Baza
Wiedzy

Energooszczędne wytłaczarki nowej generacji

05.12.2015

Nowoczesna konstrukcja wytłaczarek do tworzyw sztucznych powinna charakteryzować się między innymi jak najmniejszym zużyciem energii na jednostkę wyprodukowanego wyrobu.

Zużycie energii elektrycznej koniecznej do podgrzania układu uplastyczniającego do temperatury roboczej oraz straty ciepła do otoczenia w trakcie produkcji, są istotnym kosztem wpływającym na ekonomię w trakcie ekstruzji.

Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne wytłaczarek zarówno jednoślimakowych przemysłowych jak i dwuślimakowych laboratoryjnych, będących w ofercie firmy Zamak Mercator Sp. z o.o., charakteryzują się niespotykanie niskim zużyciem energii zarówno w trakcie nagrzewania jak i w trakcie pracy.

zamak mercator wytlaczarka wykres temperatura nagrzewaniaW nowej linii wytłaczarek jednoślimakowych zastosowano rozwiązania skracające do minimum czas nagrzewania układu uplastyczniającego do temperatury roboczej. Wynosi on niespełna 15 minut w zakresie temperatur od 21oC do 250oC (wykres 1). W klasycznych i starszych modelach czas ten wynosi od 30 – 45 minut.

Rozwiązanie to, polegające na zastosowaniu nowych materiałów i innowacji konstrukcyjnych oraz zoptymalizowaniu systemu sterowania procesem grzania, pozwala zaoszczędzić z jednej strony czas konieczny na uruchomienie produkcji, a z drugiej obniżyć koszty energii elektrycznej.

Opracowane rozwiązania zmniejszają również straty ciepła do otoczenia w trakcie produkcji. Badania kamerą termowizyjną pokazują, że temperatura osłony układu uplastyczniającego pracującego w temperaturze 250oC nie przekracza 40oC. Istotną zaletą najnowszych wytłaczarek firmy Zamak Mercator jest bezpieczeństwo operatora w kontakcie z rozgrzanym układem uplastyczniającym – znacznie zmniejsza się ryzyko poparzeń.

W wytłaczarkach jednoślimakowych zmieniono również system wodnego chłodzenia strefy zasypu. Dzięki temu  zminimalizowano zużycie wody do jego chłodzenia do kilku litrów w ciągu godziny, przy temperaturze pierwszej strefy wynoszącej 190oC.

Podobne energooszczędne rozwiązania zastosowano również w laboratoryjnych wytłaczarkach dwuślimakowych. Przy ich konstrukcji skupiono się przede wszystkim na skróceniu czasu nagrzewania układu uplastyczniającego oraz na stabilizacji temperatury w trakcie pracy wytłaczarki.zamak mercator wytlaczarka wykres temperatura nagrzewania

W trakcie prób z wytłaczarką dwuślimakową o średnicy ślimaków 2x24 mm, cylinder osiągnął temperaturę 200oC w ciągu 8 minut (od temperatury otoczenia wynoszącej 20oC), 300oC w ciągu 14 minut, a 400oC osiągnął po 21 minutach (wykres 2).

Takie wyniki pozwalają na znaczne skrócenie przygotowań do przeprowadzenia testów i w efekcie, na wykonanie większej ilości badań. Niebagatelną również kwestią jest stabilizacja temperatury podczas procesu ekstruzji.

Wahania temperatury nie przekraczają 0,2oC. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu sterowania, opracowanego przez inżynierów firmy Zamak Mercator.

Kierunek rozwoju wytłaczarek, obrany przez firmę Zamak Mercator, w zakresie rozwiązań energooszczędnych jest zbieżny z rynkową tendencją budowy urządzeń zużywających mniej energii na jednostkę produktu.  Strategia taka, przekłada się na realne oszczędności dla przedsiębiorstwa, jak również wspiera ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Licznik odwiedzin: 13622