PL | EN
Zamak Mercator wygrywa przetarg na laboratoryjną walcarkę do tworzyw polimerowych

Zamak Mercator wygrywa przetarg na laboratoryjną walcarkę do tworzyw polimerowych

Z przyjemnością Państwa informujemy, że udało nam się wygrać kolejny przetarg. Tym razem spółka PCC Rokita notowana na giełdzie, działająca w branży tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, budowlanego oraz tekstylnego, wybrała naszą najnowocześniejszą walcarkę laboratoryjną do przetwarzania mieszanin polimerowych wraz z automatycznym systemem mieszania tworzywa na walcach.    

Walcarki laboratoryjne do przetwarzania mieszanek polimerowych.


Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest szeroki zakres parametrów użytkowych, umożliwiający realizowanie badań nad procesami przetwórczymi w szerokim zakresie dla gumy oraz tworzyw sztucznych.
Najważniejszą właściwością naszych walcarek jest zdolność symulacji procesów przemysłowego walcowania w warunkach laboratorium, równie ważna jest bezpieczeństwo obsługi, ergonomia i krótki czas przygotowania urządzenia do kolejnego badania.


Możliwości prowadzenia badań tworzyw sztucznych za pomocą walcarek laboratoryjnych


Walcarka wyposażona jest w mechanizmy podwajające na regulację prędkości obrotowej walców oraz frykcji w pełnym zakresie z dużą dokładnością. Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami automatycznie kontroluje wzajemną równoległość walców w trakcie pracy. Możliwość szybkiego nastawienia szczeliny między walcami oraz jej ciągła kontrola oraz możliwość zmiany w czasie procesu walcowania decydują o sprawności procesu i oszczędności materiału. Mechanizmy napędowy oraz regulujący odległość pomiędzy walcami są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania. Walcarka może być wyposażona w automatyczne programowane dozowniki płynów oraz granulek. Wszystkie ustawienia mogą być zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie mierzone parametry można zapisywać na nośniku pamięci w dowolnych odstępach czasu od 1 s. Pomiar temperatury walców dokonywany jest poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, rozmieszczonych w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzdłuż oraz po obwodzie walca. Walcarka jest uniwersalnym precyzyjnym zautomatyzowanym narzędziem badawczym. Umożliwia prowadzenie badań mieszanek gumy oraz polimerów.

Precyzja działania i mierzenia parametrów walcarek laboratoryjnych


Aby walcarkę można było nazwać precyzyjnym narzędziem badawczym zastosowany system mechaniczny powinien gwarantować najwyższą dokładność i powtarzalność pozycjonowania walców. Wyeliminowanie luzów umożliwia reagowanie systemu regulacji na zmieniające się warunki procesu. Aktualne położenie walców jest odczytywane z przetworników położenia o dużej dokładności umieszczonych po obu stronach walców. System sterowania na bieżąco porównuje wartość zadaną szczeliny między walcami z odczytem z czujnika i w zależności od wyniku pomiaru wywołuje właściwą reakcję siłowników wyposażonych w niezwykle precyzyjne śruby kulowe. Pomiar i regulacja odbywają się niezależnie dla obu stron cylindra, dzięki czemu walce zawsze są równoległe do siebie. Walcarka jest wyposażona w tensometryczne przetworniki siły działającej pomiędzy walcami. Pomiar siły działającej pomiędzy walcami rozszerza możliwości badawcze, ponieważ dostarcza dodatkowych informacji o właściwościach walcowanej próbki badanego materiału.
Reasumując walcarka pozwala na precyzyjną niezależną regulacje prędkości walców oraz odległości pomiędzy walcami [szczelina robocza]. Odległość pomiędzy walcami jest kompensowana w zależności od temperatury walców oznacza to, że nie ulega ona zmianie [zmniejszeniu] na skutek zwiększania średnicy walców wraz ze wzrostem temperatury. Cyfrowy sterownik dba o to, aby szczelina nie ulegała zmianie. Mechanizm kompensacji wielkości szczeliny ma kluczowe znaczenie w przypadku walcowania cienkich folii o grubości poniżej 0,5 mm. Walcarka dokonuje precyzyjnych pomiarów temperatury niezależnie dla trzech stref każdego walca. Mierzone precyzyjnie są siły działające pomiędzy walcami oraz parametry każdego silnika.

Ważne cechy użytkowe walcarek do tworzyw polimerowych


• Wysokie parametry użytkowe [moment obrotowy, siła pomiędzy walcami, precyzja działania]
• Wbudowany system grzewczo-chłodzący dostosowany do potrzeb użytkownika.
• Precyzyjne wysokotemperaturowe baryłkowe łożyska walców.
• Precyzyjny pomiar parametrów [momentu obrotowego, siły, temperatury]
• Wysokie bezpieczeństwo użytkowania nawet przy zaniku zasilania
• Opcjonalny moduł pomiaru zużytej energii oraz parametrów sieci zasilającej
• Wysoka sprawność energetyczna
• Wysoka trwałość podzespołów
• Cyfrowe sterowanie z pulpitem HMI
• Integracja z siecią Ethernet
• Dostosowana do Przemysł 4.0

Zamak Mercator produkuje walcarki do tworzyw sztucznych w trzech rozmiarach walców odpowiednio:
LM-150/320 LM-200/400 LM-250/500 oraz na specjalne zamówienie LM-300

Zobacz także:

Przetwarzanie żywności za pomocą wytłaczania.

Zrównoważony świat społeczeństwa przyszłości

Nowe miniaturowe linie laboratoryjne z serii Minilab

Głowice do wielkoformatowych drukarek 3D

Nowe tunelowe piece wulkanizacyjne

Targi PLASTPOL 21-23.09.2021

Polskie wytłaczarki i linie do gumy

Filament do drukarek 3D - Polski profesjonalny producent filamentu

Wtryskarka sekwencyjna do gumy

Przemysł 4.0 - inteligentna integracja sieciowa urządzeń od Zamak Mercator

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń