Usługi

Wiercenie głębokich otowrów do 4m

Głęboki otwór jest klasyfikowany na podstawie stosunku głębokości do średnicy co najmniej 10:1 (przy min fi 10mm). Wiercenie głębokich otworów jest stosowane w wielu zastosowaniach przemysłowych, jednak jego pochodzenie wywodzi się z potrzeby wiercenia bardzo dokładnych i prostych luf, gdzie stosunek głębokości do średnicy może przekraczać 20:1 (przy max fi 150mm i długości do 4000mm).
Baza wiedzy

Przemysł 4.0 - sieci komunikacyjne

Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces przemiany technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii sieci cyfrowych, zwłaszcza sieci opartych o Ethernet. Sieć Ethernet umożliwia gromadzenie zasobów danych oraz zapewnienia komunikację w sieci współpracujących maszyn, urządzeń i ludzi. Czynnikiem napędzającym przemiany w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług.
Nowe produkty

Nowe ciągi wulkanizacyjne

Nowatorskie piece będące przedmiotem oferty umożliwiają przeprowadzenie procesu wulkanizacji gumy w polu promieniowania podczerwonego - zapewnia to efektywny proces w odniesieniu do czasu sieciowania, jakości produktu oraz kosztów procesu. ZAMAK MERCATOR opracował nowe linie do wulkanizacji gumy i silikonu, w skład, którego wchodzą: Piec szokowy IR oraz piece tunelowe IR. Piece tunelowe umożliwiają prowadzenie procesu wulkanizacji za pomocą promienników, emitujących promieniowanie podczerwone i mogą być wykorzystywane do produkcji profili o bardzo zróżnicowanych kształtach. Kluczową cechą tych urządzeń jest możliwość kontrolowania atmosfery wewnątrz pieca. W czasie pracy piec może być wypełniony gazem obojętnym np. azotem (N2) dzięku czemu zredukowane jest do minimum oddziaływanie tlenu atmosferycznego na wulkanizowany produkt
Kalendarze

Kalendarz Zamak Mercator 2022

Szanowni Państwo, rok 2021 był bez wątpienia tym, który zapisze się na kartach naszej historii. Trwająca wciąż pandemia koronawirusa COVID19 nie sprzyjała stabilnemu rozwojowi wielu firm z naszej branży, zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku, a coraz to nowsze obostrzenia i zalecenia sanitarne, utrudniały pielęgnowanie relacji międzyludzkich oraz biznesowych.


Polecamy:

Wytłaczarki do gumy i silikonu: Wytłaczarki przemysłowe jednoślimakowe do gumy i silikonu
Zamak Mercator jest producentem wytłaczarek jednoślimakowych o średnicach ślimaków od 32mm do 120 mm w zakresie L/D do 22. Konstrukcja wytłaczarek oparta jest o innowacyjne założenia konstrukcyjne nowoczesne komponenty i jest oparta o wieloletnie doświadczenie zebrane w przemyśle przetwórstwa gumy i silikonu. Nasze wytłaczarki są trwałe wiarygodne i powtarzalne. Czas przygotowania do kolejnych zadań jest krótki z powodu wysokiej wydajności termicznej układu uplastyczniającego. Zmiany zadanych parametrów są wiarygodne, powtarzalne i szybkie. Wszystkie dane pomiarowe są wiarygodne.
Wytłaczarki do żywności: REF-45
Współcześnie producenci żywności, dbają, aby ich wyroby były smaczne, bezpieczne i wygodne w stosowaniu. Wśród nowych technologii przetwórstwa żywności można wyróżnić wytłaczanie [ekstruzję]. Otrzymany w ten sposób produkt charakteryzuje się zróżnicowaną teksturą, kształtem i barwą. Wytłaczarka laboratoryjna do żywności REF-45 została zaprojektowana do prowadzenia badań w obszarach dotyczących możliwości zastosowania techniki ekstruzji w przetwórstwie rolno-spożywczym. Wytłaczarka umożliwia badania nad wytwarzaniem żywności, w tym żywności bezglutenowej, makaronów, produktów instant, kaszek i kleików błyskawicznych, pasz, pokarmu dla zwierząt. Wytłaczarka umożliwia prowadzenie badań nad teksturowanym białkiem warzywnym [Textured Vegetable Protein]. Możliwe jest badanie wykorzystania wytłaczarek o różnych konfiguracjach w przetwórstwie żywności a także wytwarzanie i badanie właściwości biopolimerów skrobiowych jako nowoczesnych materiałów oraz oceną wpływu warunków przetwarzania na ich właściwości
 
X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


Zadzwoń