PL | EN
<
Laboratoryjne linie do filamentów
>
Linie do produkcji oraz badań filamentów do drukarek 3D > Linie do filamentu dla drukarek 3D

Laboratoryjne linie do filamentów

Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D

Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D

left
Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Laboratoryjna linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
Linia do produkcji filamentów do drukarek 3D
right
Linie do wytwarzania filamentu do drukarek 3D w celu prowadzenia badań mogą być wyposażone w wytłaczarki dwuślimakowe i jednoślimakowe z oferty Zamak Mercator.

Wytwarzanie włókien topliwych do drukarek 3D to bardzo ceniona technologia. Uruchomiła innowacje przemysłowe, zapewniając opłacalne produkowanie szerokiej gamy włókien (filamentów) koniecznych do drukarek 3D działających z wykorzystaniem technologii druku przyrostowego FDM. Wytwarzanie włókien topionych jest jedną z najczęściej stosowanych technologii, które znalazły maksymalną liczbę zastosowań we wszystkich rodzajach sektorów wytwórczych, w tym biomedycznych, lotniczych, samochodowych, farmaceutycznych, budowlanych, elektrycznych i elektronicznych spożywczych i różne inne. Dzięki najwyższemu poziomowi elastyczności druku oraz opłacalności utrzymuje największy udział w branży druku 3D.

Filament do drukarek 3D produkuje się metodą swobodnego wytłaczania. Jest to jedna z najtrudniejszych technik przetwórstwa metodą wytłaczania, ze względu na szczególnie duży wpływ parametrów procesu na wymiary produktu. Z uwagi na wysokie wymagania jakościowe stawiane produktowi, jakim jest filament do drukarek 3D, przy wprowadzaniu nowego tworzywa do produkcji dobranie parametrów przetwórczych dokonuje się metodą eksperymentalną. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w recepturze tworzywa i warunkach przetwórczych (temperaturach procesu, otoczenia, wydajności suszenia surowca, konfiguracji linii) wpłynie, na jakość filamentu.

Z powyższych powodów linia do produkcji filamentu musi być zbudowana z urządzeń o wysokich parametrach technicznych. Ważna jest możliwość precyzyjnego i zarazem powtarzalnego ustawiania [regulowania] wszystkich parametrów urządzeń; takich jak temperatury [wytłaczarki, wody w wannach, ciśnienia, prędkości wytłaczarki, pompy tworzywa, odciągu].

Laboratoryjne linie do wytłaczania filamentu do drukarek 3D nie są przeznaczone do wydajnej produkcji filamentu, lecz do prowadzenia badań. Z tego powodu oferujemy wiele konfiguracji urządzeń, które mogą być zastosowane w takich liniach. Mogą być stosowane wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe oraz jednoślimakowe w różnych konfiguracjach wyposażenia dodatkowego. Wanny chłodzące o różnych długościach. Przenośniki taśmowe wyposażone w systemy chłodzenia filamentu. Odciągi gąsienicowe. Odciągi rolkowe. Nawijarki na szpule o średnicy do 400 mm lub 200 mm.

Istnieje wiele konfiguracji linii laboratoryjnych do filamentu do drukarek 3D które możemy zaoferować naszym Klientom w oparciu o nasze urządzenia.

W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny

Wymagania stawiane liniom do produkcji filamentu stosowanego w druku 3D.

W przypadku laboratoryjnych linii do wytłaczania filamentu do drukarek 3D mogą mieć zastosowanie inne wymagania niż te opisane poniżej. Nasza firma dołoży wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania naszych Klientów w zakresie laboratoryjnych linii do filamentu.

Ponieważ filamentom do drukarek 3D pracujących z wykorzystaniem technologii FDM stawiane są bardzo wysokie wymagania dotyczące jednorodności, średnicy oraz owalności linie służce do ich produkcji również musza spełniać wysokie wymagania:

Wymagania techniczne i użytkowe stawiane linii do produkcji filamentu do drukarek 3D nie są małe, dlatego oprogramowanie pozwalające na zarządzanie wszystkimi urządzeniami pracującymi w linii powinno zapewniać:

Inne produkty z tej kategorii   >

Linia do produkcji filamentu z wytłaczarką fi 32mm

Linia do produkcji filamentu z wytłaczarką fi45mm

Linia do produkcji filamentu z wytłaczarką fi 2x24mm

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń