PL | EN
Postaw na polskiego producenta walcarek laboratoryjnych!

Postaw na polskiego producenta walcarek laboratoryjnych!

Obecnie podejmuje się wiele wysiłków, aby zaprojektować, zbadać i zsyntetyzować nowe polimery. Naukowcy pracują nad stworzeniem dotąd nieznanych mieszanek polimerowych. W tym celu, niezwykle użytecznym sprzętem mogą okazać się dla wielu firm oraz laboratoriów walcarki. Wszechstronność i prostota obsługi sprawia, że urządzenia te są bardzo często używane w laboratoriach oraz w przemyśle.    

Walcarki laboratoryjne do przetwarzania mieszanek gumowych i polimerowych.


Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest szeroki zakres parametrów użytkowych, umożliwiający realizowanie badań nad procesami przetwórczymi w szerokim zakresie dla gumy oraz polimerów
Najważniejszą właściwością naszych walcarek jest zdolność symulacji procesów przemysłowego walcowania w warunkach laboratorium, równie ważna jest bezpieczeństwo obsługi, ergonomia i krótki czas przygotowania urządzenia do kolejnego badania.
Możliwości prowadzenia badań
Walcarka wyposażona jest w mechanizmy podwajające na regulację prędkości obrotowej walców oraz frykcji w pełnym zakresie z dużą dokładnością. Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami automatycznie kontroluje wzajemną równoległość walców w trakcie pracy. Możliwość szybkiego nastawienia szczeliny między walcami oraz jej ciągła kontrola oraz możliwość zmiany w czasie procesu walcowania decydują o sprawności procesu i oszczędności materiału. Mechanizmy napędowy oraz regulujący odległość pomiędzy walcami są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania. Walcarka może być wyposażona w automatyczne programowane dozowniki płynów oraz granulek. Wszystkie ustawienia mogą być zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie mierzone parametry można zapisywać na nośniku pamięci w dowolnych odstępach czasu od 1 s. Pomiar temperatury walców dokonywany jest poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, rozmieszczonych w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzdłuż oraz po obwodzie walca. Walcarka jest uniwersalnym precyzyjnym zautomatyzowanym narzędziem badawczym. Umożliwia prowadzenie badań mieszanek gumy oraz polimerów.

Precyzja działania i mierzenia


Aby walcarkę można było nazwać precyzyjnym narzędziem badawczym zastosowany system mechaniczny powinien gwarantować najwyższą dokładność i powtarzalność pozycjonowania walców. Wyeliminowanie luzów umożliwia reagowanie systemu regulacji na zmieniające się warunki procesu. Aktualne położenie walców jest odczytywane z przetworników położenia o dużej dokładności umieszczonych po obu stronach walców. System sterowania na bieżąco porównuje wartość zadaną szczeliny między walcami z odczytem z czujnika i w zależności od wyniku pomiaru wywołuje właściwą reakcję siłowników wyposażonych w niezwykle precyzyjne śruby kulowe. Pomiar i regulacja odbywają się niezależnie dla obu stron cylindra, dzięki czemu walce zawsze są równoległe do siebie. Walcarka jest wyposażona w tensometryczne przetworniki siły działającej pomiędzy walcami. Pomiar siły działającej pomiędzy walcami rozszerza możliwości badawcze, ponieważ dostarcza dodatkowych informacji o właściwościach walcowanej próbki badanego materiału.
Reasumując walcarka pozwala na precyzyjną niezależną regulacje prędkości walców oraz odległości pomiędzy walcami [szczelina robocza]. Odległość pomiędzy walcami jest kompensowana w zależności od temperatury walców oznacza to, że nie ulega ona zmianie [zmniejszeniu] na skutek zwiększania średnicy walców wraz ze wzrostem temperatury. Cyfrowy sterownik dba o to, aby szczelina nie ulegała zmianie. Mechanizm kompensacji wielkości szczeliny ma kluczowe znaczenie w przypadku walcowania cienkich folii o grubości poniżej 0,5 mm. Walcarka dokonuje precyzyjnych pomiarów temperatury niezależnie dla trzech stref każdego walca. Mierzone precyzyjnie są siły działające pomiędzy walcami oraz parametry każdego silnika.

 

walcarka-zamak-mercator

 Budowa Walcarek

  • Elementem roboczym walcarki są dwa grzane i ochłodzone walce, pokryte warstwą chromu technicznego, nadającemu im wymaganą twardość i gładkość powierzchni. Walce mają możliwość obracania się niezależnie z różną prędkością, w zależności od nastawionej frykcji.
  • Odległość między walcami regulowana jest bezstopniowo w zakresie od 0,2 mm do 10 mm [50 mm] z dokładnością do 0,1 mm. Regulacji szczeliny można dokonywać również podczas pracy walcarki pod pełnym obciążeniem wynoszącym nawet 150 000 N [15 ton].
  • Szerokość szczeliny pomiędzy walcami jest cały czas mierzona w trakcie walcowania. Cyfrowy system sterowania kontroluje dynamicznie równoległość walców względem siebie i koryguje ewentualne odchylenia od wartości zadanej.
  • Szerokość szczeliny pomiędzy walcami w trakcie pracy walcarki jest cały czas korygowana w funkcji zmian temperatury walców. Walce w trakcie nagrzewania zwiększają swoją średnicę na skutek zjawiska rozszerzalności termicznej. Zjawisko to prowadzi do zmiany szerokości szczeliny pomiędzy walcami i jest zauważalne w sytuacji, kiedy szczelina jest ustawiona na wartości poniżej 1 mm. Cyfrowy system sterowania koryguje te zmiany dbając oto, aby szczelina miała zadaną wartość niezależnie od zmian temperatury walców w trakcie nagrzewania i chłodzenia.

walcarka-zamak-mercator

System bezpieczeństwa walcarki

Rosnące wymagania odnośnie do bezpieczeństwa użytkowania walcarek i kalandrów powodują, że systemy przesuwu cylindra muszą uzyskiwać parametry zgodne z obowiązującymi normami oraz zapewniać wysoką precyzję i niezawodność działania. Wysoka prędkość otwarcia walców, jaką pozwalają osiągnąć systemy napędu przesuwu walca, jest jednym z kluczowych parametrów stanowiących o bezpieczeństwie pracy walcarki i operatora [norma bezpieczeństwa EN 1417 oraz późniejsze wymaga, aby szybkość awaryjnego otwarcia walców na odległość minimum 50 mm nie przekraczała czasu 5 sekund ponadto walce musza się zatrzymać wykonując obrót maksymalnie o 90 st.] Dodatkowo pomiar siły umożliwia stałą kontrolę siły zwarcia walców i chroni maszynę przez przeciążeniem.
System bezpieczeństwa w razie konieczności można uruchomić rękoma, głową lub kolanem. System jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami, a nawet je przewyższa. W razie włączenia systemu bezpieczeństwa walcarki, walce automatyczne hamują praktycznie w miejscu oraz odjeżdżają od siebie na odległość 50 mm w czasie nie większym niż 5 sekund. Walcarka dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa jest wyposażona w dwa systemy UPS (Uninterruptible Power Supply).

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie UPS system Bezpieczeństwa nie zezwoli na uruchomienie urządzenia lub go wyłączy w trybie awaryjnym. Drugi UPS służy do zasilania cyfrowego systemu sterowania walcarki. Dzięki drugiemu systemowi awaryjnego zasilania wszystkie funkcji walcarki działają po zaniku zasilania zapewniając pewne działanie systemów bezpieczeństwa oraz ich kontrolę przez operatora.
System bezpieczeństwa jest zintegrowany z systemem sterowania urządzenia i komunikuje się z nim za pomocą niezwykle szybkiej magistrali czasu rzeczywistego. Dzięki zastosowaniu niezwykle zawansowanego technologicznie rozwiązania walcarka zapewnia wysokie bezpieczeństwo oraz komfort obsługi.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami

Zobacz także:

Wulkanizacja gumy siarką

Wytłaczanie reaktywne.

Rodzaje filamentów produkowanych i używanych do druku 3D.

Linie do produkcji filamentu stosowanego w druku 3D za pomocą technologii addytywnej.

Nowoczesne produkty farmaceutyczne wytwarzane metodą wytłaczania.

Biblioteka prac naukowych do których powstania zostały użyte wytłaczarki, walcarki lub inne urządzenia Zamak Mercator

Wysokobiałkowe produkty spożywcze wytwarzane metodą wytłaczania

Dozowniki Movacolor

Zamak to wyjątkowy materiał

Segmenty ślimaków wytłaczarek laboratoryjnych dwuślimakowych

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń