PL | EN
<
Walcarki laboratoryjne LM-250/500
>
Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do tworzyw sztucznych > Walcarki
Laboratoryjna walcarka do gumy ogrzewana wodą

Laboratoryjna walcarka do gumy ogrzewana wodą

left
Laboratoryjna walcarka do gumy ogrzewana wodą
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana olejem termicznym
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana elektrycznie z automatem mieszającym
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana olejem termicznym
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana elektrycznie z automatem mieszającym
Laboratoryjna walcarka do tworzyw i gumy ogrzewana olejem termicznym
right

Walcarki laboratoryjne LM-250/500

Precyzyjne walcarki laboratoryjne do przetwarzania mieszanek gumowych i polimerowych.

Najważniejszą właściwością naszych walcarek jest zdolność symulacji procesów przemysłowego walcowania w warunkach laboratorium, równie ważna jest bezpieczeństwo obsługi, ergonomia i krótki czas przygotowania urządzenia do kolejnego badania.Zamak Mercator produkuje walcarki w trzech rozmiarach walców odpowiednio:
LM-150/320 LM-200/400 LM-250/500 oraz na specjalne zamówienie LM-300/600
Dane techniczne urządzenia
Model  LM - 250/500-11 LM - 250/500-15 LM - 250/500-22  
Ilość walców  [szt.] 2  
Szerokość robocza walców [mm] 500 500 500  
Średnica walców [mm] 250 250 250  
Odległość robocza walców [mm] 0,2 - 10 0,2 - 10 0,2 - 10  
Odległość odjazdu awaryjnego walców [mm] 50 50 50  
Dokładność ustawienia szczeliny między walcami [mm] ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1  
Regulacja odległości walców w trakcie pracy  Tak Tak Tak  
Regulacja i automatyczna kontrola równoległości walców  Tak Tak Tak  
Regulacja prędkości liniowej walców [m/min] 0,25 - 17 0,25 - 17 0,25 - 17  
Regulacja prędkości obrotowej walców [obr/min] 0,5 - 22 0,5 - 22 0,5 - 22  
Regulacji frykcji w trakcie pracy  Tak Tak Tak  
Regulacja temperatury walców w trakcie pracy  Tak Tak Tak  
Pomiar temperatury walców  Wielostrefowy przestrzenny- 6 p. pomiarowych  
Pomiar odległości pomiędzy walcami  Tak [0,01mm] Tak [0,01mm] Tak [0,01mm]  
Pomiar parametrów pracy każdego silnika  Tak Tak Tak  
Pomiar napięcia akumulatorów UPS  Tak Tak Tak  
Pomiar temp. akumulatorów zasilaczy UPS  Tak Tak Tak  
Pomiar tensometryczny siły pomiędzy walcami  Tak Tak Tak  
Maksymalna siła pomiędzy walcami - dynamiczna  [N] 149 000 149 000 149 000  
Maksymalna siła pomiędzy walcami - statyczna [N] 500 000 500 000 500 000  
Momenty obrotowe walców  [Nm.] 2 x 2 300 2 x 3 000 2 x 4 200  
Moc silników walców [kW] 2 x 5,5 2 x 7,5 2 x 11  
Zakres regulacji frykcji  Dowolny w zakresie obrotów  
Powierzchnia walców  Chromowana Chromowana Chromowana  
Temperatura walców dla systemu wodnego [°C] 20 - 130 20 - 130 20 - 130  
Temperatura walców dla systemu olejowego  20 - 250 20 - 250 20 - 250  
Kontrola temperatury walców  Zaawansowany cyfrowy sterownik PID  
Niezależne agregaty grzewczo chłodzące dla walców   Opcja Opcja Opcja  
Moc grzewcza i chłodząca  Zależna od wybranego systemu  
Czynnik chłodzący  Zależny od wybranego systemu  
Kontrola wszystkich funkcji  "Ekran dotykowy 12""" "Ekran dotykowy 12""" "Ekran dotykowy 12"""  
Jednostka sterująca  Sterownik PLC Sterownik PLC Sterownik PLC  
Pamięć procesów [archiwizacja receptur]  Tak Tak Tak  
  Wyposażenie opcjonalne  
System dozowania płynów   Tak Tak Tak  
Pirometryczny pomiar temperatury walcowanego materiału  Tak Tak Tak  
Automatyczne zawijanie [mieszanie] materiału  Tak Tak Tak  
Niezależne agregaty grzewczo-chłodzące dla każdego walca  Tak- umożliwiają utrzymanie różnych temperatur walców  
 
Ważne cechy użytkowe
Integracja dozowników wolumetrycznych dla cieczy
  Walce :
 • Przesuw walców realizowany za pomocą precyzyjnych śrub kulowych
 • Zmiana oraz dynamiczna kontrola szerokości oraz równoległości szczeliny pod pełnym obciążeniem
 • Stabilizacja szerokości szczeliny w pełnym zakresie temperatur pracy
 • Zakres regulacji szczeliny 0,2-10 mm
 • Wykonanie specjalne 0,05- 5 mm dla walcarki LM 150/320
 • Dwa niezależne napędy walców
 • Duża moc i moment obrotowy
 • Dowolna frykcja
Pomiar siły działającej pomiędzy walcami
Możliwość walcowania Gumy, Silikonu, Tworzyw sztucznych oraz innych materiałów
Przestrze robocza może być wykonana z stali kwasoodpornej 316 L
System grzania i chłodzenia walców zapewnia dokładną i wiarygodną regulacje temperatury
Ważne cechy użytkowe
System bezpieczestwa zgodny z normą EN-1417
Hamowanie awaryjne walców< 60o
Rozsunięcie awaryjne walców 50 mm
Czas rozsunięcia awaryjnego walców< 5s

Osłony mechaniczne z czujnikami bezpieczestwa
Wyłączniki bezpieczestwa-przyciski ręczne 4 szt.
Wyłączniki bezpieczestwa-przyciski nożne 2 szt.
Cyfrowy system sterowania i komunikacji
Wielostrefowy system grzania elektryczny.System wymuszonego chłodzenia powietrznegoTemp. max 300oC
Jedno lub dwustrefowy system grzania i chłodzenia “olejowy. Temp. max 270oC
Jedno lub dwustrefowy system grzania i chłodzenia “wodny. Temp. max 150oC/ 200oC
Walce:
 • Wykonane z dużą dokładnością
 • Podwójnie chromowane i szlifowane
 • Przystosowane do pracy z gumą , tworzywami oraz innymi materiałami
 • Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
System automatycznego dwukierunkowego mieszania
Profesjonalne systemy grzania i chłodzenia walców
Ważne cechy użytkowe
W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny

Opis techniczny:

Walcarka wyposażona jest w mechanizmy pozwalające na regulację prędkości obrotowej walców oraz frykcji w pełnym zakresie z dużą dokładnością.

Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami automatycznie kontroluje wzajemną równoległość walców w trakcie pracy. Możliwość szybkiego nastawienia szczeliny między walcami oraz jej ciągła kontrola oraz możliwość zmiany w czasie procesu walcowania decydują o sprawności procesu i oszczędności materiału.

Mechanizmy napędowy oraz ustalający odległość pomiędzy walcami są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania.

Mechanizm kompensacji wielkości szczeliny ma kluczowe znaczenie w przypadku walcowania cienkich folii o grubości poniżej 0,5 mm. Walcarka precyzyjnie mierzy siły działające pomiędzy walcami oraz parametry każdego silnika.

Zastosowany system mechaniczny gwarantuje najwyższą dokładność i powtarzalność ustawiania odległości walców. Wyeliminowanie luzów umożliwia precyzyjne reagowanie systemu regulacji na zmieniające się warunki procesu. System sterowania na bieżąco porównuje wartość zadaną szczeliny między walcami z odczytem z czujnika i w zależności od wyniku pomiaru wywołuje właściwą reakcję siłowników wyposażonych w niezwykle precyzyjne śruby kulowe. Dzięki temu walce zawsze są równoległe do siebie.

Pomiar temperatury walców dokonywany jest poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, rozmieszczonych w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzdłuż oraz po obwodzie walca

W przypadku konieczności walcowania mieszanek wymagających wysokich temperatur, praca operatora staje się mało komfortowa, ponieważ wymaga stosowania dla ochrony rąk grubych i niewygodnych rękawic. Aby uniknąć tej niedogodności walcarka może być wyposażona w automat mieszający. Cykl pracy mieszacza jest dowolnie programowany z poziomu dotykowego ekranu operatora.Jeżeli mieszacz jest nie używany, to pozostaje zaparkowany poza obszarem roboczym

Reasumując walcarka pozwala na precyzyjną niezależną regulacje prędkości walców oraz odległości pomiędzy walcami (szczelina robocza). Odległość pomiędzy walcami jest kompensowana w zależności od temperatury walców oznacza to, że nie ulega ona zmianie [zmniejszeniu] na skutek zwiększania średnicy walców wraz ze wzrostem temperatury. Walcarka dokonuje precyzyjnych pomiarów temperatury niezależnie dla trzech stref każdego walca.

Walcarka może być wyposażona w automatyczne programowane dozowniki płynów oraz granulek. Wszystkie ustawienia mogą być zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie mierzone parametry można zapisywać na nośniku pamięci w dowolnych odstępach czasu od 1 s.

System bezpieczeństwa

System bezpieczeństwa zgodny z obowiązującą normą EN-1417 - Tak
Hamowanie awaryjne - Tak < 60st
Rozsunięcie awaryjne walców - 50 [mm]
Czas rozsunięcia awaryjnego walców - < 5 [s]
Osłony mechaniczne z czujnikami bezpieczeństwa - Tak
Wyłączniki bezpieczeństwa- przyciski ręczne - 2 [opcja 4]
Wyłączniki bezpieczeństwa- przyciski kolanowe - 1 [opcja 2]
Zasilanie rezerwowe systemów bezpieczeństwa - UPS Tak - podtrzymuje pracę systemów bezpieczeństwa-umożliwia rozsuniecie awaryjne walców po zaniku zasilania
Wyłączniki bezpieczeństwa dla głowy lub ręki - Tak
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe - Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe - Tak
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe - Tak
Wyłącznik główny - Tak

Inne produkty z tej kategorii   >

Walcarki laboratoryjne LM-150/320

Walcarki laboratoryjne LM-200/400

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń