PL | EN
<
Linia do filamentu z wytłaczarką fi 32mm
>
Linie do produkcji oraz badań filamentów do drukarek 3D > Linie do filamentu dla drukarek 3D

Linia do filamentu z wytłaczarką fi 32mm

Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D

Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D

left
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
right
Filament do drukarek 3D produkuje się metodą swobodnego wytłaczania. Jest to jedna z najtrudniejszych technik przetwórstwa metodą wytłaczania, ze względu na szczególnie duży wpływ parametrów procesu na wymiary produktu. Z uwagi na wysokie wymagania jakościowe stawiane produktowi, jakim jest filament do drukarek 3D, przy wprowadzaniu nowego tworzywa do produkcji dobranie parametrów przetwórczych dokonuje się metodą eksperymentalną. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w recepturze tworzywa i warunkach przetwórczych (temperaturach procesu, otoczenia, wydajności suszenia surowca, konfiguracji linii) wpłynie, na jakość filamentu.
Z powyższych powodów linia do produkcji filamentu musi być zbudowana z urządzeń o wysokich parametrach technicznych. Ważna jest możliwość precyzyjnego i zarazem powtarzalnego ustawiania [ regulowania] wszystkich parametrów urządzeń; takich jak temperatury[ wytłaczarki, wody w wannach, ciśnienia, prędkości wytłaczarki, pompy tworzywa, odciągu].

Nasza linia produkuje filament o wysokiej precyzji. Powtarzalność wymiaru średnicy filamentu przy zachowaniu należytej owalności w osiach x y nie może być gorsza niż +/- 0,05 mm Odbiorcy filamentów często oczekują wyższej precyzji rzędu +/- 0,02-0,03 mm, nasza linia umożliwia uzyskanie takich parametrów. Na linii mogą być produkowane również inne filamenty, żyłki, rurki druty spawalnicze z tworzyw sztucznych. Układ uplastyczniający może zostać przystosowany do przetwarzania wymaganych tworzyw polimerowych. Oferujemy ślimaki o konfiguracji optymalnej dla różnych polimerów. Linia jest przystosowana do produkcji filamentów o średnicach 1,75 mm, 2,85 mm, 3,00 mm. Możliwa jest produkcja innych średnic żyłek. Maksymalna wydajność linii wynosi 24 dcm sześcienne [ 24 litry] na godzinę, wydajność liczona w kilogramach jest uzależniona od gęstość wytłaczanego tworzywa oraz zastosowanych wypełniaczy.

Maksymalna prędkość techniczna linii zawiera się w przedziale 80-120 mb./min. Rzeczywista wydajność zależy od typu użytego surowca (rodzaju polimeru, jego MFI, zawartości dodatków), wielkości profilu, warunków technologicznych przetwarzania, warunków otoczenia oraz doświadczenia operatorów. Uzyskiwana tolerancja wymiarów, zależna jest od właściwości wytłaczanego tworzywa

Linia jest zbudowana z wielu urządzeń, wszystkie urządzenia tworzą całość i są sterowane cyfrowo poprzez łączącą je magistralę komunikacyjną, Operator komunikuje się z linią poprzez trzy ekrany dotykowe, w tym jeden o dużej przekątnej, który umożliwia sterowanie całą linią. Ponadto systemy sterowania oraz zapisu danych mogą być dostosowane do wymagań klienta.

W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny

OPIS URZADZEŃ LINII DO FILAMENTU 3D - chłodzenie wodne

Inne produkty z tej kategorii   >

Linia do filamentu z wytłaczarką fi45mm

Linia do filamentu z wytłaczarką fi 2x24mm

Laboratoryjne linie do filamentów

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń