PL | EN
Przemysł 4.0 - inteligentna integracja sieciowa urządzeń od Zamak Mercator

Przemysł 4.0 - inteligentna integracja sieciowa urządzeń od Zamak Mercator

Wydarzenia ostatniego roku, mocno przyspieszyły transformację cyfrową w kierunku przemysłu 4.0 Wdrożenie różnych technologii i platform inteligentnej fabryki, takich jak Przemysł 4.0, przyciąga obecnie wiele uwagi w środowisku przemysłowym i wymaga podjęcia działań w kierunku większej integracji i optymalizacji systemów informatycznych (IT). Systemy te są wykorzystywane w zarządzaniu, produkcji oraz urządzeniach obiektowych.

Jak będzie wyglądać przyszłość przemysłu?


Wydarzenia ostatniego roku, mocno przyspieszyły transformację cyfrową w kierunku przemysłu 4.0
Wdrożenie różnych technologii i platform inteligentnej fabryki, takich jak Przemysł 4.0, przyciąga obecnie wiele uwagi w środowisku przemysłowym i wymaga podjęcia działań w kierunku większej integracji i optymalizacji systemów informatycznych (IT).
Systemy te są wykorzystywane w zarządzaniu, produkcji oraz urządzeniach obiektowych.
Transformacja w kierunku przemysłu 4.0, według Europejskiego Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji, obejmuje 7 etapów:

  • Pierwszy dotyczy zaawansowania technologicznego uwzględniającego elastyczne systemy produkcyjne, które ułatwiają szybkie dostosowanie się do zmian w zakresie liczby czy kategorii produktów. 

  • Kolejny krok polega na współdzieleniu informacji o procesie wytwarzania przez ludzi, maszyny i produkty.

  • Trzecia faza dotyczy uwzględnienia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w celu pełnego wykorzystania surowców i zmniejszania emisji.

  • End-to-End Customer Focussed Engineering, to czwarty etap w kierunku przemysłu 4.0.

  • W następnym piątym etapie, kluczowe jest skupienie się na człowieku, m.in. poprzez wykorzystanie indywidualnych różnic na rzecz wzmocnienia organizacji, oraz budowę sensownego środowiska pracy.

  • Szósty etap, czyli smart manufacturing, zakłada stosowanie zintegrowanych systemów, które w czasie rzeczywistym reagują na zmienne warunki. W tym kontekście duże znaczenie ma przechowywanie i udostępnianie dużych zbiorów danych (big data).

  • I wreszcie ostatni krok to fabryka otwarta, która rozumie potrzeby wszystkich uczestników łańcucha wartości.

Bezprecedensowa rewolucja technologiczna w historii ludzkości jest nazywana czwartą przemysłową


Rewolucją. Przemysł 4.0, szybko przejdzie do wykorzystania technologii cyfryzacji w dziedzinach takich jak inżynieria, fizyka i biologia, tworząc w ten sposób całkowicie nowe możliwości. Procesy na całym świecie zachodzą zarówno online, jak i fizycznie, łącząc się ze sobą w elastyczny system.


Przemysł 4.0 ma wpływ na globalną gospodarkę, wpływa na realizacja szeregu innowacji w różnych dziedzinach, w tym w zakresie obliczeń kwantowych, sekwencjonowanie genów, odnawialnych źródeł energii i nanotechnologii.
Nowa rewolucja przemysłowa została zastosowana w tak wielu obszarach, że wpłynęła na wiele dziedzin działalności ludzi. Szybkie zmiany zachodzą w krajobrazie wielu firm, a te rozciągają się na cały łańcuch wartości. Obejmują badania i rozwój, produkcje, logistykę i obsługę klienta oraz powoduje obniżenie kosztów transakcji i dostaw. Prawdopodobnie znacząco wpłynie to na produkcję co znacznie zmieni procesy produkcji, a także doprowadzi do zbieżności rzeczywistych i cyfrowych funkcji, tworząc w ten sposób Internet Rzeczy (IoT), lub uniwersalny Internet. Rozwój ten będzie kontrolowany w środowisku domowym pomimo objęcia wszystkich działań fabrycznych za pośrednictwem Internetu, ponieważ zmiany w metodach produkcji można osiągnąć dzięki nowym formom technologii łączącym środowiska fizyczne i online. Wszystkie aspekty działalności od infrastruktury, produkcji przemysłowej do opieki zdrowotnej będzie podlegało procesowi kontroli kierowanemu przez IoT. Na przykład Przemysł 4.0 może znacznie obniżyć koszty transakcji i dostaw w dziedzinie handlu. Co więcej, organizacja może uzyskać znaczną przewagę dzięki IR 4.0, ponieważ ta koncepcja posiada możliwość analizowania danych w czasie rzeczywistym. Organizacje mogą również stać się coraz bardziej sprawne, autonomicznie monitorują działania, a także zwiększać produkcję oraz poziom konkurencyjności.

Czy zatem przedsiębiorcy powinni coś zrobić w tym temacie i pomyśleć już teraz o inwestycjach w przyszłość?

Wydaje się, że tak. Teraz jest właśnie czas na Twój ruch. Przemysł 4.0 jest już z nami od pewnego czasu, możemy nawet pokusić się o nadanie mu terminu Przemysł 4.5.
Wszystko po to, abyśmy mogli podejmować trafne, lepsze i szybsze decyzje i wdrażać je w życie. A co za tym idzie być bardziej konkurencyjnym na rynku i wygrać w wyścigu o klienta.

Czy zatem znamy odpowiedź jak będzie wyglądać przyszłość naszego przemysłu?

Zobacz także:

Przetwarzanie żywności za pomocą wytłaczania.

Zrównoważony świat społeczeństwa przyszłości

Nowe miniaturowe linie laboratoryjne z serii Minilab

Głowice do wielkoformatowych drukarek 3D

Nowe tunelowe piece wulkanizacyjne

Targi PLASTPOL 21-23.09.2021

Polskie wytłaczarki i linie do gumy

Filament do drukarek 3D - Polski profesjonalny producent filamentu

Wtryskarka sekwencyjna do gumy

Wsparcie w pandemii koronawirus Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń