Informacje ogólne

Przebieg projektu

 

 

Mówisz NewEX, myślisz New Extruder - nowa wytłaczarka

ZAMAK MERCATOR to marka, która od lat kojarzy się z wyzwaniami. Ciekawe i skomplikowane projekty, jeszcze szersze doskonalenie umiejętności, nawiązywanie nowych kontaktów i przede wszystkim kreatywność i innowacyjność – to jest to, co nadaje naszej firmie równowagę pracy i intelektualnego zaangażowania.

ZAMAK MERCATOR jest dumnym uczestnikiem europejskiego projektu NewEX, który angażuje tylko najbardziej nowoczesne instytucje, którym nie jest straszna innowacyjność i otwartość na nowości technologiczne. W tym przedsięwzięciu biorą udział uniwersytety i przedsiębiorstwa z Czech, Słowacji, Portugalii oraz oczywiście Polski – oprócz naszej firmy, w tym prestiżowym wydarzeniu bierze udział tylko Politechnika Lubelska.

Pierwszym, podstawowym celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania i budowy wytłaczarek między wszystkimi uczestnikami procesu. By to osiągnąć, konieczne będą liczne wzajemne odwiedziny pomiędzy uczestnikami, a także aktywny udział w sympozjach, konferencjach i szkoleniach.

Drugim, najbardziej wymagającym, ale i przede wszystkim najciekawszym celem tego projektu są: opracowanie, zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie wytłaczarki jednoślimakowej, charakteryzującej się nietypowymi innowacjami takimi jak m.in.: rowkowana strefa zasypu o zmiennej geometrii rowków, obrotowa część cylindra napędzana mechanicznie i specjalistyczna geometria ślimaka.

Projekt NewEX trwa do końca 2020 roku i niesie ze sobą wiele emocji. Wymaga wielkiego zaangażowania, kreatywności, terminowości i szeroko rozumianego profesjonalizmu. To nas nie przeraża. Jesteśmy przekonani, że wiedza, umiejętności i kontakty, które zdobędziemy dzięki udziałowi w tej zaszczytnej inicjatywie Unii Europejskiej, staną się początkiem dalszych sukcesów naszej Firmy zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.  

 

W związku z tym projektem zachęcamy szczególnie studentów i absolwentów polskich uczelni technicznych, ale i nie tylko, do składania aplikacji na praktyki i staże w naszej Firmie.


Ogólne informacje o projekcie

Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Horyzont 2020; Research & Innovation Framework Programme of European Union, Marie Sklodowska Curie Action, Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Tytuł:
Badanie i rozwój nowej generacji maszyn do przetwórstwa materiałów kompozytowych i nanokompozytów.

Akronim: NEWEX

Umowa o grant: GA-734205 (2016)

Czas trwania projektu: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2020 (48 miesięcy)

Koordynator: Politechnika Lubelska (8 uczestników)
Uczestnik 2: Uniwersytet Minho (7 uczestników)
Uczestnik 3: Uniwersytet Techniczny w Koszycach (6 uczestników)
Uczestnik 4: Zamak Mercator sp. Z o.o. (5 uczestników)
Uczestnik 5: SEZ Krompachy a.s. (5 uczestników)
Uczestnik 6: Borra s.r.o. (4 uczestników)

Koordynator projektu: profesor Janusz W. Sikora, Politechnika Lubelska

Liderzy:

  • prof. Antonio Gaspar-Cunha; Uniwersytet Minho,
  • doc. Ph.D., D.Sc. L’udmila Dulebová; Uniwersytet Techniczny w Koszycach,
  • mgr. Bogusław Kiszka; Zamak Mercator sp. z o.o.,
  • Betka Perháčová; SEZ Krompachy a.s.,
  • Jaroslav Hájek; Borra s.r.o.

Fundusz projektu: 1.305.000 Euro

Rada Zarządu Projektu: Janusz W. Sikora, Antonio Gaspar-Cunha, L’udmila Dulebová, Bogusław Kiszka, Betka Perháčová, Jaroslav Hájek, Elżbieta Bociąga

Rada Doradcza:

  • prof. Elżbieta Bociąga; Politechnika Częstochowska,
  • doc. Jana Šugárová; Slovak University of Technology,
  • prof. Oleh Suberlyak; Lviv Polytechnic National University,
  • Aneta Bobryk-Mamczarz; Polskie Zakłady Zbożowe Lubella.

 Głównym celem projektu NEWEX jest skonstruowanie i przetestowanie innowacyjnej wytłaczarki. Przez wprowadzenie nowych koncepcji dla ważnych elementów wytłaczarki: innowacyjna aktywna rowkowana strefa zasypu, oryginalny obrotowy segment cylindra i ślimak specjalnej konstrukcji dla osiągnięcia zupełnie nowej, przełomowej technologii wytłaczania i projektowania układu uplastyczniającego. Takie rozwiązania zapewnią wytłaczanie końcowego wyrobu o ulepszonych właściwościach i pozwolą na przetwarzanie materiałów które nie mogły być wytłaczane do tej pory, jak również i żywności, kosmetyków i środków farmaceutycznych. Równocześnie z działaniami badawczo-rozwojowymi projekt NEWEX ma na celu rozwój współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi i przemysłem oraz transfer wiedzy pomiędzy organizacjami Europy Środkowowschodniej i Zachodniej. 

Do góry


Litwa, Kowno

6 -7.02.2020

Warsztaty zatytułowane: Realizacja w metalu istotnych elementów wytłaczarki i części pomocniczych - wyniki WP3, zawarte w WP5, zwłaszcza w T5.1d, odbyły się w odpowiednim czasie i zgodnie z planem.

6 lutego 2020 r. W firmie Dirmeta przedstawiciele różnych centrów zgłosili osiągnięcia projektu zrealizowane podczas zadań T3.1, T3.3 i T3.4. Łukasz Majewski i Karolina Głogowska przedstawili wyniki osiągnięte podczas realizacji zadania 3.1A dotyczącego produkcji Sekcji Aktywnego Pasz Rowkowanych (AGFS). Przedstawili krok po kroku kolejność poszczególnych operacji obróbkowych przeprowadzonych w celu uzyskania tych części oraz omówili wszystkie stosowane maszyny do obróbki metali. Na koniec zaprezentowali poszczególne części wykonane z metalu.

Dr Ludmila Dulebova z TUK przedstawiła cały proces uzyskiwania wszystkich niezbędnych części do produkcji Segmentu obrotowego cylindra (RBS). Przedstawiła wyniki osiągnięte podczas realizacji zadania 3.1B, dotyczącego wytwarzania segmentu cylindrycznego rotacyjnego. Krok po kroku przedstawiała kolejność poszczególnych operacji obróbkowych przeprowadzonych w celu uzyskania tych części i omawiała wszystkie stosowane maszyny do obróbki metali. Wreszcie zaprezentowała poszczególne części wykonane z metalu. Zaprezentowała także inne części wykonane przez TUK w ramach projektu.

Następnie przedstawiciel Dirmeta, pan Aurimas Valečka przedstawił cały proces uzyskiwania specjalnego ślimaka (SS) i ramy. Przedstawił wyniki osiągnięte podczas realizacji zadania 3.1C, dotyczące produkcji tego ślimaka (SS). Krok po kroku Pan Aurimas Valečka przedstawił kolejność poszczególnych operacji obróbki, aby uzyskać specjalny ślimak i ramę. Omówiono wszystkie maszyny i narzędzia użyte w tym procesie. Wreszcie zaprezentował specjalnego ślimaka i ramę wykonaną z metalu.

Kolejnym tematem prezentowanym podczas warsztatów były wyniki doboru elementów pomocniczych do wytłaczarki, np. silnik główny, silnik napędu segmentu obrotowego, czujniki temperatury i ciśnienie tworzywa w układzie uplastyczniającym, elementy grzejne, termopary do pomiaru temperatury ścianki cylindra. Proces selekcji został przeprowadzony podczas realizacji zadania T3.3. Wyniki zaprezentował Marcin Buczaj z Politechniki Lubelskiej.

Wreszcie koordynator projektu prof. Janusz Sikora przedstawił aktualny status zadania T3.4 dotyczącego montażu wytłaczarki i zwrócił uwagę, że wszystko idzie zgodnie z planem, tempo pracy jest dobre, prawie połowa pracy jest już wykonana, a wytłaczarka będzie montowana w marcu.

T5.2.3 Szkolenie zatytułowane: „Prototypowanie i praktyka produkcyjna na podstawie nowych elementów wytłaczarki” odbyło się 7 lutego 2020 r. W sali konferencyjnej firmy Dirmeta UAB w Kownie na Litwie.

Sesja miała charakter otwarty i była skierowana do ogółu społeczeństwa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez DIR i LUT i było w pełni zgodne z GA. Sesja szkoleniowa składała się z dwóch części. W pierwszej części odbyły się 2 długie wykłady przedstawiające różne techniki procesu wytłaczania i różne metody obliczeniowe dwuślimakowych układów uplastyczniających. Prezentacje wygłosili zaproszeni z tego powodu goście - członek EAB prof. Elżbieta Bociąga i członek zarządu prof. Antonio Gaspar Cunha. Druga część dotyczyła dyskusji i prezentacji innowacyjnych narzędzi i systemów pomiarowych, które znacznie upraszczają i skracają czas niezbędny do wyprodukowania danych części i ich pomiaru. Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli firmy UAB Metmatus, którzy reprezentują spółkę Hoffmann Group na Litwie. Na koniec Pani Małgorzata Gierulska poprowadziła warsztaty z języka polskiego, dając krótkie teoretyczne wprowadzenie językowe, a następnie sesję praktyczną „Survival Polish”.

Sesja szkoleniowa obejmowała wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty różnych technik formowania wtryskowego oraz modelowania i obliczania systemów dwuślimakowych. Dotyczyło to również dyskusji na temat innowacyjnych narzędzi i systemów pomiarowych na przykładzie narzędzi premium marki GARANT i wysokiej jakości narzędzia HOLEX. Sesję szkoleniową zakończyły warsztaty doskonalenia umiejętności miękkich „Survival Polish”.


Przebieg projektu

28.10.2019

NEWEX- Skawina październik 2019

Okazja do optymalizacji układu uplastyczniającego przy zastosowaniu i otrzymywaniu kompozytów polimerowych z dodatkami włókien szklanych, talku, włókien węglowych, kredy, mączki i drzewa.

Znany Państwu międzynarodowy projekt  NEWEX w którym uczestniczy ZAMAK MERCATOR nabiera rozpędu. Podczas kolejnego etapu, który miał miejsce w naszym zakładzie produkcyjnym (Skawina) zaprezentowano oraz omówiono wykonany model tzw. tulei obrotowej. W ramach projektu odbyła się prezentacja prowadzona przez Pana mgr inż. Sławomira Knapika - głównego konstruktora, pt. "Gotowy do użytku model segmentu tulei obrotowej uzyskany dzięki szybkiemu prototypowaniu i jego wygląd końcowy". W prezentacji zostały omówione etapy projektowania procesów wytwarzania z wykorzystaniem technik konwencjonalnych w porównaniu do etapów projektowania procesów wytwarzania wspomaganych komputerowo CAD/CAM. Okazało się, że wykonany element tulei przy użyciu maszyny CNC nie tylko, że skraca czas niezbędny do zaprojektowania i wykonania, ale powoduje uzyskanie bardzo dokładnego detalu którego wykorzystanie w produkcji niskoseryjnej, byłoby dużo dłuższe gdyby był projektowany i wykonany tradycyjnymi metodami.

Wykorzystując obecność naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (Słowacja) oraz Uniwersytetu z Minho (Portugalia), odnośnie najnowszych osiągnięć projektu NEWEX, ZAMAK MERCATOR zaprezentował również badania materiałów podczas ich wytłaczania na wytłaczarce laboratoryjnej 2x24. Oceniając uzyskany materiał po wytłaczaniu, uczestnicy spotkani zagłębili się w dyskusji dotyczącej optymalizacji układu uplastyczniającego dedykowanego do otrzymywania kompozytów polimerowych, o wysokim stopniu napełnienia takimi dodatkami jak: włókno szklane, talk, włókno węglowe, kreda, mączka drzewna, kulki szklane, proszki metali, modyfikatory udarności, uniepalniacze, proszki polimerowe, nanododatki. W wyniku ożywionej dyskusji postawiono tezę, że stopień napełnienia wynosić może nawet do 85% wag. w zależności od stosowanego dodatku.

Kolejne spotkanie przedstawicieli nauki i przedstawicieli biznesu, potwierdza konieczność ścisłej współpracy między takimi jednostkami, ponieważ umożliwia to szybkie konfrontowanie tez i wyobrażeń naukowców z realnymi zagadnieniami technicznymi z którymi się styka na co dzień podmiot projektujący i wykonujący maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.


15-17.09.2019

Konferencja PRO-TECH-MA 2019 (Košice – ÚVZ Herľany)

W dniach 15-17.09.2019 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Technologii i Materiałów Inżynierii Mechanicznej (Uniwersytet Techniczny w Koszycach) we współpracy z Wydziałem Formowania i Przetwarzania Materiałów (Politechnika Rzeszowska) oraz Wydziałem Modelowania Komputerowego i Technologii Formowania Metali (Politechnika Lubelska). Tematyka konferencji dotyczyła między innymi: nowoczesnych materiałów, ich właściwości oraz metodyki ich przetwarzania, postępowych technologii inżynierii mechanicznej oraz ich aspektów ekologicznych, a także metod eksperymentalnych, obliczeniowych i symulacji w technologiach inżynierii mechanicznej. Więcej informacji o konferencji jest dostępnych na stronie internetowej: www.sjf.tuke.sk Konferencja tematycznie miała ścisły związek z projektem NEWEX, którego partnerzy brali czynny udział w wydarzeniu.


30.06.-02.07.2019

Wystąpienie konferencyjne dotyczące projektu NEWEX wygłoszone pana prof. dr hab. inż. Janusza Sikorę na XXII Profesorskie Warsztaty Naukowe PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH odbywających się w dniach 30.06.-02.07.2019. Tytuł wystąpienia: "Investigation and development of new generation of machines for the processing of composite and nanocomposite materials".


09.05.2019

Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites. Volume I, red. J.W. Sikora, Ľ. Dulebová, Technical University of Košice, Košice 2018.

J. Sikora, J. Hájek, A. Perhacova, Investigation and development of a new generation of machines for the processing of composite and nanocomposite materials – NEWEX, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12558

Politechnika Lubelska (Lublin, Poland)

Borra s.r.o. (Praha, Czech Republic)

SEZ Krompachy (Krompachy, Slovakia)

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16095/Monografia%20I%20NEWEX%202018.pdf?sequence=1


16.11.2018

ZAMAK MERCATOR & NEWEX – wizyta na uniwersytecie w Minho w Portugalii.

W Portugalii w mieście Minho, mają miejsce kolejne spotkania i kongresy organizowane przez uczestników prestiżowego projektu NEWEX. Reprezentanci ZAMAK MERACTOR odwiedzili tamtejszy Uniwersytet i wzięli udział w ciekawych wykładach.

Jak Państwo dobrze wiecie, ZAMAK MERCATOR bardzo aktywnie uczestniczy w prestiżowym unijnym projekcie NEWEX, którego celem jest szeroko pojęte tworzenie nowatorskich rozwiązań technicznych w wytłaczaniu, ale i też nawiązanie ważnych kontaktów i znajomości między wszystkimi uczestnikami. W inicjatywie biorą udział najlepsze uczelnie techniczne i przedsiębiorstwa z Czech, Słowacji, Portugalii oraz Polski – oprócz ZAMAK MERCATOR, pojawia się jeszcze tylko Politechnika Lubelska.
Pierwszego dnia została przedstawiona historia całego uniwersytetu, a także zostało zorganizowane oprowadzanie po wydziale Innovation in Polymer Engineering oraz kampusie. Następnie odbył się wykład profesora Antonio Gaspar Cunha, w którym poruszał zagadnienie zintegrowanych procesów modelowania i optymalizacji. W kolejnych dniach odbyły się dwa seminaria – „Wpływ Plastików na środowisko – Zagrożenia i możliwości jakie się z tym wiążą” prowadzony przez Cenceicao Paiva, a także „Współpraca między Uniwersytetem a Przemysłem – TecMinho” wygłoszony przez Adrianę Cunha. Na koniec grupa została oprowadzona po wydzale inżynierii polimerów. Dalsze dni to wizyty w laboratoriach w Done, o których opowiadał Alvaro Sampaio i wykonywano kolejne badania.

Cieszymy się, ze uczestniczymy w tak ważnym unijnym projekcie. Każda taka zagraniczna wizyta to dla nas szansa na rozwój oraz promowanie produktów i marki ZAMAK MERCATOR poza granicami Polski.

 


23.02.2018

Kolejne spotkanie z cyklu NewEX – Politechnika Lubelska.

W związku z naszym czynnym udziałem w europejskim projekcie NewEX, zawsze z wielką chęcią i zaangażowaniem uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach związanych z tą inicjatywą.

Dla przypomnienia, NewEX angażuje tylko najbardziej nowoczesne instytucje, którym nie jest straszna innowacyjność i otwarcie na nowości technologiczne. W projekcie biorą udział uniwersytety i przedsiębiorstwa z Czech, Słowacji, Portugalii oraz Polski – oprócz ZAMAK MERCATOR, pojawia się jeszcze tylko Politechnika Lubelska.

Właśnie w murach uczelni w Lublinie, 23 lutego 2018 roku, odbyło się kolejne zgromadzenie wszystkich uczestników tej prestiżowej akcji. Miało ono na celu omówienie postępów projektowych, nad którymi do tej pory pracowaliśmy, jak i ustalenie i sprecyzowanie planu dalszej aktywności.

Na początku wszyscy uczestnicy zostali przywitani oraz dokładnie przedstawieni. Każdy z zespołów jest bardzo istotny, odgrywa ważną rolę i bez niego, cały projekt NewEX nie miałby sensu bytu -jednym z założeń jest nawiązanie silnych więzi między uczestnikami oraz międzynarodowa współpraca.

W kolejnym etapie konferencji, przewodniczący prof. Sikora zaprezentował swoje wnioski dotyczące przebiegu całej inicjatywy oraz jaki miała ona wpływ na publikacje naukowe. Przedstawiciele ze Słowacji z Uniwersytetu w Koszycach naświetlili kwestię badań materiałów polimerowych z napełniaczami, a Prof. Gaspar z Portugalii przygotował prezentację o procesie wytłaczania, strefach rowkowanych i rotacyjnej tulei, do której wykonywał obliczenia numeryczne oraz zaprezentował część konstrukcyjną projektu nowej wytłaczarki.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i wesołymi pogawędkami.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach naszej działalności w NewEX.

 


19.12.2017

Pobyt naszych gości oczywiście nie składał się tylko z dyskusji naukowych. W dniu 19 grudnia 2017 roku, korzystając z uprzejmości pracowników naukowych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, zwiedziliśmy kampus i laboratoria chemiczne tej wiodącej polskiej uczelni. Katedra Technologii Polimerów specjalizuje się w syntezie nowych nanomateriałów kompozytowych, które badane są w laboratorium spektrometrii i analizy termicznej. Należące do Katedry, laboratorium przetwórstwa, posiada wśród swojego wyposażenia wiele maszyn marki ZAMAK MERCATOR, między innymi wytłaczarkę jednoślimakową (ZAMAK EHP-25E), wytłaczarkę dwuślimakową (ZAMAK EHP-24D z modułem napędowym MP1), wannę chłodzącą, granulator, urządzenie do rozciągu włókien, wtryskarkę oraz prasę.

Nasi goście mieli okazję zobaczyć nowoczesny mikroskop SEM, dyfraktometr, spektroskop podczerwieni oraz mikroskop sił atomowych AFM. W laboratorium analizy termicznej, Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski opowiedział o badaniach na symultanicznym analizatorze TG/DSC oraz analizatorze termomechanicznym prowadzonych między innymi nad tworzywami o zmniejszonej palności. Z kolei pani dr. Agnieszka Leszczyńska z wielką gracją i zaangażowaniem nie tylko pokazała możliwości naszej krakowskiej uczelni, ale przedstawiła osiągnięcia swojego zespołu laborantek.

 


24.11.2017

Dnia 24 listopada 2017 roku ZAMAK MERCATOR przeprowadził warsztat pt.: „Podejście komercyjne i działania zorientowane na rynek”. W pierwszej części warsztatów przedstawiono trzy prezentacje związane z komercyjną działalnością Zamak Mercator Sp. z o.o.

W pierwszej prezentacji mgr inż. Agnieszka Niedziela przedstawiła historię, obszary działania i ogólną ofertę firmy Zamak Mercator Sp. z o.o. W ostatnich latach, dzięki nowoczesnemu, specjalistycznemu wyposażeniu, własnemu biuru konstrukcyjnemu i działowi badawczo – rozwojowemu, Zamak Mercator stał się w Polsce jednym z wiodących producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw i gumy. W dziedzinie laboratoryjnych urządzeń do wytłaczania polimerów i kompozytów, firma jest niekwestionowanym liderem w Polsce i znaczącym dostawcą takich urządzeń w Europie. Dla przemysłu Zamak Mercator produkuje zarówno linie technologiczne do wytłaczania tworzyw, jak również inne maszyny związane z szeroko pojętą branżą tworzyw sztucznych. Urządzenia są nowatorskie, energooszczędne, proekologiczne i uniwersalne. Opracowane przez Zamak Mercator systemy sterowania są przyjazne, ułatwiają obsługę i stwarzają możliwość precyzyjnego sterowania procesami przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W drugiej prezentacji dr inż. Jakub Fic przedstawił ofertę produkowanych przez Zamak Mercator laboratoryjnych linii i urządzeń do przetwórstwa szerokiego zakresu tworzyw sztucznych i kompozytów, przy użyciu modułowych laboratoryjnych wytłaczarek dwuślimakowych (zarówno o ślimakach równoległych, jak i stożkowych) współbieżnych i przeciwbieżnych. Zakres średnic ślimaków zaczyna się od 2 x 12 mm a kończy na 2 x 24 mm. Wytłaczarki charakteryzują się otwieranymi w płaszczyźnie poziomej cylindrami umożliwiającymi obserwację homogenizacji, wysokimi parametrami pracy (temp. do 450 oC, wysokie momenty obrotowe i ciśnienia wewnątrz cylindra) oraz szerokim zakresem przetwarzanych polimerów. Dedykowane oprogramowanie umożliwia prowadzenie szerokiego zakresu badań, archiwizowanie wyników, pracę zdalną oraz wizualizację parametrów w formie wykresów i grafów. Modułowość umożliwia dołączanie do elementu napędowego różnych urządzeń wykonawczych, takich jak wytłaczarki dwuślimakowe równoległe, stożkowe, jednoślimakowe i na przykład gniotowniki.

W trzeciej prezentacji dr inż. Jakub Fic przedstawił zakres produkcyjny urządzeń przemysłowych do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Są to zarówno pojedyncze urządzenia jak wytłaczarki np. jednoślimakowe o średnicy ślimaka od 25 mm do 150 mm, jak i całe linie. Przykładami takich wykonań są specjalistyczne linie do produkcji filamentu do drukarek 3D, linie do powlekania światłowodów, linie do powlekania kabli itp. Specyficzną produkcją są miniaturowe wytłaczarki do tworzyw sztucznych mające zastosowanie w produkcji wyrobów stosowanych w medycynie (rurki i powlekane druty do zabiegów na sercu). Zamak Mercator ma również w swojej ofercie linie do produkcji wyrobów gumowych takich jak węże (w tym zbrojone) i uszczelki stosowane zwłaszcza w wymagającym wysokiej jakości przemyśle motoryzacyjnym. Urządzenia w tym segmencie charakteryzują się dużą wytrzymałością, stabilnymi parametrami pracy, prostotą obsługi i niezawodnością.

W drugiej części warsztatów zaprezentowano działanie modułowej laboratoryjnej wytłaczarki dwuślimakowej o średnicy ślimaków 2 x 24 mm. Wytłaczarka składa się z modułu napędowego, w którym zamontowany jest silnik elektryczny wraz z przekładnią. Silnik posiada moc 26,4 kW. W module napędowym znajduje się całe sterowanie z panelem dotykowym, pompa podciśnienia do odgazowania, zamknięty układ chłodzący (np. strefę zasypu) i czujniki pomiaru momentu obrotowego. Z modułem napędowym może pracować wytłaczarka dwuślimakowa z przełączalną skrzynią przekładniową, umożliwiającą pracę ślimaków w trybie współbieżnym lub przeciwbieżnym. Wytłaczarka posiada cylinder dzielony w poziomie z możliwością odchylania zarówno górnej jak i dolnej części (ułatwia to wyjmowanie ślimaków, ich czyszczenie jak również obserwowanie procesu homogenizacji w poszczególnych strefach).

Zaprezentowano również moduł wytłaczarki dwuślimakowej stożkowej współpracującej z modułem napędowym. Również to urządzenie posiada (poprzez przekładnię), możliwość pracy współbieżnej i przeciwbieżnej. Unikalną własnością tego modułu wytłaczającego jest zastosowanie bypassu, który umożliwia pracę z małymi ilościami tworzywa. Podczas warsztatów zaprezentowano również głowicę krzyżową do powlekania linek i drutów, głowicę krzyżową do powlekania tasiemek, głowicę prostą do wytłaczania filamentu do drukarek 3D oraz różnego rodzaju ślimaki do przetwarzania tworzyw i gumy. Podczas warsztatów pokazano także niektóre wyroby produkowane na wytłaczarkach Zamak Mercator. Pokazano unikatowy wyrób medyczny (wytłaczany na wytłaczarce jednoślimakowej o średnicy ślimaka 12 mm) stosowany w kardiologii inwazyjnej (drut pokrywany tworzywem o zawartości 70 % proszku wolframowego). Pokazano również filament do drukarek 3D (ABS, PLA), uszczelki z gumy porowatej, pałeczki nawozowe na bazie PLA i gliceryny oraz taśmę z PA12 wzmocnioną włóknem szklanym.

 


20.11.2017

W dniu 16.11.2017 przedstawiciele firmy Zamak Mercator w ramach działań w programie NEWEX wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Państwowej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach dnia informacyjnego dt. pozyskania środków z EU w ramach tzw. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) skierowanego do instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R. Program spotkania obejmował prezentacje dotyczące różnych aspektów finansowania projektów UE dla sektora przemysłu i instytucji naukowych. Przykładem właśnie takiego projektu jest NEWEX w którym uczestniczą przedsiębiorstwa komercyjne i wyższe uczelnie. Po za praktycznymi aspektami uczestnictwa przez Zamak Mercator, zaprezentowane zostały kryteria oceny i zasady raportowania w projektach MSCA. Pani prof. Dr hab. Barbara Nawrot przedstawiła aspekty MSCA z punktu widzenia ewaluatora. Przedstawicielka Centrum Euraxess opowiedziała o portalu dla naukowców i instytucji, którego celem jest zwiększenie mobilności naukowców i ułatwienie pracownikom naukowym z zagranicy rozpoczęcia pracy w Polsce.

Oprócz dużej dawki wiedzy spotkanie dostarczyło również wielu możliwości do poznania pracowników instytucji z różnych sektorów, którzy podobnie jak Zamak Mercator cenią rozwój i innowacje.

 


23.10.2017

Dnia 23 października 2017 roku rozpoczął się pobyt przedstawicieli Uniwersytetu w Minho (Portugalia) i Politechniki w Koszycach (Słowacja) w siedzibie ZAMAK MERCATOR w Skawinie. Celem tego etapu projektu jest wypracowanie innowacyjnej koncepcji obrotowego segmentu cylindra wytłaczarki. Prace międzynarodowego zespołu naukowego w siedzibie ZAMAK MERCATOR potrwają dwa miesiące.

 


21.07.2017

Dnia 21.07.2017 roku na Politechnice w Koszycach na Słowacji odbył się warsztat, w którym brali udział przedstawiciele wszystkich organizacji w konsorcjum projektu Newex. W agendzie spotkania znalazły się prezentacje związane z projektem Newex prowadzone przez przedstawicieli uczelni i przedsiębiorstw oraz omówienie rozwiązań mających znaleźć zastosowanie w innowacyjnej wytłaczarce jednoślimakowej, której zaprojektowanie jest jednym z celów projektu.

Profesor Antonio Gaspar-Cunha z Uniwersytetu w Minho przeprowadził wykłady Modelowanie wytłaczania jednoślimakowego oraz Optymalizacja procesu wytłaczania ślimakowego. Przedstawiony został model matematyczny służący symulacji procesu wytłaczania. Model pozwala zbadać wpływ czynników takich jak geometria ślimaka, parametry pracy czy właściwości polimeru, na wydajność i zużycie energii przez wytłaczarkę oraz dobranie odpowiedniej długości układu plastyfikującego.

Zamak Mercator zaprezentował Praktyczne aspekty wytłaczania filamentu do drukarek 3D na przykładzie wybranych polimerów. Słowacka firma SEZ Krompachy przedstawiła prezentację p.t. Produkcja części metalowych przy użyciu technologii CNC.

Spotkanie posłużyło również omówieniu celi i metodyki pracy w projekcie NEWEX. Ważną częścią pracy w projekcie jest zgrany zespół, dlatego w prezentacji Biznes z pasją została przedstawiona strategia budowania relacji w zespole.

Do pobrania

Modeling of single screw extrusion

Optimization of single screw extrusion

 


01.06.2017

Omówienie wyników i opracowanie charakterystyki kompozytów LDPE/HNT badanej podczas pobytu na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach.

 


15.05.2017

Szkolenie w Centrum Transferu Technologii na Politechnice Krakowskiej dotyczyło możliwości uczestnictwa przedsiębiorstw w Programie Komisji Europejskiej: Horyzont 2020. Zostało ono zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktu dla Projektów Badawczych UE. Szkolenie dnia 15.05.2017 zostało przeprowadzone przez dr inż. Jakuba Fica z Zamak Mercator, który zaprezentował aspekty uczestnictwa firmy w aktualnym projekcie i zasady prowadzenia projektów RISE.

 


25.04.2017

Uniwersytet Techniczny w Koszycach zaprezentował techniki badawcze kompozytów i nanokompozytów. Podczas pobytu na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach przedstawiciele firmy Zamak Mercator brali udział w warsztatach dotyczących metod badań i modyfikacji tworzyw kompozytowych i nanokompozytowych. Zaprezentowane zostały laboratoria Wydziału Technologii i Zarządzania, Wydziału Technologii Mechanicznych i Materiałów.
W laboratorium Rapid Prototyping została zaprezentowana praca maszyny 3D typu FORTUS 400 mc dla prototypów z PC i Ultem oraz drukarki 3D DIMENSION SST 3D dla prototypów z ABS. W laboratorium programowania CNC uczestnicy zobaczyli pracę tokarek CNC EMCO concept Mill 155 i CNC lathe DMG CTX 310 eco. Następnie, w laboratorium przetwórstwa tworzyw sztucznych zaprezentowano pracę wtryskarki Demag. W laboratorium analizy odbył się pokaz badań na termograwimetrze, dynamicznym kalorymetrze skaningowym i spektroskopie Ramana.

 


10.04.2017

Dnia 10.04.2017 przedstawiciele firmy Zamak Mercator rozpoczęli prace na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach. Podobnie jak czeski zespół reprezentujący firmę Borra, Zamak Mercator wykona badania w ramach charakterystyki kompozytów LDPE/HNT.

 


13.04.2017

Jednym z celów projektu NEWEX jest wymiana wiedzy, dzięki czemu przedstawiciele Zamak Mercator mogli wziąć udział w seminariach zorganizowanych przez Uniwersytet Techniczny w Koszycach. Tematy wykładów dotyczyły metod badań materiałów kompozytowych i projektowania właściwości nowych tworzyw poprzez napełnianie nowoczesnymi fazami wzmacniającymi.

 


27.01.2017

Spotkanie inaugurujące projekt.

 

Do góry