Walcarki

Zastosowanie:

Precyzyjne walcarki laboratoryjne do przetwarzania mieszanek gumowych i polimerowych

ZAMAK MERCATOR produkuje walcarki w trzech rozmiarach walców:

LM-150/320 LM-200/400 LM-250/500 oraz na specjalne zamówienie LM-300/600

Najważniejszą właściwością naszych walcarek jest zdolność symulacji procesów przemysłowego walcowania w warunkach laboratorium. Równie istotne jest bezpieczeństwo obsługi, ergonomia i krótki czas przygotowania urządzenia do kolejnego badania.

Możliwości prowadzenia badań. Walcarka wyposażona jest w mechanizmy podwajające na regulację prędkości obrotowej walców oraz frykcji w pełnym zakresie i z dużą dokładnością.

Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami, automatycznie kontroluje wzajemną równoległość walców w trakcie pracy. Możliwość szybkiego nastawienia szczeliny między walcami oraz jej ciągła kontrola, a także możliwość zmiany w czasie procesu walcowania, decydują o sprawności procesu i oszczędności materiału.

Mechanizm napędowy oraz mechanizm regulujący odległość pomiędzy walcami, są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania.

Pomiar temperatury walców dokonywany jest poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, które rozmieszczone są w taki sposób, aby była możliwa kontrola wzdłuż oraz po obwodzie walca.

Zastosowany system mechaniczny gwarantuje najwyższą dokładność i powtarzalność ustawiania odległości walców. Wyeliminowanie luzów pozwala na precyzyjne reagowanie systemu regulacji na zmieniające się warunki procesu. System sterowania, na bieżąco porównuje wartość zadaną szczeliny między walcami, a odczytem z czujnika i w zależności od wyniku pomiaru, wywołuje właściwą reakcję siłowników wyposażonych w niezwykle precyzyjne napędowe śruby kulowe. Dzięki temu, walce zawsze są równoległe do siebie.

Walcarka jest wyposażona w tensometryczne przetworniki siły działającej pomiędzy walcami, a jej pomiar rozszerza możliwości badawcze i dostarcza informacje o właściwościach walcowanej próbki.

W przypadku konieczności walcowania mieszanek wymagających wysokich temperatur, praca operatora staje się mało komfortowa, ponieważ wymaga stosowania dla ochrony rąk grubych i niewygodnych rękawic. Aby uniknąć tej niedogodności, walcarka może być wyposażona w automat mieszający. Cykl pracy mieszacza jest dowolnie programowany z poziomu dotykowego ekranu operatora. Nieużywany mieszacz parkuje poza obszarem pracy walcarki.

Reasumując, walcarka pozwala na precyzyjną niezależną regulacje prędkości walców oraz odległości pomiędzy walcami [szczelina robocza]. Jest ona kompensowana w zależności od temperatury walców, a oznacza to, że nie ulega ona zmianie [zmniejszeniu] na skutek zwiększania średnicy walców, wraz ze wzrostem temperatury. Walcarka dokonuje precyzyjnych pomiarów temperatury niezależnie dla trzech stref każdego walca.

Mechanizm kompensacji wielkości szczeliny ma kluczowe znaczenie, w przypadku walcowania cienkich folii o grubości poniżej 0,5 mm. Walcarka precyzyjnie mierzy siły działające pomiędzy walcami oraz parametry każdego silnika.

Walcarka może być wyposażona w automatyczne programowane dozowniki płynów oraz granulek. Wszystkie ustawienia mogą być zapisane w pamięci urządzenia, a mierzone parametry można zapisywać na nośniku pamięci w dowolnych odstępach czasu od 1 s.

Rysunek 1 Widok walcarki LM-150/320 grzanej elektrycznie, wyposażonej w automatyczny system mieszania

 

Rysunek 2 Widok walcarki LM-200/400 grzanej za pomocą agregatu grzewczo chłodzącego olejowego wspólnego dla obu walców. [Istnieje możliwość zastosowania dwóch niezależnych agregatów osobno dla każdego walca]

Rysunek 3 Widok walcarki LM-250/500 grzanej za pomocą dwóch agregatów grzewczo chłodzących wodnych niezależnych dla każdego z walców.

 

Rysunek 4 Widok walcarki w trakcie pracy z polimerem termoplastycznym, oraz mieszanką gumy

 

 

 

Dane techniczne

Modele walcarek