Mikrowtrystarki

Zastosowanie:

Mikrowtryskarki ZAMAK MERCATOR zostały stworzone z myślą o pracy w laboratoriach i wszelkich jednostkach badawczych, przy wytwarzaniu np. różnego rodzaju próbek z tworzyw termoplastycznych. Wtryskarka składa się z podgrzewanego elektrycznie cylindra, podgrzewanej formy i elektrycznego lub pneumatycznego układu wtrysku. Wszystkie elementy narażone na tarcie w wyniku wtryskiwania są azotowane. Formy, do których wtryskiwany jest roztopiony polimer są dzielone, co stanowi znaczne ułatwienie przy wyjmowaniu próbek. Kształt próbek może być dowolny, a jedynym ograniczeniem jest gabarytowy wymiar formy i pojemność układu wtryskowego. Formy w całości wykonujemy ze stali stopowej. Cechą charakterystyczną naszych wtryskarek jest możliwość wtryskiwania próbek o niewielkiej objętości, nie przekraczającej 20ml - jest to bardzo istotne przy pracy z drogimi tworzywami. Proces wtrysku jest całkowicie zautomatyzowany. Dzięki sterownikowi PLC i specjalnemu oprogramowaniu dedykowanemu wtryskarce, można sterować nie tylko siłą wtrysku, ale także czasem wtrysku, docisku oraz temperaturami cylindra i formy. Wyniki badań i receptury zapisywane są w pamięci USB, aby następnie przenosić je np. do arkusza kalkulacyjnego. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez nowoczesny 10” panel dotykowy. Nasza mikrowtryskarka może pracować autonomicznie lub współpracować z jedną z naszych wytłaczarek, w których następuje wstępne uplastycznienie materiału.

Widok Mikrowtryskarki badawczej ZAMAK MERCATOR

Widok pionowej Mikrowtryskarki badawczej ZAMAK MERCATOR

Widok Mikrowtryskarki poziomej tłokowej badawczej ZAMAK MERCATOR

Dane techniczne

Dane techniczne