Walcarki B+R
do mieszanek gumowych i polimerowych

Walcarka laboratoryjna LM 250/500

Zastosowanie:

Walcarki laboratoryjne do przetwarzania mieszanek gumowych i polimerowych

ZAMAK MERCATOR produkuje precyzyjne walcarki laboratoryjne w kilku rozmiarach walców:

  • LM-150/320
  • LM-200/400
  • LM-250/500
  • oraz na specjalne zamówienie LM-300/600

Najważniejsze cechy i korzyści podczas użytkowania naszych walcarek to:

  • zdolność symulacji procesów przemysłowego walcowania w warunkach laboratoryjnych,
  • bezpieczeństwo obsługi,
  • ergonomia,
  • krótki czas przygotowania urządzenia do kolejnego badania

Możliwości prowadzenia badań.

Walcarka wyposażona jest w mechanizmy pozwalające na regulację prędkości obrotowej walców oraz frykcji w pełnym zakresie i z dużą dokładnością.

Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami, automatycznie kontroluje wzajemną równoległość walców w trakcie pracy.

Możliwość szybkiego nastawienia szczeliny między walcami oraz jej ciągła kontrola, a także możliwość zmiany w czasie procesu walcowania, decydują o sprawności procesu i oszczędności materiału.

Mechanizm napędowy oraz mechanizm regulujący odległość pomiędzy walcami, są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania.

Pomiar temperatury

Pomiar temperatury walców dokonywany jest poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, które rozmieszczone są w taki sposób, aby była możliwa kontrola wzdłuż oraz po obwodzie walca.

Zastosowany system mechaniczny gwarantuje najwyższą dokładność i powtarzalność ustawiania odległości walców. Wyeliminowanie luzów pozwala na precyzyjne reagowanie systemu regulacji na zmieniające się warunki procesu.

System sterowania, na bieżąco porównuje wartość zadaną szczeliny między walcami, z odczytem z czujnika i w zależności od wyniku pomiaru, wywołuje właściwą reakcję siłowników wyposażonych w niezwykle precyzyjne napędowe śruby kulowe.

Dzięki temu, walce zawsze są równoległe do siebie.

Walcarka jest wyposażona w tensometryczne przetworniki siły działającej pomiędzy walcami, a jej pomiar rozszerza możliwości badawcze i dostarcza informacje o właściwościach walcowanej próbki.

W przypadku konieczności walcowania mieszanek wymagających wysokich temperatur, praca operatora staje się mało komfortowa, ponieważ wymaga stosowania dla ochrony rąk grubych i niewygodnych rękawic.

Aby uniknąć tej niedogodności, walcarka może być wyposażona w automat mieszający. Cykl pracy mieszacza jest dowolnie programowany z poziomu dotykowego ekranu operatora.

Nieużywany mieszacz parkuje poza obszarem pracy walcarki.

Reasumując,

walcarka od Zamak Mercator pozwala na precyzyjną, niezależną regulację prędkości walców oraz ustawienie odległości pomiędzy walcami [szczelina robocza].

Jest ona kompensowana w zależności od temperatury walców, a to oznacza, że nie ulega ona zmianie [zmniejszeniu] na skutek zwiększania średnicy walców, wraz ze wzrostem temperatury.

Walcarka dokonuje precyzyjnych pomiarów temperatury niezależnie dla trzech stref każdego walca.

Mechanizm kompensacji.

Mechanizm kompensacji wielkości szczeliny ma kluczowe znaczenie w przypadku walcowania cienkich folii o grubości poniżej 0,5 mm.

Walcarka precyzyjnie mierzy siły działające pomiędzy walcami oraz parametry każdego silnika.

Walcarka może być wyposażona w automatyczne programowane dozowniki płynów oraz granulek.

Wszystkie ustawienia mogą być zapisane w pamięci urządzenia, a mierzone parametry można zapisywać na nośniku pamięci w dowolnych odstępach czasu od 1 s.

 

01-walcarki-200-400-dane-tech-zamak-mercator

Walcarka laboratoryjna LM 150/320 

01-walcarki-150-320-dane-tech-zamak-mercator

 

Walcarka laboratoryjna LM 200/400 zamak mercator
Walcarka laboratoryjna LM 200/400

01-walcarki-200-400-dane-tech-zamak-mercator

Walcarka laboratoryjna LM 250/500 zamak mercator
Walcarka laboratoryjna LM 250/500

01-walcarki-250-500-dane-tech-zamak-mercator

 

04-walcarki-system-bezpieczenstwa-dane-tech-zamak-mercator

 

Walcarka w trakcie pracy z polimerem termoplastycznym oraz mieszanką gumy.

 

 

 Obejrzyj krótki film i sprawdź jak pracuje nasza walcarka.

<p>Strona stosuje ramki, ale przeglądarka ich nie obsługuje.</p>