PL | EN
Zamak Mercator na konferencji w PAN w Warszawie. Szanse dla polskich instytucji

Zamak Mercator na konferencji w PAN w Warszawie. Szanse dla polskich instytucji

W dniu 16.11.2017 przedstawiciele firmy Zamak Mercator w ramach działań w programie NEWEX wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Państwowej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach dnia informacyjnego dt. pozyskania środków z EU w ramach tzw. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA).

Działanie jest skierowane do instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R. Program spotkania obejmował prezentacje dotyczące różnych aspektów finansowania projektów UE dla sektora przemysłu i instytucji naukowych. Przykładem właśnie takiego projektu jest NEWEX w którym uczestniczą przedsiębiorstwa komercyjne i wyższe uczelnie. Poza praktycznymi aspektami uczestnictwa przez Zamak Mercator, zaprezentowane zostały kryteria oceny i zasady raportowania w projektach MSCA. Pani prof. Dr hab. Barbara Nawrot przedstawiła aspekty MSCA z punktu widzenia ewaluatora. Przedstawicielka Centrum Euraxess opowiedziała o portalu dla naukowców i instytucji, którego celem jest zwiększenie mobilności naukowców i ułatwienie pracownikom naukowym z zagranicy rozpoczęcia pracy w Polsce. Działania „Maria Skłodowska-Curie” finansują  badania naukowe i innowacje oraz wyposażają naukowców na wszystkich etapach ich kariery w nową wiedzę i umiejętności dzięki mobilności ponad granicami oraz kontaktowi z różnymi sektorami i dyscyplinami. MSCA pomaga budować potencjał Europy w zakresie badań i innowacji poprzez inwestowanie w długoterminowe kariery znakomitych badaczy.

MSCA finansuje również rozwój doskonałych programów szkoleń doktoranckich i podoktoranckich oraz wspólnych projektów badawczych na całym świecie. W ten sposób wywierają strukturalny wpływ na instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki badawcze i organizacje pozaakademickie

MSCA promuje doskonałość i ustanawia standardy wysokiej jakości kształcenia i szkolenia naukowców zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji naukowców.


Oprócz dużej dawki wiedzy spotkanie dostarczyło również wielu możliwości do poznania pracowników instytucji z różnych sektorów, którzy podobnie jak Zamak Mercator cenią rozwój i innowacje.

Maria Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w Passy) – pierwsza kobieta, która otrzymała Nobla w dziedzinie fizyki i jak dotąd jedyna, która otrzymała tę zaszczytną nagrodę z dwóch różnych dziedzin (drugą była chemia). Była pierwszą kobietą z tytułem profesorskim na paryskiej Sorbonie i pierwszą damą wśród członków Akademii Medycznej w Paryżu. Była też pierwszą kobietą, której szczątki spoczęły w paryskim Panteonie
| Fot. NAC

Zobacz także:

Przetwarzanie żywności za pomocą wytłaczania.

Zrównoważony świat społeczeństwa przyszłości

Nowe miniaturowe linie laboratoryjne z serii Minilab

Głowice do wielkoformatowych drukarek 3D

Nowe tunelowe piece wulkanizacyjne

Targi PLASTPOL 21-23.09.2021

Polskie wytłaczarki i linie do gumy

Filament do drukarek 3D - Polski profesjonalny producent filamentu

Wtryskarka sekwencyjna do gumy

Przemysł 4.0 - inteligentna integracja sieciowa urządzeń od Zamak Mercator

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń