PL | EN

Zakład Maszyn Kablowych w Krakowie odegrał znaczącą rolę w rozwoju powojennego polskiego przemysłu kablowego.


1946
Kierownictwo Krakowskiej Fabryki Kabli podejmuje decyzję uruchomienia produkcji urządzeń dla przemysłu kablowego we własnym zakresie. W czerwcu 1946 roku Tadeusz Moskalewski, nestor polskiego przemysłu kablowego, staje na czele Biura Badawczo-Konstrukcyjnego.
1947
Ten rok można uznać za rok rozpoczęcia profesjonalnej produkcji maszyn kablowych w Polsce. Do biura budowy maszyn przyjęto w 1947 roku doświadczonego konstruktora Krzysztofa Bałtagę, który organizuje Biuro Konstrukcyjne.
1948
Praca Biura konstrukcyjnego prowadzi w oparciu o odtwarzaną dokumentacje do powstania maszyn takich jak:
20-biegowe izolarki drutów cienkich, tzw. „angielki”
Emalierki drutów nawojowych cienkich i grubych, zwanych „permelami”
Serie ciągarek do drutów 1-6 12-biegowe izolarki drutów nawojowych papierem i bawełną, tzw. „freutzheimy”.
Ciągarka typu L-6 do drutów cienkich
Ciągarka typu L-6 do drutów cienkich
1949
W tym roku zostaje zorganizowane odlewanie małych odlewów żeliwnych w zużytych piecach tyglowych do topienia miedzi, a następnie, własnymi siłami oddziału zostaje zbudowany mały „żeliwiak” do odlewów o masie do 500 kg. Jest to początek odlewni, jednego z wydziałów przyszłego Zakładu Maszyn Kablowych.
1951
Rosnące zapotrzebowanie na maszyny kablowe przy dalszym braku możliwości ich importu skłoniły kierownictwo Krakowskiej Fabryki Kabli do przekształcenia w 1951 roku oddziału w wydział projektowania i budowy maszyn kablowych zwany Bazą Maszyn Kablowych.
1953
Dla nowo powstałego wydziału, którego siedzibę zorganizowano w murowanych barakach, na tzw. terenach „C”, wybudowano w 1953 roku halę o łącznej powierzchni 2300 m kw. Jak na ówczesne możliwości Bazę Maszyn Kablowych wyposażono w kompletne zestawy urządzeń niezbędnych do wykonywania maszyn kablowych. W tym samym czasie na terenach dawnej cegielni zorganizowano odlewnię żeliwa pracującą na potrzeby ZMK. W roku 1953 zostaje powołane nowe kierownictwo KFK
Baza Maszyn Kablowych 1953r
Baza Maszyn Kablowych 1953r
1956
Bazę Maszyn Kablowych włączono w strukturę organizacyjną Krakowskiej Fabryce Kabli. Ciągła modernizacja i rozbudowa BMK umożliwia uruchomienie seryjnej produkcji maszyn dla potrzeb KFK innych kablowni zjednoczenia.
Te działania przyniosły wyniki w postaci wprowadzenia nowych i nowoczesnych technologii w przemyśle kablowym. Na szczególną uwagę zasługuje uruchomienie już w 1956 r. w Krakowskiej Fabryce Kabli produkcji koncentrycznych kabli telekomunikacyjnych. Opracowano i zbudowano system matrycy który umożliwiał w sposób ciągły natrysk co kilkanaście mm „dysków” dystansowych na przewodzie centralnym pary koncentrycznej.
Rozwiązania tego problemu były unikalne w skali europejskiej i chronione patentami oraz wzorami użytkowymi. KFK jako jedyny zakład kablowy w Polsce opanował tę produkcję na skalę przemysłową.
W 1956 r. powstał nowy wydział – produkujący druty nawojowe w szkle. Te urządzenia technologiczne zwano oprzędzarko - wypalarkami. Urządzenia te pracowały w zakładzie macierzystym i były również znaczącym szlagierem eksportowym.
Hala fabryczna nowego ZMK
Hala fabryczna nowego ZMK
1959
KFK zostaje pierwszym w kraju producentem płyt elektroizolacyjnych, na bazie których produkowano laminaty foliowane niezbędne do produkcji obwodów drukowanych.
Znaczna część tych urządzeń była zaprojektowana i wykonana w ZMK w latach 1959–1960.
1962
Osiągnięcia ZMK pozwoliły na wystawianie swoich maszyn na międzynarodowych targach w Poznaniu, Bazylei, Kijowie, Hanowerze, Moskwie, Lipsku, Brnie, Zagrzebiu i Salonikach. Budziły one zawsze duże zainteresowanie specjalistów i były wielokrotnie nagradzane.
Oprzędzarko-wypalarka OWII 80
Oprzędzarko-wypalarka OWII 80
1970
Krakowska Fabryka Kabli występuje do zjednoczenia z inicjatywą rozbudowy KFK rekomendowała zakupienie w renomowanej firmie licencji na produkcję wytłaczarek.
Skręcarka czwórek typu SG-4S
Skręcarka czwórek typu SG-4S
1971
W firmie Reifenhauser KG zostaje zakupiona licencja na produkcję i użytkowanie typoszeregu linii wytłaczarkowych z wytłaczarkami o średnicach ślimaków od 25 do 150 mm. Zakup i wdrożenie licencji było milowym krokiem na drodze w technologii wytwarzania maszyn. Wymagało bowiem opanowania najnowocześniejszych technologii z zakresu obróbki nietypowych elementów obróbki mechanicznej i utwardzania powierzchni cylindrów i ślimaków wytłaczarek za pomocą azotowania jonizacyjnego.
W 1971 roku na Międzynarodowych Targach w Lipsku skręcarka dławiąca wielokrotna typ SDW 160 została nagrodzona złotym medalem za oryginalność i nowoczesność konstrukcji.
Konstruktorzy ZMK odbierają złoty medal na Targach Lipskich
Konstruktorzy ZMK odbierają złoty medal na Targach Lipskich
1973
Równocześnie z zakupem licencji przystąpiono do budowy nowego Zakładu Maszyn Kablowych. W 1971 roku na plac budowy weszło Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, przystępując do budowy zakładu. W stanie surowym zakład wybudowano w 1972 roku, a całą inwestycję zakończono w 1973 roku.
Budowa nowego zakładu ZMK w 1972 roku
Budowa nowego zakładu ZMK w 1972 roku
1978
W 1978 roku zakupiono licencję na produkcję ciągarek w renomowanej niemieckiej firmie Niehoff KG. Licencja obejmowała ciągarki od tzw. grubociągów aż do mikrociągów wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi. Umożliwiały one przeciąganie drutów Cu i Al z walcówki podbiegowej o średnicy 13 mm na wymiary nawet do średnicy 0,03 mm.
Maszyna ciągarnicza M-350
Maszyna ciągarnicza M-350
1979
Zakład otrzymał patent nr 122652 na „Przyrząd do powlekania zewnętrznych powierzchni rur stalowych” w roku 1979 oraz patent nr 118276 na „Sposób powlekania rur stalowych” w 1979 roku.
1981
Zakład Maszyn Kablowych projektuje i wykonuje maszyny kablowe pod kątem parametrów światłowodów dla OTO Lublin (Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej). OTO Lublin jako zakład w strukturach TPSA funkcjonował do 2003 roku. W 2004 roku został zakupiony przez największego, światowego producenta włókien światłowodowych amerykański koncern CORNING
OTO Lublin  podpisanie aktu erekcyjnego 1981r
OTO Lublin podpisanie aktu erekcyjnego 1981r
1982
Reforma systemu finansowego Państwa w 1982 roku umożliwiła finansowanie wdrożenia licencji ze środków własnych KFK. Kierownictwo przedsiębiorstwa podejmuje decyzję o samofinansowaniu szerokiego programu inwestycyjnego obejmującego modernizację następujących wydziałów: metalowni, gumowego, silnoprądowego i kabli sygnalizacyjnych. Na realizację tego planu przeznaczona została większość mocy produkcyjnych Zakładu Maszyn Kablowych.
OTO Lublin  montaż maszyn w hali kablowej
OTO Lublin montaż maszyn w hali kablowej
1986
W tym czasie Zakład Maszyn Kablowych opracowuje dokumentację na wytłaczarki do gumy o średnicach ślimaków 30 mm, 90 mm i 120 mm. Równolegle w biurze konstrukcyjnym powstaje dokumentacja prototypowej linii do ciągłej wulkanizacji przewodów w gumie. Projekt zostaje zrealizowany w 1986 r., a jego wdrożenie na Wydziale Przewodów KFK przyniosło znaczny postęp jakościowy i ilościowy w produkcji przewodów do odbiorników ruchomych
Urządzenie zdawcze do pracy ciągłej
Urządzenie zdawcze do pracy ciągłej
1990
Wykonano pierwsze wytłaczarki do gumy. Znalazły one zastosowanie w liniach wytłaczarkowych - tandemowych nakładających w jednej operacji wypełnienie gumowe i powłokę z PVC na nowych typach kabli.
1991
Wdrażanie licencji rozpoczęto w 1983 roku a zakończono w 1991 roku wyprodukowaniem dla zakładu macierzystego dwudrutowego grubociągu typu MM85. W tym też czasie uzyskano od firmy Niehoff zgodę na produkcję ciągarek wielodrutowych, pasemkowych. Wydział metalowni KFK otrzymuje z ZMK nową linię ciągarniczą – grubociąg dwudrutowy typ MM85 dzięki czemu można było powiększyć wydajność produkcji drutów Cu.
1995
ZMK opracowuje konstrukcję linii wytłaczarkowej do produkcji przewodów cienkich w izolacji z PVC pracującą z prędkością do 1000 m/min. Została ona wyposażona w nietypowe urządzenia, takie jak: automatycznie napędzane urządzenia zdawczo-odbiorcze, dwutarczowy odciąg, wielokrotne wanny do chłodzenia izolacji, automatyczną nawijarkę na duże szpule. ZMK zbudował tego typu linię dla Wydziału Telefonicznego oraz linię wytłaczarkową, z urządzeniem do żelowania ośrodków i do wzdłużnego nakładania tzw. „bariery Glovera” na kablach telefonicznych.
1999
Fenomen Zakładu Maszyn Kablowych, rozpoczęty w 1947 roku, trwał przez 52 lata. Jego symbioza z Krakowską Fabryką Kabli jest niepowtarzalna w skali światowej. W dniu 22 stycznia 1999 roku Zakłady Kablowe TELE-FONIKA s.c. przejmują od KGHM większościowy pakiet akcji KFK SA. Nowi właściciele podejmują decyzję o likwidacji Zakładu Maszyn Kablowych dla obniżenia kosztów produkcji. Ta decyzja nie jest końcem historii Zakładu Maszyn Kablowych.
Kosz na drut do pancerki kabli
Kosz na drut do pancerki kabli
2000
TELE-FONIKA sprzedaje ZMK. Nowi właściciele organizują firmę ZAMAK na bazie dawnego ZMK, przejmując jego logo, archiwa techniczne oraz część specjalistycznych obrabiarek. Produkcja: części zamienne do maszyn kablowych, w tym układy uplastyczniające do wytłaczarek, montaże i uruchomienia maszyn, usługi serwisowe.
2008
Korzystając z powiększonej infrastruktury technicznej, parku specjalistycznych maszyn i narzędzi, posiadanych zasobów technicznych oraz doświadczenia inżynierów i technologów, kontynuowano produkcję maszyn. Urządzenia były poznaczone dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy (wytłaczarki laboratoryjne, wytłaczarki przemysłowe, linie produkcyjne), a także dla przemysłu kablowego (linie do produkcji i nawijania kabli) oraz ich obsługę techniczno-serwisową.

Rozwój parku specjalistycznych maszyn i narzędzi oraz wdrożenie nowoczesnego programu do projektowania Solid Works firmy Dassault Systèmes pozwoliło na opracowanie konstrukcji i produkcje maszyn takich jak wytłaczarki laboratoryjne, wytłaczarki przemysłowe, linie do produkcji i nawijania kabli oraz innych urządzeń towarzyszących. Zamak zwiększa udział w swojej ofercie nowych projektowanych i budowanych we własnym zakładzie maszyn.
2010
Zamak otrzymuje nagrodę specjalną Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników za laboratoryjną wytłaczarkę modułową na Targach Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy RubPlast EXPO.

Zamak otrzymuje dyplom wyróżnienie na XIV Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych za laboratoryjną dwuślimakową wytłaczarkę stożkową.

Zamak wdraża międzynarodowy standard funkcjonowania przedsiębiorstw System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
2011
Zamak przenosi działalność projektową oraz produkcyjną do nowego obiektu w Skawinie, o powierzchni 2700 m2. Zostaje powołany do działania Instytut Badawczo-Rozwojowy. Zamak we własnym zakładzie projektuje nowe wytłaczarki laboratoryjne przeznaczone dla polskich instytucji badawczych. Równolegle projektowane są nowe wytłaczarki i linie do wytłaczania tworzyw sztucznych oraz gumy.
Powstaje dział automatyki zajmujący się projektowaniem urządzeń elektrycznych dla produkowanych wytłaczarek oraz tworzeniem własnych programów dla sterowników PLC.
Produkcja działu automatyki jest wykorzystywana w wytłaczarkach oraz liniach wytwarzanych we własnym zakładzie produkcyjnym.
Na targach RubPlast Expo Zamak otrzymuje nagrodę za laboratoryjną wytłaczarkę dwuślimakową EHP 2x12 współbieżną.
2012
Oferta spółki Zamak została poszerzona o produkty i usługi dedykowane dla przemysłu poligraficznego. Wcześniej te produkty i usługi oferowała spółka Mercator Poligrafia S.A. Wykorzystując doświadczenie i uznanie u kooperantów zagranicznych w Azji (Japonia, Chiny) i w Europie (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy), które przez lata wypracowali udziałowcy oraz pracownicy spółki. W związku z tym, nazwa firmy od tego momentu brzmi Zamak Mercator.
Zamak Mercator na Targach RubPlast w Sosnowcu zostaje wyróżniony za laboratoryjną wytłaczarkę dwuślimakową stożkową z serii Mini model EHP 15.

Zamak Mercator na XVI Międzynarodowych Targach Tworzyw sztucznych i gumy Plastpol 2012 otrzymuje wyróżnienie za stanowisko do badań właściwości przetwórczych tworzyw sztucznych
2015
Zamak Mercator specjalizując się w konstruowaniu i wykonywaniu urządzeń laboratoryjnych i przemysłowych, wprowadziła na rynek nowej generacji wytłaczarki laboratoryjne do tworzyw sztucznych i wytłaczarki przemysłowe do gumy. Wytłaczarki te charakteryzują się nowatorskimi i innowacyjnymi rozwiązaniami co zostało potwierdzone zarejestrowaniem w Urzędzie Patentowym w Warszawie kolejnych patentów pod numerem 404942 i pod numerem 404944”.
Zamak Mercator posiada certyfikat ISO 9001 i nieustannie dąży do najwyższej jakości oferowanych produktów i usług, co zostało docenione i spółka uzyskała także tytuł „Symbol Innowacji 2015” za nowatorskie rozwiązania zastosowane w wytłaczarkach przeznaczonych do prowadzenia prac badawczych.
2016
Zamak Mercator zaprezentował swoje innowacyjne produkty podczas jubileuszowych XX Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2016.
Na stoisku Zamak Mercator można było zobaczyć laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe przeznaczone do prowadzenia prac badawczych.
Ważnym elementem naszej ekspozycji była linia do produkcji filamentu dla drukarek 3D.

Linia była wyposażoną w energooszczędną wytłaczarkę jednoślimakową do filamentu dla drukarek 3D, za którą firma Zamak Mercator otrzymała wyróżnienie.
2017
To jest czas rozwoju firmy. Spółka zaczęła eksportować swoje produkty do Francji Szwecji Rosji oraz Czech co przyczyniło się do większej rozpoznawalności marki Zamak Mercator na arenie międzynarodowej. Powstaje nowa udoskonalona linia do produkcji światłowodów dla firmy Corning Opitcal.
Linia zajmuje mało cennej powierzchni produkcyjnej, jest przystosowana do pracy z delikatnymi włóknami. Nawijarki, odwijarki oraz magazyny pomimo dużej prędkości pracy są bardzo delikatne dla kabla światłowodowego.
Do linii został tez zaprojektowany i zbudowany specjalny odciąg rolkowo pasowy oraz miernik metrów, które wywierają niewielkie naciski na kabel oraz stawiają minimalne opory ruchu.

W 2017 r. powstają nowe wytłaczarki dwuślimakowe 2 x32 mm oraz wyposażane w te wytłaczarki linie do produkcji peletów. Powstaje też nowa linia do wytłaczania i wulkanizacji gumy porowatej z przeznaczeniem do produkcji specjalistycznych uszczelek. Linia jest wyposażona w nowatorskie urządzenie do pomiaru kształtu wytłaczanego i wulkanizowanego profilu.
2019
Zamak Mercator podczas Targów Plastpol 2019 zaprezentował wtryskarki elektryczne Toyo. Zostały również pokazane wytłaczarki dedykowane do badań, mające zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Te nowatorskie wytłaczarki mają możliwość pracy w trybie współbieżnym albo przeciwbieżnym w oparciu o zmodernizowaną przekładnie, która jest wyposażona w automat zmieniający konfiguracje do pracy współbieżnej lub przeciwbieżnej.

Układy uplastyczniające oparte są o segmentową budowę ślimaków i wymienne wkładki stanowiące część roboczą cylindra. Dzięki temu uzyskuje się stosunkowo niskie koszty regeneracji układu uplastyczniającego w przypadku zużycia oraz możliwość pracy z różnymi powierzchniami roboczymi cylindra, takimi jak: stal azotowana, hartowana w tym kwasoodporna.
W 2019 r. powstaje specjalistyczna linia do granulacji przystosowana do współpracy bezpośrednio z reaktorem chemicznym. Ta linia powstaje w ścisłej współpracy z klientem, którym są polskie zakłady chemiczne. Powstaje również specjalistyczne stanowisko do wytłaczania i rozciągania mikrowłókien w atmosferze gazu obojętnego oraz spersonalizowane wytłaczarki z serii Minilab przeznaczone do produkcji stentów medycznych.
2021
Firma projektuje i buduje dla swoich klientów nowe spersonalizowane ogrzewacze profili i rur przeznaczone do pracy w liniach wytłaczarkowych. Powstanie tych urządzeń jest możliwe dzięki temu ze Zamak Mercator dysponuje technologią ogrzewania w polu promieniowania podczerwonego, która rozwija od lat budując tunelowe piece do wulkanizacji gumy. W 2021 roku firma produkuje i doskonali swoje produkty z zakresu wytłaczarek i linii laboratoryjnych do tworzyw, farmacji i żywności . Powstają linie do wytłaczania i wulkanizacji gumy.

Źródła: Polski Przemysł Kablowy wydanej pod redakcją Jana Grobickiego Wydanej w Bydgoszczy w 2007 roku, domena publiczna, materiały własne.
X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń