PL | EN
<
Walcarki laboratoryjne LM-200/400
>
Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do tworzyw sztucznych > Walcarki
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana olejem termicznym

Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana olejem termicznym

left
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana olejem termicznym
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana olejem termicznym
Laboratoryjna walcarka do gumy LM-250/500 z możliwością regulacji odległości pomiędzy walcami w trakcie walcowania. Wyposażona w dwa niezależne agregaty do termostatowania walców za pomocą wody
Laboratoryjna walcarka do gumy i tworzyw termoplastycznych LM-150/320 z możliwością regulacji odległości pomiędzy walcami w trakcie walcowania. Przeznaczona do tworzyw i gumy ogrzewana elektrycznie z automatem mieszającym walcowane tworzywo
Laboratoryjna walcarka do gumy i tworzyw sztucznych LM-150/320 z możliwością regulacji odległości pomiędzy walcami w trakcie walcowania. Przeznaczona do tworzyw i gumy ogrzewana elektrycznie, chłodzona powietrzem z automatem mieszającym walcowane tworzywo
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana olejem termicznym
right

Walcarki laboratoryjne LM-200/400

Walcarki laboratoryjne LM-200/400 do przetwarzania mieszanek gumowych i polimerowych.
Nasze walcarki są zaprojektowane z myślą o najwyższym bezpieczeństwie pracy.

Cechą charakterystyczną naszych walcarek jest szeroki zakres parametrów użytkowych, umożliwiający realizowanie badań nad procesami przetwórczymi bez ograniczeń dla gumy oraz polimerów
Najważniejszą właściwością naszych walcarek jest zdolność symulacji procesów przemysłowego walcowania w warunkach laboratorium. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo obsługi, ergonomia i krótki czas przygotowania urządzenia do kolejnego badania.

Możliwości prowadzenia badań.

Walcarka wyposażona jest w mechanizmy podwajające na regulację prędkości obrotowej walców oraz frykcji w pełnym zakresie 0 – 100% z wysoką precyzją. Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami automatycznie kontroluje wzajemną odległość i równoległość walców w trakcie pracy. Walcarka umożliwia szybkie zmiany nastawienia szczeliny między walcami oraz jej ciągła kontrolę. Zmiany można dokonywać w czasie procesu walcowania, ma to decydujący wpływ na sprawność procesu walcowania i oszczędność materiału. Mechanizmy napędowy oraz regulujący odległość pomiędzy walcami są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania. Walcarka może być wyposażona w automatyczne programowane dozowniki płynów oraz granulek. Wszystkie ustawienia mogą być zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie mierzone parametry można zapisywać na nośniku. Pomiar temperatury walców dokonywany jest poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, rozmieszczonych w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzdłuż oraz po obwodzie walca. Walcarka jest uniwersalnym precyzyjnym zautomatyzowanym narzędziem badawczym. Umożliwia prowadzenie badań mieszanek gumy oraz polimerów.

Zamak Mercator produkuje walcarki w trzech rozmiarach walców odpowiednio: LM-150/320 LM-200/400 LM-250/500 oraz na specjalne zamówienie LM-300/600
Dane techniczne urządzenia
Model  LM - 200/400-8 LM - 200/400-11 LM - 200/400-15  
Ilość walców  [szt.] 2  
Szerokość robocza walców [mm] 400 400 400  
Średnica walców [mm] 200 200 200  
Odległość robocza walców [mm] 0,2 - 10 0,2 - 10 0,2 - 10  
Odległość odjazdu awaryjnego walców [mm] 50 50 50  
Dokładność ustawienia szczeliny między walcami [mm] ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1  
Regulacja odległości walców w trakcie pracy  Tak Tak Tak  
Regulacja i automatyczna kontrola równoległości walców  Tak Tak Tak  
Regulacja prędkości liniowej walców [m/min] 0,25 - 17 0,25 - 17 0,25 - 17  
Regulacja prędkości obrotowej walców [obr/min] 0,5 - 27 0,5 - 27 0,5 - 27  
Regulacji frykcji w trakcie pracy  Tak Tak Tak  
Regulacja temperatury walców w trakcie pracy  Tak Tak Tak  
Pomiar temperatury walców  Wielostrefowy przestrzenny- 6 p. pomiarowych  
Pomiar odległości pomiędzy walcami  Tak [0,01mm] Tak [0,01mm] Tak [0,01mm]  
Pomiar parametrów pracy każdego silnika  Tak Tak Tak  
Pomiar napięcia akumulatorów UPS  Tak Tak Tak  
Pomiar temp. akumulatorów zasilaczy UPS  Tak Tak Tak  
Pomiar tensometryczny siły pomiędzy walcami  Tak Tak Tak  
Maksymalna siła pomiędzy walcami - dynamiczna  [N] 149 000 149 000 149 000  
Maksymalna siła pomiędzy walcami - statyczna [N] 500 000 500 000 500 000  
Momenty obrotowe walców  [Nm.] 2 x 1 300 2 x 2 000 2 x 2 700  
Moc silników walców [kW] 2 x 4,0 2 x 5,5 2 x 7,5  
Zakres regulacji frykcji  Dowolny w zakresie obrotów  
Powierzchnia walców  Chromowana Chromowana Chromowana  
Temperatura walców dla systemu wodnego [°C] 20 - 130 20 - 130 20 - 130  
Temperatura walców dla systemu olejowego  20 - 250 20 - 250 20 - 250  
Kontrola temperatury walców  Zaawansowany cyfrowy sterownik PID  
Niezależne agregaty grzewczo chłodzące dla walców   Opcja Opcja Opcja  
Moc grzewcza i chłodząca  Zależna od wybranego systemu  
Czynnik chłodzący  Zależny od wybranego systemu  
Kontrola wszystkich funkcji  "Ekran dotykowy 12""" "Ekran dotykowy 12""" "Ekran dotykowy 12"""  
Jednostka sterująca  Sterownik PLC Sterownik PLC Sterownik PLC  
Pamięć procesów [archiwizacja receptur]  Tak Tak Tak  
  Wyposażenie opcjonalne  
System dozowania płynów   Tak Tak Tak  
Pirometryczny pomiar temperatury walcowanego materiału  Tak Tak Tak  
Automatyczne zawijanie [mieszanie] materiału  Tak Tak Tak  
Niezależne agregaty grzewczo-chłodzące dla każdego walca  Tak- umożliwiają utrzymanie różnych temperatur walców  
 
Ważne cechy użytkowe
Integracja dozowników wolumetrycznych dla cieczy
  Walce :
 • Przesuw walców realizowany za pomocą precyzyjnych śrub kulowych
 • Zmiana oraz dynamiczna kontrola szerokości oraz równoległości szczeliny pod pełnym obciążeniem
 • Stabilizacja szerokości szczeliny w pełnym zakresie temperatur pracy
 • Zakres regulacji szczeliny 0,2-10 mm
 • Wykonanie specjalne 0,05- 5 mm dla walcarki LM 150/320
 • Dwa niezależne napędy walców
 • Duża moc i moment obrotowy
 • Dowolna frykcja
Pomiar siły działającej pomiędzy walcami
Możliwość walcowania Gumy, Silikonu, Tworzyw sztucznych oraz innych materiałów
Przestrze robocza może być wykonana z stali kwasoodpornej 316 L
System grzania i chłodzenia walców zapewnia dokładną i wiarygodną regulacje temperatury
Ważne cechy użytkowe
System bezpieczestwa zgodny z normą EN-1417
Hamowanie awaryjne walców< 60o
Rozsunięcie awaryjne walców 50 mm
Czas rozsunięcia awaryjnego walców< 5s

Osłony mechaniczne z czujnikami bezpieczestwa
Wyłączniki bezpieczestwa-przyciski ręczne 4 szt.
Wyłączniki bezpieczestwa-przyciski nożne 2 szt.
Cyfrowy system sterowania i komunikacji
Wielostrefowy system grzania elektryczny.System wymuszonego chłodzenia powietrznegoTemp. max 300oC
Jedno lub dwustrefowy system grzania i chłodzenia “olejowy. Temp. max 270oC
Jedno lub dwustrefowy system grzania i chłodzenia “wodny. Temp. max 150oC/ 200oC
Walce:
 • Wykonane z dużą dokładnością
 • Podwójnie chromowane i szlifowane
 • Przystosowane do pracy z gumą , tworzywami oraz innymi materiałami
 • Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
System automatycznego dwukierunkowego mieszania
Profesjonalne systemy grzania i chłodzenia walców
Ważne cechy użytkowe
W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny

Budowa walcarek do gumy i polimerów LM- 200/400.

Napęd główny walców walcarki.

Źródłem mocy walcarki są dwa nowoczesne silniki prądu przemiennego wykonane w technologii 120 Hz. Silniki te dostarczają mocy walcom. Walcarka nie zatrzyma się pracując nawet z niezwykle wymagającymi materiałami. Takie silniki mają zwiększony zakres sterowania prędkością obrotową, zwłaszcza w zakresie niskich prędkości obrotowych oraz zapewniają stały maksymalny moment obrotowy w całym zakresie prędkości. Ponadto takie silniki są praktyczne bezobsługowe, a koszty ich użytkowania są niskie. Ważnym elementem napędu są dwa współpracujące ze sobą przemienniki częstotliwości [falowniki]. Falownik pozwala kontrolować niezależnie prędkość obrotową walców oraz ich moment obrotowy. Stosujemy silniki oraz falowniki renomowanych producentów. Opcjonalny moduł pomiaru zużytej energii oraz kontroli jej, jakości pozwala na bieżąco kontrolować koszty oraz jakość zużytej energii, co zwiększa możliwości badawcze walcarek.

Napęd główny mechanizmu ustawiania szczeliny roboczej walcarki

Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami automatycznie kontroluje wzajemną równoległość walców w trakcie pracy. Możliwość szybkiego nastawienia szczeliny między walcami oraz jej ciągła kontrola w czasie procesu walcowania decydują o sprawności procesu i oszczędności materiału. Mechanizmy napędowe oraz regulujące odległość pomiędzy walcami są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania.

Mechanizm regulacji szczeliny roboczej działa w oparciu o precyzyjne śruby kulowe.
Sercem systemu regulacji szczeliny pomiędzy walcami jest niezwykle wydajny i precyzyjny dwuosiowy napęd serwo firmy B&R [Bernecker i Rainer] ACOPOS P3, który ustanawia nowe standardy sterowania ruchem. Ten serwonapęd jest jednym z najbardziej wydajnych serwonapędów ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa na rynku. Oferuje również niezrównaną dynamikę i precyzję, z czasem próbkowania wynoszącym zaledwie 50 µs dla całej kaskady kontrolera. Parametry tego napędu oraz zintegrowany system bezpieczeństwa pozwalają stawić czoła wymogom normy bezpieczeństwa dla walcarek.

Mechanizm regulacji temperatury walców walcarki LM- 200/400 .

Walcarki  LM- 200/400 mogą być wyposażone w jeden zdwuch systemów grzewczo chłodzących:

Możliwe jako opcja jest zastosowanie niezależnych olejowych lub wodnych systemów grzewczo chłodzących dla każdego walca. Takie rozwiązanie pozwala na niezależną kontrole temperatury każdego walca.

Pomiar temperatury jest realizowany poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, rozmieszczonych w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzdłuż oraz po obwodzie dla każdej z trzech stref grzewczych walca. Regulacja temperatury odbywa się poprzez wielostrefowe ekologiczne termoregulatory PID, które posiadają bardzo dobre parametry techniczne i jednocześnie są proste w obsłudze. Grzałki oraz układy grzewczo chłodzące są jednocześnie regulowane poprzez cyfrowy regulator PID (proporcjonalno całkująco różniczkujący). Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie zadanej temperatury z duża dokładnością oraz uniknąć tzw. przesterowań, czyli niekontrolowanych wzrostów lub obniżeń temperatury. Cyfrowy regulator temperatury opracowany przez nasz dział automatyki, nadzoruje pracę wszystkich stref jednocześnie, uwzględniając ich wzajemne odziaływanie na siebie, dzięki czemu temperatura jest stabilna oraz zgodna z wartościami zadanymi a pomiar jest wiarygodny.
W celu zapewnienia wysokiej niezawodności systemu pomiaru temperatury czujniki są zdublowane [system Redundancyjny], w praktyce oznacza to, że każdy walec jest wyposażony w 6 czujników temperatury. Dodatkowo złącza obrotowe przekazujące sygnały elektryczne do walca są wyposażone w zapasowe styki. Taki system jest niezawodny oraz ogranicza koszty i czas ewentualnej naprawy.

Mechanizm automatycznego mieszania walcowanej mieszanki.

W przypadku konieczności walcowania mieszanek wymagających wysokich temperatur, praca operatora staje się mało komfortowa, ponieważ wymaga stosowania dla ochrony rąk grubych i niewygodnych rękawic. Aby uniknąć twej niedogodności walcarka może być wyposażona w automat mieszający. Automat ten pracuje w oparciu o wirującą rolkę, która jest przesuwana wzdłuż cylindra w taki sposób, że zawija krawędź walcowanej mieszanki i tym samym dokonuje mieszania. Cykl pracy mieszacza jest dowolnie programowany z poziomu dotykowego ekranu operatora. Nieużywany mieszacz parkuje poza obszarem pracy walcarki.

System bezpieczeństwa walcarki

Rosnące wymagania odnośnie do bezpieczeństwa użytkowania walcarek i kalandrów powodują, że systemy przesuwu cylindra muszą uzyskiwać parametry zgodne z obowiązującymi normami oraz zapewniać wysoką precyzję i niezawodność działania. Wysoka prędkość otwarcia walców, jaką pozwalają osiągnąć systemy napędu przesuwu walca, jest jednym z kluczowych parametrów stanowiących o bezpieczeństwie pracy walcarki i operatora [norma bezpieczeństwa EN 1417 oraz późniejsze wymaga, aby szybkość awaryjnego otwarcia walców na odległość minimum 50 mm nie przekraczała czasu 5 sekund ponadto walce musza się zatrzymać wykonując obrót maksymalnie o 90 st.] Dodatkowo pomiar siły umożliwia stałą kontrolę siły zwarcia walców i chroni maszynę przez przeciążeniem.
System bezpieczeństwa w razie konieczności można uruchomić rękoma, głową lub kolanem. System jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami, a nawet je przewyższa. W razie włączenia systemu bezpieczeństwa walcarki, walce automatyczne hamują praktycznie w miejscu oraz odjeżdżają od siebie na odległość 50 mm w czasie nie większym niż 5 sekund.

Walcarka dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa pracy jest wyposażona w dwa systemy UPS (Uninterruptible Power Supply).

Pierwszy i zarazem główny system awaryjnego zasilania UPS prądu stałego jest przeznaczony do ciągłego niezależnego od zaniku napięcia sieci energetycznej zasilania wewnętrznej szyny zasilającej dwuosiowego napędu serwo firmy B&R ACOPOS P3, który jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa walcarki, ponieważ zapewnia pewny odjazd walców na odległość 50 mm w przypadku zadziałania systemy bezpieczeństwa. UPS jest wyposażony w system ciągłej kontroli napięcia akumulatorów, ich temperatury. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie UPS system bezpieczeństwa nie zezwoli na uruchomienie urządzenia lub go wyłączy w trybie awaryjnym. Drugi UPS służy do zasilania cyfrowego systemu sterowania walcarki. Dzięki drugiemu systemowi awaryjnego zasilania wszystkie funkcji walcarki działają po zaniku zasilania zapewniając pewne działanie systemów bezpieczeństwa oraz ich kontrolę przez operatora.
System bezpieczeństwa firmy B&R [Bernecker i Rainer] jest zintegrowany z systemem sterowania urządzenia i komunikuje się z nim za pomocą niezwykle szybkiej magistrali czasu rzeczywistego. Dzięki zastosowaniu niezwykle zawansowanego technologicznie rozwiązania walcarka zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy oraz komfort obsługi.

Cyfrowy system sterowania walcarki.

Praca walcarki jest monitorowana przez system komputerowy PLC. Z kolorowego panelu dotykowego możliwe jest sterowanie wszystkimi parametrami pracy walcarki. Istnieje również możliwość wizualizacji i zapisu większości parametrów pracy oraz ich eksportu do plików arkuszy kalkulacyjnych. Nasze oprogramowanie pozwala sterować, kontrolować i zarządzać procesami badawczymi. Ciągła kontrola parametrów walcarki takich jak: temperatura, frykcja, obroty, moment obrotowy, siła, zużycie energii, pozwalają mieć kontrolę nad procesem i walcarką. Dodatkowo można do tego dodać możliwość zapisu parametrów do bazy danych w celu późniejszej analizy i archiwizacji, wyświetlanie wykresów on-line oraz pracę w sieci zakładowej a nawet globalnej. Dzięki naszemu oprogramowaniu możemy prowadzić badania a proces oraz obraz video transmitować poprzez sieć Ethernet w dowolne miejsce na komputery, tablety itp. Nasze oprogramowanie możemy dostosować do oczekiwań naszych klientów. Kontrolować proces można z poziomu ekranu dotykowego na konsoli urządzenia lub w sieci Ethernet.

Wytłaczarki laboratoryjne posiadają tak trwałą i niezawodną konstrukcje oraz wysoki poziom bezpieczeństwa, że mogą być użytkowane w przemyśle

System bezpieczeństwa:

 1. System bezpieczeństwa zgodny z obowiązującą normą EN-1417 - Tak

 2. Hamowanie awaryjne - Tak < 60st

 3. Rozsunięcie awaryjne walców - 50 [mm]

 4. Czas rozsunięcia awaryjnego walców - < 5 [s]

 5. Osłony mechaniczne z czujnikami bezpieczeństwa - Tak

 6. Wyłączniki bezpieczeństwa- przyciski ręczne - 2 [opcja 4]

 7. Wyłączniki bezpieczeństwa- przyciski kolanowe - 1 [opcja 2]

 8. Zasilanie rezerwowe systemów bezpieczeństwa - UPS Tak - podtrzymuje pracę systemów bezpieczeństwa-umożliwia rozsuniecie awaryjne walców po zaniku zasilania

 9. Wyłączniki bezpieczeństwa dla głowy lub ręki - Tak

 10. Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe - Tak

 11. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe - Tak

 12. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe - Tak

 13. Wyłącznik główny - Tak

Ważne cechy użytkowe:

 1. Wysokie parametry użytkowe [moment obrotowy, siła pomiędzy walcami, precyzja działania]

 2. Wbudowany system grzewczo-chłodzący dostosowany do potrzeb użytkownika.

 3. Precyzyjne wysokotemperaturowe baryłkowe łożyska walców.

 4. Precyzyjny pomiar parametrów [momentu obrotowego, siły, temperatury]

 5. Wysokie bezpieczeństwo użytkowania nawet przy zaniku zasilania

 6. Opcjonalny moduł pomiaru zużytej energii oraz parametrów sieci zasilającej

 7. Wysoka sprawność energetyczna

 8. Wysoka trwałość podzespołów

 9. Integracja z siecią Ethernet

 10. Dostosowana do Przemysł 4.0

Inne produkty z tej kategorii   >

Walcarki laboratoryjne LM-150/320

Walcarki laboratoryjne LM-250/500

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń