PL | EN
<
Wytłaczarka laboratoryja REM-2CA Vertex - Stożkowa
>
Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do tworzyw sztucznych > Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe
Dwuślimakowa stożkowa wytłaczarka laboratoryjna REM-2CA   5-20 ml  przystosowana do współpracy z wtryskarkami laboratoryjnymi.

Dwuślimakowa stożkowa wytłaczarka laboratoryjna REM-2CA 5-20 ml przystosowana do współpracy z wtryskarkami laboratoryjnymi.

left
Dwuślimakowa stożkowa wytłaczarka laboratoryjna REM-2CA   5-20 ml  przystosowana do współpracy z wtryskarkami laboratoryjnymi.
Dwuślimakowa stożkowa wytłaczarka laboratoryjna REM-2CA   5-20 ml  z dozownikami grawimetrycznymi oraz portem odgazowania próżniowego.
Dwuślimakowa stożkowa wytłaczarka laboratoryjna REM-2CA 5-20 ml  .
right

Wytłaczarka laboratoryja REM-2CA Vertex - Stożkowa

Wytłaczarki dwuślimakowe laboratoryjne stożkowe REM-2CA umożliwiają testowanie materiałów przed produkcją oraz prowadzenie badań nowych materiałów polimerowych.

Rynek tworzyw sztucznych zawsze chce więcej nowych technologii. Rynek tworzyw sztucznych domaga się obecnie coraz bardziej złożonych, szybszych, inteligentniejszych i lepszej jakości rozwiązań w zakładach wytłaczania. Wiąże się to z optymalizacją urządzeń, materiałów, procesów i technologii. Innowacyjność ma kluczowe znaczenie w technologii wytłaczania tworzyw sztucznych.
Ewolucja materiałów podstawowych, kompozytów oraz mieszanin polimerów oraz wytłaczania reaktywnego staje się wyzwaniem w zakresie badań procesu wytłaczania tworzyw sztucznych.
Z tego powodu producenci wytłaczarek laboratoryjnych i urządzeń towarzyszących dostosowują się do nowych i zróżnicowanych materiałów oraz kompozytów tworzyw polimerowych. Klienci poszukują łatwości użytkowania i elastyczności przetwarzania polimerów. Przepisy rządowe dotyczące bezpieczeństwa i środowiska stanowią nieustanne wyzwanie dla przemysłu tworzyw sztucznych i polimerów. Klienci poszukują wytłaczarek laboratoryjnych, które mogą skutecznie i wiarygodnie symulować urządzenia produkcyjne w procesie badań tworzyw sztucznych i polimerów. Laboratoria wykorzystują wytłaczarki do opracowywania nowych mieszanek, kompozytów lub do zapewnienia jakości własnych systemów wytłaczania.

Wytłaczarki laboratoryjne do tworzyw Zamak Mercator zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania procesów przemysłowych w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, wytłaczarka badawcza powinna posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać pod względem parametrów technicznych oraz funkcjonalności.
Wytłaczarka może być wyposażona w adapter do napełniania tworzywem cylindra dla wtryskarek laboratoryjnych.
Dane techniczne urządzenia
Ilość ślimaków wytłaczarki:2 szt.Zapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur:Tak
Objętość układu uplastyczniającego:od 5 do 20 mlPomiar zużywanej energii elektrycznej:Opcja
REM-2CA 5 ml [wymienna wkładka cylindra]:Tak Cylinder dzielony w poziomie:Tak
REM-2CA 10 ml [wymienna wkładka cylindra]:Tak Regulacja szczeliny pomiędzy cylindrem a ślimakami [precyzyjna mechaniczna regulacja położenia ślimaków wzdłuż osi podłużnej]:Tak
REM-2CA 15 ml [wymienna wkładka cylindra]:Tak Systemy dozowania wolumetryczne i grawimetryczne:Tak
REM-2CA 20 ml [wymienna wkładka cylindra]:Tak Strefowy system chłodzenia cylindra:Tak
Praca współbieżna i przeciwbieżna ślimaków wytłaczarki:Tak Strefa zasypu chłodzona wodą z własną chłodnicą w obiegu zamkniętym:Tak
Konstrukcja ślimaków wytłaczarki:monolityczna Ślimaki współbieżne wytłaczarki:Tak
Maksymalny moment obrotowy:0 NmŚlimaki przeciwbieżne wytłaczarki:[opcja]
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaków wytłaczarki:400 obr/minSterownik PLC czasu rzeczywistego oraz Ethernet:Tak
Liczba stref grzewczych:5 szt.Dodatkowy port w połowie długości cylindra [dozowanie/odgazowanie/przedmuch gazem]:Opcja
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana:0 ℃Pomiar siły działającej na ślimaki wytłaczarki:Opcja
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna:270 ℃Wkładki do cylindra i ślimaki azotowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy :Tak Wkładki do cylindra i ślimaki kwasoodporne hartowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia strefy karmienia - wodny ciśnieniowy z własną chłodnicą oraz pompą:Tak Wkładki do cylindra wykonane w technologii HIPP:[opcja]
System przedmuchiwania gazem obojętnym:Tak System odgazowania:[opcja]
Maksymalna moc napędu:3 kWDozowanie płynów do zasypu:[opcja]
Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy:Tak Dozowanie płynów do cylindra pod ciśnieniem:[opcja]
Pomiar momentu obrotowego ślimaków wytłaczarki:Tak Dozowanie gazów do cylindra pod ciśnieniem:[opcja]
Pomiar siły osiowej działającej na ślimaki wytłaczarki:Tak Wifi i sterowanie z tabletu:[opcja]
Pomiar ciśnienia i temperatury materiału:Tak Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa:[opcja]
Pomiar obciążenia napędu:Tak
W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny

Wytłaczarki laboratoryjne stożkowe  REM-2CA Zamak Mercator zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania procesów przemysłowych w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, wytłaczarka badawcza powinna posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać pod względem wyposażenia i funkcjonalności. Zmniejszenie skali maszyny w połączeniu z wszechstronnymi możliwościami dostosowania do prawie każdego zadania przetwarzania i łatwą obsługą systemu stanowią wyróżnik wytłaczarek laboratoryjnych jako doskonałego instrumentu przeznaczonego do badań.

Konstrukcja wytłaczarek o konstrukcji modułowej i nie modułowej oparta jest o innowacyjne założenia konstrukcyjne nowoczesne komponenty i jest oparta o wieloletnie doświadczenie zebrane w przemyśle przetwórstwa tworzyw.

Nasze wytłaczarki badawcze są wiarygodne i powtarzalne. Czas przygotowania do kolejnych badań jest krótki. W praktyce laboratorium badawczego spełnienie takiego założenia oznacza, że w krótkim czasie wytłaczarka musi osiągnąć i ustabilizować zadane przez naukowca parametry pracy. Zmiany zadanych parametrów musza być wiarygodne, powtarzalne i szybkie. Wszystkie dane pomiarowe muszą być wiarygodne.
Możesz uzyskać niezawodne powiększanie skali, skrócony czas wprowadzania produktu na rynek.

Nasze laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe oferują elastyczne konfiguracje od małych partii do produkcji w skali pilotażowej lub produkcji małoseryjnej i doskonale nadają się do badań i rozwoju w sektorach polimerów, farmacji, biologii i nanotechnologii.  Nasze wytłaczarki laboratoryjne spełniają szeroki zakres wymagań procesowych nawet w przypadku najtrudniejszych preparatów.

Celem zastosowania opisanych rozwiązań zastosowanych w wytłaczarkach dwuślimakowych jest uzyskanie możliwości prowadzenia badań na dowolnych tworzywach termoplastycznych, polimerach oraz innych materiałach w dużym zakresie temperatur oraz momentów obrotowych ślimaków. Wydajny system grzania i chłodzenia układu uplastyczniającego w połączeniu z możliwościami szybkiego otwarcia i czyszczenia cylindra oraz ślimaków pozwala na dostosowanie wytłaczarki do konkretnego zadania w krótkim czasie. Wytłaczarka szybko reaguje na zmianę temperatur poprzez operatora. Bogate wyposażenie dodatkowe oraz możliwość zmiany konfiguracji dodatkowo rozszerzają możliwości prowadzenia badań.

Ważne cechy użytkowe wytłaczarek dwuślimakowych laboratoryjnych.


Inne produkty z tej kategorii   >

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x24 mm

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x20mm

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x16 mm

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x12mm

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PB 2x12mm - Minilab

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń