PL | EN
<
Wytłaczarka do tworzyw RED-20
>
Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do tworzyw sztucznych > Wytłaczarki laboratoryjne jednoślimakowe
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 20 mm do tworzyw

Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 20 mm do tworzyw

left
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 20 mm do tworzyw
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw z pompą tworzywa
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw z podajnikiem pneumatycznym
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw z pompą tworzywa i podajnikiem pneumatycznym
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw termoplastycznych RED 20 20mm L/D=32 przeznaczona do linii prawostronnej
Wytłaczarka jednoślimakowa do tworzyw sztucznych
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw termoplastycznych RED 20 20mm L/D=32 z głowicą do rozdmuchu tworzywa termoplastycznego za pomocą gorącego powietrza. Wyposażona w nagrzewnice gorącego powietrza
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw termoplastycznych RED 20 32 mm L/D=32  z pompą tworzywa przeznaczona do linii lewostronnej
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw termoplastycznych RED 20 32 mm L/D=32  z pompą tworzywa przeznaczona do linii prawostronnej
 Jednoślimakowa wytłaczarka 32 mm L/D=32 do tworzyw sztucznych.
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 32 mm z głowicą do rozdmuchu
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 16 mm do tworzyw
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw termoplastycznych RED 20 20mm L/D=32 z dozownikiem grawimetrycznym
Jednoślimakowa wytłaczarka do tworzyw termoplastycznych RED 20 20mm L/D=32 z dozownikiem grawimetrycznym oraz napędem synchronicznym [serwo]
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 16 mm do tworzyw
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 16 mm do tworzyw
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 12 mm do tworzyw
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 12 mm do tworzyw
Laboratoryjna jednoślimakowa wytłaczarka 12 mm do tworzyw z głowicą do rurek medycznych
right

Wytłaczarka do tworzyw RED-20

Wytłaczarka jednoślimakowa laboratoryjna RED-20.

Wytłaczarka posiada cylinder i ślimak o średnicy 32 mm o długości L/D = 24 do 32.

Wytłaczarka może być stosowana do badań właściwości tworzyw i materiałów w przemyśle tworzyw sztucznych, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, mineralnym i włókienniczym.
Główną funkcją ekstrudera jednoślimakowego jest topienie i uplastycznianie materiału polimerowego w celu utworzenia jednolitego wymieszanego stopu i realizacja przejścia ze stanu szklistego do stanu lepkiej cieczy.

Typ układu uplastyczniającego wytłaczarki dobierany jest adekwatnie do specyfiki przetwarzanego przez Klienta tworzywa. Cylinder oraz ślimak wytłaczarki odpowiada bowiem za jakość i konsystencję wytłaczanego tworzywa. Istnieje wiele możliwych konfiguracji cylindrów i ślimaków stosowanych w wytłaczarkach do wytłaczania różnych tworzyw sztucznych oraz innych materiałów.

Kluczowymi parametrami wytłaczarki są jakość uplastycznienia materiału oraz jego homogenizacja, czyli dokładne wymieszanie składników. Obecnie wiele ślimaków stosowanych w procesach wytłaczania ma element mieszający. Wynika to z faktu, że uzyskanie dobrej jakości produktu wymaga dostarczenia stopu tworzywa bardzo wysokiej jakości do dyszy, co nie jest łatwe do osiągnięcia bez sekcji mieszającej w ślimaku. Zasadniczo w wytłaczarce występują dwa rodzaje mieszania; mieszanie dyspersyjne i mieszanie dystrybucyjne. W procesach wytłaczania mieszadła dyspersyjne są używane głównie do usuwania żeli w stopie. Mieszalniki rozdzielcze służą do homogenizacji stopu, w szczególności do uzyskania stopu homogenizowanego termicznie.

Wytłaczarki jednoślimakowe Zamak Mercator zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania procesów przemysłowych w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, wytłaczarka badawcza powinna posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać pod względem dostępnego wyposażenia i precyzji pomiarów parametrów pracy.

Dane techniczne urządzenia
Średnica ślimaka wytłaczarki:20 mmZapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur:Tak
Długość ślimaka wytłaczarki:24 - 32 L/DPomiar zużywanej energii elektrycznej:Opcja
Maksymalny moment obrotowy na ślimak wytłaczarki:100 NmPorty górne dozowania i pomiarowe :Tak
Dostępna moc modułu napędowego:4 kWSystemy dozowania wolumetryczne i grawimetryczne:Tak
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana:400 ℃Strefowy system chłodzenia cylindra:Tak
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna:270 ℃Sterownik PLC czasu rzeczywistego oraz Ethernet:Tak
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy:Tak System odgazowania:[opcja]
System chłodzenia strefy karmienia - wodny :Tak Dozowanie płynów do zasypu:[opcja]
Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy:Tak Dozowanie płynów do cylindra pod ciśnieniem:[opcja]
Pomiar momentu obrotowego ślimaka wytłaczarki:Tak Dozowanie gazów do cylindra pod ciśnieniem:[opcja]
Pomiar ciśnienia i temperatury materiału:Tak Wifi i sterowanie z tabletu:[opcja]
Pomiar obciążenia napędu:Tak Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa:[opcja]
Ważne cechy użytkowe
Oferujemy wiele spersonalizowanych modeli wytłaczarek
Integracja dozowników grawimetrycznych oraz wolumetrycznych dla granulek proszków , cieczy i gazów
Napędy w technologii 120Hz lub serwo zapewniające wysokie momenty obrotowe oraz gęstość mocy, wysoką dynamikę oraz niską bezwładność
Konfiguracja do pracy w liniach lewo i prawostronnych
Możliwość pomiaru temperatur oraz ciśnie stopu w każdej strefie
Możliwość kalibracji termicznej cylindra
Ważne cechy użytkowe
Spersonalizowane programy użytkowe
Możliwość stosowania ślimaków o różnych konfiguracjach przeznaczonych do wielu rodzajów tworzyw
Cyfrowy system sterowania i komunikacji
Precyzyjne pompy stopionego tworzywa wyposażone w:

-Trzy niezależne strefy grzewcze
-Dwa porty dla czujników ciśnienia stopu
-Precyzyjny napęd
System grzania i chłodzenia cylindra zapewnia dokładną i wiarygodną regulacje temperatury każdej strefy
Ważne cechy użytkowe
W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny

Ważne cechy użytkowe jenoślimakowych laboratoryjnych wytłaczarek do tworzyw sztucznych RED-20.

Wytłaczarka osiada cylinder i ślimak o średnicy 20 mm o długości L/D = 24 do 32.

Do napędu wytłaczarek stosujemy nowoczesne silniki prądu przemiennego w technologii 120 Hz . Takie silniki mają zwiększony zakres sterowania prędkością obrotową, zwłaszcza w zakresie niskich prędkości obrotowych oraz zapewniają stały maksymalny moment obrotowy w całym zakresie prędkości. Ważnym elementem napędu jest przemiennik częstotliwości [falownik]. Stosujemy falowniki renomowanych producentów, dostosowane do oczekiwań klientów. Nasze napędy [silnik + falownik] oszczędzają energie elektryczną np. w stosunku do napędów prądu stałego, które nadal są popularne w wytłaczarkach wielu producentów, pozwalają zaoszczędzić do 10 % energii elektrycznej.

Łożysko oporowe jest to kluczowy element konstrukcji wytłaczarek decyduje on o maksymalnym ciśnieniu pracy oraz o niezawodności i trwałości urządzenia. Łożysko oporowe musi pracować niezawodnie przy dużym obciążeniu przez okres wielu lat. Łożyska oporowe są zaprojektowane do przenoszenie sił cztery razy większych niż wynika to z ciśnienia panującego w cylindrze wytłaczarki dzięki czemu układ napędowy charakteryzuje się wysokim współczynnikiem pracy oraz bezpieczeństwa. Łożysko oporowe współpracuje bezpośrednio z przekładnią walcową.

Niezwykle ważny podzespół wytłaczarki do polimerów, ma wpływ na wydajność, jakość produktu, niezawodność, ergonomie pracy obsługi. Opracowany i zaprojektowany w naszej firmie moduł zasypu jest przystosowany do pracy z granulatem lub proszkiem. Korpus modułu zasypu posiada wydajny system kanałów, poprzez które przepływa czynnik chłodzący. Moduł zasypu umożliwia łatwe opróżnienie leja zasypu z granulatu ponadto może być wyposażony w port do dozowania płynów oraz port do przedmuchiwania sprężonym powietrzem.

Cylinder jest podzielony na strefy grzewczo chłodzące rozmieszczone. Konfiguracja cylindra jest dostosowana do oczekiwań klienta. Cylinder jest wyposażony w zamknięcie klinowe pozwalające w łatwy sposób dołączyć głowicę lub pompę tworzywa. Cylinder zawsze jest wyposażony w osłonę zawierającą izolację termiczną wykonaną ze stali nierdzewnej, która ogranicza możliwość dotknięcia rozgrzanego cylindra przez obsługę oraz ogranicza straty ciepła. Zastosowana izolacja termiczna wyklucza konieczność stosowania mat izolacyjnych.
Budowa ślimaka jest dostosowana do przenoszenia odpowiednio dużych momentów obrotowych oraz sił osiowych na łożyska oporowe.
Cylindry oraz ślimaki wytłaczarek są wykonywana w technologiach dostosowanych do przetwarzanych materiałów.

Ekologiczne termoregulatory, które stosujemy w naszych wytłaczarkach posiadają bardzo dobre parametry techniczne i jednocześnie są proste w obsłudze. Każda strefa cylindra (4d- 6d) jest wyposażona w cyfrowy układ regulujący temperaturę w zakresie do 400 oC. Każda strefa posiada grzałki, które pozwalają w krótkim czasie uzyskać zadaną temperaturę oraz radiator z wentylatorem, pozwalający na szybkie obniżenie temperatury. Grzałki oraz układ chłodzenia są jednocześnie regulowane poprzez cyfrowy regulator PID (proporcjonalno całkująco różniczkujący). Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie zadanej temperatury z dużą dokładnością ok 1 oC (pomiar temperatury jest dokonywany z dokładnością 0,1 oC) oraz uniknąć tzw. przesterowań, czyli niekontrolowanych wzrostów lub obniżeń temperatury. Cyfrowy regulator temperatury opracowany przez nasz dział automatyki, nadzoruje pracę wszystkich stref wytłaczarki jednocześnie, uwzględniając ich wzajemne odziaływanie na siebie, dzięki czemu temperatura jest stabilna oraz zgodna z wartościami zadanymi w całym cylindrze a pomiar temperatury jest wiarygodny. Wydajny system chłodzenia pozwala regulować i stabilizować temperatury w przypadku procesów wydzielających duże ilości ciepła.

Ważne cechy użytkowe wytłaczarek do tworzyw sztucznych:

Inne produkty z tej kategorii   >

Wytłaczarka do tworzyw RED-32

Wytłaczarka do tworzyw RED-25

Wytłaczarka do tworzyw RED-16

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PM minilab

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń