Batistella, José-Marie Lopez-Cuesta
Polymers (Basel) 2022 May; 14(9): 1702. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.3390/polym14091702
PMCID: PMC9105856

34: Processing, Performance Properties, and Storage Stability of Ground Tire Rubber Modified by Dicumyl Peroxide and Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers
Paulina Wiśniewska, Łukasz Zedler, Krzysztof Formela
Polymers (Basel) 2021 Nov; 13(22): 4014. Published online 2021 Nov 20. doi: 10.3390/polym13224014
PMCID: PMC8621922

35: High-Impact Polystyrene Reinforced with Reduced Graphene Oxide as a Filament for Fused Filament Fabrication 3D Printing
Marta Sieradzka, Janusz Fabia, Dorota Biniaś, Tadeusz Graczyk, Ryszard Fryczkowski
Materials (Basel) 2021 Nov; 14(22): 7008. Published online 2021 Nov 19. doi: 10.3390/ma14227008
PMCID: PMC8623337

36: Piezoelectric A15B16C17 Compounds and Their Nanocomposites for Energy Harvesting and Sensors: A Review
Piotr Szperlich
Materials (Basel) 2021 Nov; 14(22): 6973. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.3390/ma14226973
PMCID: PMC8623261

37: Modification of Poly(lactic acid) by the Plasticization for Application in the Packaging Industry
Karolina Gzyra-Jagieła, Konrad Sulak, Zbigniew Draczyński, Stepan Podzimek, Stanisław Gałecki, Sylwia Jagodzińska, Dominik Borkowski
Polymers (Basel) 2021 Nov; 13(21): 3651. Published online 2021 Oct 23. doi: 10.3390/polym13213651
PMCID: PMC8587787

38: Plasticized Poly(vinyl chloride) Modified with Developed Fire Retardant System Based on Nanoclay and L-histidinium Dihydrogen Phosphate-Phosphoric Acid
Kamila Sałasińska, Mateusz Barczewski, Maciej Celiński, Paweł Kozikowski, Rafał Kozera, Aleksandra Sodo, Jacek Mirowski, Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska
Polymers (Basel) 2021 Sep; 13(17): 2909. Published online 2021 Aug 29. doi: 10.3390/polym13172909
PMCID: PMC8433658

39: Polyethylene/Polyamide Blends Made of Waste with Compatibilizer: Processing, Morphology, Rheological and Thermo-Mechanical Behavior
Dorota Czarnecka-Komorowska, Jagoda Nowak-Grzebyta, Katarzyna Gawdzińska, Olga Mysiukiewicz, Małgorzata Tomasik
Polymers (Basel) 2021 Jul; 13(14): 2385. Published online 2021 Jul 20. doi: 10.3390/polym13142385
PMCID: PMC8309537

40: Ground Tire Rubber Filled Flexible Polyurethane Foam—Effect of Waste Rubber Treatment on Composite Performance
Paulina Kosmela, Adam Olszewski, Łukasz Zedler, Paulina Burger, Adam Piasecki, Krzysztof Formela, Aleksander Hejna
Materials (Basel) 2021 Jul; 14(14): 3807. Published online 2021 Jul 7. doi: 10.3390/ma14143807
PMCID: PMC8304020

41: Peculiar Morphologies Obtained for 80/20 PLA/PA11 Blend with Small Amounts of Fumed Silica
Damien Rasselet, Monica Francesca Pucci, Anne-Sophie Caro-Bretelle, José-Marie Lopez-Cuesta, Aurélie Taguet
Nanomaterials (Basel) 2021 Jul; 11(7): 1721. Published online 2021 Jun 29. doi: 10.3390/nano11071721
PMCID: PMC8308147

42: In Situ Generation of Green Hybrid Nanofibrillar Polymer-Polymer Composites—A Novel Approach to the Triple Shape Memory Polymer Formation
Ramin Hosseinnezhad, Iurii Vozniak, Fahmi Zaïri
Polymers (Basel) 2021 Jun; 13(12): 1900. Published online 2021 Jun 8. doi: 10.3390/polym13121900
PMCID: PMC8226873

43: Mater-Bi/Brewers’ Spent Grain Biocomposites—Novel Approach to Plant-Based Waste Filler Treatment by Highly Efficient Thermomechanical and Chemical Methods
Aleksander Hejna, Mateusz Barczewski, Paulina Kosmela, Olga Mysiukiewicz, Paweł Sulima, Jerzy Andrzej Przyborowski, Daria Kowalkowska-Zedler
Materials (Basel) 2022 Oct; 15(20): 7099. Published online 2022 Oct 12. doi: 10.3390/ma15207099
PMCID: PMC9605683

44: Insights into Stoichiometry Adjustments Governing the Performance of Flexible Foamed Polyurethane/Ground Tire Rubber Composites
Adam Olszewski, Paulina Kosmela, Wiktoria Żukowska, Paweł Wojtasz, Mariusz Szczepański, Mateusz Barczewski, Łukasz Zedler, Krzysztof Formela, Aleksander Hejna
Polymers (Basel) 2022 Sep; 14(18): 3838. Published online 2022 Sep 14. doi: 10.3390/polym14183838
PMCID: PMC9503757

45: Influence of Diatomaceous Earth Particle Size on Mechanical Properties of PLA/Diatomaceous Earth Composites
Marta Dobrosielska, Renata Dobrucka, Dariusz Brząkalski, Miłosz Frydrych, Paulina Kozera, Monika Wieczorek, Marek Jałbrzykowski, Krzysztof J. Kurzydłowski, Robert E. Przekop
Materials (Basel) 2022 May; 15(10): 3607. Published online 2022 May 18. doi: 10.3390/ma15103607
PMCID: PMC9145730

46: Analysis of Selected Properties of Microporous PLA as a Result of Abiotic Degradation
Aneta Tor-Świątek, Tomasz Garbacz, Petr Stloukal
Materials (Basel) 2022 May; 15(9): 3133. Published online 2022 Apr 26. doi: 10.3390/ma15093133
PMCID: PMC9101509

47: Fabrication of PLA/PCL/Graphene Nanoplatelet (GNP) Electrically Conductive Circuit Using the Fused Filament Fabrication (FFF) 3D Printing Technique
Nour-Alhoda Masarra, Marcos Batistella, Jean-Christophe Quantin, Arnaud Regazzi, Monica Francesca Pucci, Roland El Hage, José-Marie Lopez-Cuesta
Materials (Basel) 2022 Feb; 15(3): 762. Published online 2022 Jan 20. doi: 10.3390/ma15030762
PMCID: PMC8836401

48: Biogenic Composite Filaments Based on Polylactide and Diatomaceous Earth for 3D Printing
Marta Dobrosielska, Robert Edward Przekop, Bogna Sztorch, Dariusz Brząkalski, Izabela Zgłobicka, Magdalena Łępicka, Romuald Dobosz, Krzysztof Jan Kurzydłowski
Materials (Basel) 2020 Oct; 13(20): 4632. Published online 2020 Oct 16. doi: 10.3390/ma13204632
PMCID: PMC7603044

49: Supramolecular Structure of Polypropylene Fibers Extruded with Addition of Functionalized Reduced Graphene Oxide
Jan Broda, Janusz Fabia, Marcin Bączek, Czesław Ślusarczyk
Polymers (Basel) 2020 Apr; 12(4): 910. Published online 2020 Apr 14. doi: 10.3390/polym12040910
PMCID: PMC7240734

50: Composites of Poly(vinyl chloride) with Residual Hops after Supercritical Extraction in CO2
Jacek Mirowski, Rafał Oliwa, Mariusz Oleksy, Edward Rój, Jolanta Tomaszewska, Kamila Mizera, Joanna Ryszkowska
Polymers (Basel) 2021 Aug; 13(16): 2736. Published online 2021 Aug 15. doi: 10.3390/polym13162736
PMCID: PMC8399245

51: Structure and Properties of Co-Cr-Mo Alloy Manufactured by Powder Injection Molding Method
Grzegorz Matula, Aleksandra Szatkowska, Krzysztof Matus, Błażej Tomiczek, Mirosława Pawlyta
Materials (Basel) 2021 Apr; 14(8): 2010. Published online 2021 Apr 16. doi: 10.3390/ma14082010
PMCID: PMC8073040

52: Development of Toughened Flax Fiber Reinforced Composites. Modification of Poly(lactic acid)/Poly(butylene adipate-co-terephthalate) Blends by Reactive Extrusion Process
Jacek Andrzejewski, Michał Nowakowski
Materials (Basel) 2021 Mar; 14(6): 1523. Published online 2021 Mar 20. doi: 10.3390/ma14061523
PMCID: PMC8003650

53: By-Products from Food Industry as a Promising Alternative for the Conventional Fillers for Wood–Polymer Composites
Aleksander Hejna, Jerzy Korol, Paulina Kosmela, Anton Kuzmin, Adam Piasecki, Arkadiusz Kulawik, Błażej Chmielnicki
Polymers (Basel) 2021 Mar; 13(6): 893. Published online 2021 Mar 14. doi: 10.3390/polym13060893
PMCID: PMC8000305

54: Processability and Mechanical Properties of Thermoplastic Polylactide/Polyhydroxybutyrate (PLA/PHB) Bioblends
Olga Olejnik, Anna Masek, Jakub Zawadziłło
Materials (Basel) 2021 Feb; 14(4): 898. Published online 2021 Feb 14. doi: 10.3390/ma14040898
PMCID: PMC7917826

55: Preliminary Investigation on Auto-Thermal Extrusion of Ground Tire Rubber
Łukasz Zedler, Daria Kowalkowska-Zedler, Henri Vahabi, Mohammad Reza Saeb, Xavier Colom, Javier Cañavate, Shifeng Wang, Krzysztof Formela
Materials (Basel) 2019 Jul; 12(13): 2090. Published online 2019 Jun 28. doi: 10.3390/ma12132090
PMCID: PMC6651236

56: Bio-Based Packaging Materials Containing Substances Derived from Coffee and Tea Plants
Olga Olejnik, Anna Masek
Materials (Basel) 2020 Dec; 13(24): 5719. Published online 2020 Dec 15. doi: 10.3390/ma13245719
PMCID: PMC7765424

57: Limonene Derivative of Spherosilicate as a Polylactide Modifier for Applications in 3D Printing Technology
Dariusz Brząkalski, Bogna Sztorch, Miłosz Frydrych, Daria Pakuła, Kamil Dydek, Rafał Kozera, Anna Boczkowska, Bogdan Marciniec, Robert E. Przekop
Molecules. 2020 Dec; 25(24): 5882. Published online 2020 Dec 12. doi: 10.3390/molecules25245882
PMCID: PMC7763661

58: Mechanical and Thermal Properties of Polylactide (PLA) Composites Modified with Mg, Fe, and Polyethylene (PE) Additives
Zbigniew Oksiuta, Marek Jalbrzykowski, Joanna Mystkowska, Eliza Romanczuk, Tomasz Osiecki
Polymers (Basel) 2020 Dec; 12(12): 2939. Published online 2020 Dec 9. doi: 10.3390/polym12122939
PMCID: PMC7763237

59: Ground Tire Rubber Modified by Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer: Processing, Physico-Mechanical Properties, Volatile Organic Compounds Emission and Recycling Possibility
Łukasz Zedler, Paulina Burger, Shifeng Wang, Krzysztof Formela
Materials (Basel) 2020 Oct; 13(20): 4669. Published online 2020 Oct 20. doi: 10.3390/ma13204669
PMCID: PMC7594032

60: Silsesquioxane Derivatives as Functional Additives for Preparation of Polyethylene-Based Composites: A Case of Trisilanol Melt-Condensation
Dariusz Brząkalski, Robert E. Przekop, Bogna Sztorch, Paulina Jakubowska, Marek Jałbrzykowski, Bogdan Marciniec
Polymers (Basel) 2020 Oct; 12(10): 2269. Published online 2020 Oct 2. doi: 10.3390/polym12102269
PMCID: PMC7601124

61: Preparation of Antimicrobial Fibres from the EVOH/EPC Blend Containing Silver Nanoparticles
Dorota Biniaś, Włodzimierz Biniaś, Alicja Machnicka, Monika Hanus
Polymers (Basel) 2020 Aug; 12(8): 1827. Published online 2020 Aug 14. doi: 10.3390/polym12081827
PMCID: PMC7465480

62: Graphite Modified Polylactide (PLA) for 3D Printed (FDM/FFF) Sliding Elements
Robert E. Przekop, Maciej Kujawa, Wojciech Pawlak, Marta Dobrosielska, Bogna Sztorch, Wojciech Wieleba
Polymers (Basel) 2020 Jun; 12(6): 1250. Published online 2020 May 29. doi: 10.3390/polym12061250
PMCID: PMC7361995

63: Enhanced thermal properties of poly(lactic acid)/MoS2/carbon nanotubes composites
Piotr Homa, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
Sci Rep. 2020; 10: 740. Published online 2020 Jan 20. doi: 10.1038/s41598-020-57708-1
PMCID: PMC6971244

64: Fabrication and Characterization of Flexible Medical-Grade TPU Filament for Fused Deposition Modeling 3DP Technology
Agnieszka Haryńska, Iga Gubanska, Justyna Kucinska-Lipka, Helena Janik
Polymers (Basel) 2018 Dec; 10(12): 1304. Published online 2018 Nov 25. doi: 10.3390/polym10121304
PMCID: PMC6401970

65: Thermal and Mechanical Properties of Silica–Lignin/Polylactide Composites Subjected to Biodegradation
Aleksandra Grząbka-Zasadzińska, Łukasz Klapiszewski, Sławomir Borysiak, Teofil Jesionowski
Materials (Basel) 2018 Nov; 11(11): 2257. Published online 2018 Nov 13. doi: 10.3390/ma11112257
PMCID: PMC6266571

66: Study on the flammability, thermal stability and diffusivity of polyethylene nanocomposites containing few layered tungsten disulfide (WS2) functionalized with metal oxides
K. Wenelska, K. Maślana, E. Mijowska
RSC Adv. 2018 Apr 3; 8(23): 12999–13007. Published online 2018 Apr 9. doi: 10.1039/c8ra01527a
PMCID: PMC9079670

67: Influence of the Conditions of Corotating Twin-Screw Extrusion for Talc-Filled Polypropylene on Selected Properties of the Extrudate
Emil Sasimowski, Łukasz Majewski, Marta Grochowicz
Polymers (Basel) 2019 Sep; 11(9): 1460. Published online 2019 Sep 6. doi: 10.3390/polym11091460
PMCID: PMC6781200

68: Exfoliated Molybdenum Disulfide as a Platform for Carbon Nanotube Growth—Properties and Characterization
Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
ACS Omega. 2019 Jun 30; 4(6): 10225–10230. Published online 2019 Jun 13. doi: 10.1021/acsomega.8b03425
PMCID: PMC6649178

Informacje o pracach naukowych pochodzą z biblioteki prac naukowych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

An official website of the United States government
National Library of Medicine
8600 Rockville Pike
Bethesda, MD 20894

Zobacz także:

Wulkanizacja gumy siarką

Wytłaczanie reaktywne.

Linie do produkcji filamentu stosowanego w druku 3D za pomocą technologii addytywnej.

Wysokobiałkowe produkty spożywcze wytwarzane metodą wytłaczania

Dozowniki Movacolor

Zamak to wyjątkowy materiał

Segmenty ślimaków wytłaczarek laboratoryjnych dwuślimakowych

Przemysł 4.0 - sieci komunikacyjne

Postaw na polskiego producenta walcarek laboratoryjnych!

Najbardziej innowacyjne rozwiązania w badaniach tworzyw sztucznych

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń