PL | EN
<
Wtryskarka do kształtek do badań
>
Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do tworzyw sztucznych > Stanowisko do wtrysku kształtek do badań
Stanowisko do wtrysku kształtek do badan właściwości tworzyw

Stanowisko do wtrysku kształtek do badan właściwości tworzyw

left
Stanowisko do wtrysku kształtek do badan właściwości tworzyw
Wytłaczarka REM-2CA Vertex - Stożkowa
Mikrowtryskarka RIM-20-1250
Wytłaczarka 2 x 12mm - Równoległa
Mikrowtryskarka WT-11/1200
Miktrowtryskarka RWM-20-800
right

Wtryskarka do kształtek do badań

Laboratoryjne stanowisko do wytwarzania metodą wtrysku kształtek do badań wytrzymałościowych tworzyw termoplastycznych, badań udarności według Charpy’ego, oznaczania twardości metodą Shore’a, a także do wyznaczania właściwości mechanicznych oraz modułu sprężystości np. przy rozciąganiu lub zginaniu.

Co więcej, uzyskane formy świetnie sprawdzą się do badań dotyczących degradacji termicznej materiałów polimerowych oraz w wyznaczaniu skurczu przetwórczego i wtórnego kształtek uzyskiwanych metodą wtrysku.

Stanowisko do wtrysku kształtek może zostać zbudowane w oparciu o cztery modele wtryskarek laboratoryjnych oraz o trzy modele wytłaczarek laboratoryjnych.

Możliwe jest zestawienie poniżej wymienionych wtryskarek i wytłaczarek w dowolnej konfiguracji.

1. Wtryskarka elektryczna RIM 20/1250 o objętości wtrysku 5 – 20 ml.
2. Wtryskarka pneumatyczną RWM-20/800 o objętości wtrysku 5 – 20 ml.
3. Wtryskarka pneumatyczną RWM-16/1000 o objętości wtrysku 5 – 16 ml.
4. Wtryskarka pneumatyczną WT-11/1200 o objętości wtrysku 11 ml.
5. Wytłaczarka dwuślimakowa laboratoryjna RES- 2PN 2x12 mm.
6. Wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa REM-2CA Vertex 5-20 ml.
7. Wytłaczarka dwuślimakowa laboratoryjna RES-2PM 2x12 mm MiniLab.

Najbardziej zaawansowana technicznie wtryskarka elektryczna RIM 20/1250 wraz jedną dwóch wytłaczarek stanowi bazę do utworzenia profesjonalnego stanowiska do wtrysku kształtek. Jest odpowiedzią na potrzebę wytwarzania metodą wtrysku próbek wysokiej jakości z tworzyw sztucznych.
Rygorystyczne zarządzanie wszystkimi parametrami podczas tworzenia próbki, umożliwia optymalną powtarzalność oraz precyzję prowadzonych badań. Niezamierzony potencjalny wpływ użytkownika na jakość próbki, został ograniczony poprzez kontrolę, a także przechowywanie wszystkich parametrów pracy w pamięci urządzenia.

Produkty powiązane:

Mikrowtryskarka RIM 20/1250 - Elektryczna

Mikrowtryskarka WT 11/1200 - Pneumatyczna

Mikrowtryskarka RWM 16/1000 - Pneumatyczna

Mikrowtryskarka RWM 20/800 - Pneumatyczna

Wytłaczarka laboratoryja REM-2CA Vertex - Stożkowa

Ważne cechy użytkowe
Stanowisko badawcze może być wyposażone w wytłaczarki laboratoryjne z oferty ZamakMercator
Cyfrowy system sterowania i komunikacji
Stanowisko badawcze może być wyposażone we wtryskarki laboratoryjne elektryczne lub pneumatyczne z oferty ZamakMercator
Wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa o pojemności układu uplastyczniającego 5-20 mm może być wyposażona w wymienne wkładki zmieniające objętość układu. Wytłaczarka jako jedyna na rynku posiada aktywny system odgazowania cylindra
Ważne cechy użytkowe
Trójdzielna forma ułatwia wyjmowanie kształtek oraz pozwala wtryskiwać różne kształtki za pomocą tej samej formy [wystarczy wymienić 1 element formy]
Stanowisko badawcze może być kontrolowane bezprzewodowo
Wytłaczarki mogą być wyposażone w grawimetryczne systemy dozowania
Wytłaczarki mogą pracować jako współbieżne lub przeciwbieżne
Wytłaczarka elektryczna pozwala w pełni kontrolować:
1. Drogę tłoka.
2. Objętość wtrysku.
3. Prędkość wtrysku.
4. Sekwencje wtrysku.
5. Odprężenie próbki.
6. Można programować proces wtrysku.
Ważne cechy użytkowe
W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny

Stanowisko do wtrysku kształtek może zostać zbudowane w oparciu o cztery modele wtryskarek laboratoryjnych oraz o trzy modele wytłaczarek laboratoryjnych.

Możliwe jest zestawienie poniżej wymienionych wtryskarek i wytłaczarek w dowolnej konfiguracji. 

Linki do produktów:

 1. Wtryskarka elektryczna RIM 20/1250 o objętości wtrysku 5 – 20 ml.
 2. Wtryskarka pneumatyczną RWM-20/800 o objętości wtrysku 5 – 20 ml.
 3. Wtryskarka pneumatyczną RWM-16/1000 o objętości wtrysku 5 – 16 ml.
 4. Wtryskarka pneumatyczną WT-11/1200 o objętości wtrysku 11 ml.
 5. Wytłaczarka dwuślimakowa laboratoryjna RES- 2PN 2x12 mm.
 6. Wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa REM-2CA Vertex 5-20 ml.
 7. Wytłaczarka dwuślimakowa laboratoryjna RES-2PM 2x12 mm MiniLab.

Opis techniczny wtryskarki elektrycznej RIM 20/1250 o objętości wtrysku 5 – 20 ml.

Próbki do badań można wytwarzać z proszków, granulatu lub za pomocą bezpośredniego transferu z wytłaczaki dwuślimakowej. Geometria próbek jest oferowana od ustalonych standardów do niestandardowych form, które można zamówić indywidualnie.

System został zaprojektowany w oparciu o wtryskarki elektryczne RIM 20/1250 oraz wytłaczarkę stożkową REM-2C Vertex II, jako system elektrycznego wtrysku tłokowego próbek do badań. Metoda ta pozwala radykalnie zmniejszyć, w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami do formowania wtryskowego, ilość zużywanego materiału dzięki niewielkiej objętości cylindra wtryskarki. Prawie całkowity transport materiału z wytłaczarki do formy zmniejsza do minimum straty tworzywa sztucznego lub innego polimeru. Ciśnienie wtrysku wynosi 1250 barów przy objętości do 20ml. Forma oraz cylinder wtryskarki są wyposażone w precyzyjnie regulowane dwustrefowe systemy grzewcze.

Formy, do których wtryskiwany jest roztopiony polimer są dzielone na trzy części, stanowi to znaczne ułatwienie przy wyjmowaniu próbek. Kształt próbek może być zgodny z normami lub dowolny, a jedynym ograniczeniem jest gabarytowy wymiar formy i pojemność układu wtryskowego. Formy w całości wykonujemy ze stali stopowej. Proces wtrysku jest całkowicie zautomatyzowany. Dzięki mikroprocesorowemu sterownikowi PLC i specjalnemu oprogramowaniu dedykowanemu wtryskarce, można sterować nie tylko siłą [ciśnieniem] wtrysku, ale także czasem wtrysku i docisku oraz temperaturami cylindra i formy.

Wyniki badań i receptury zapisywane są w pamięci USB, aby następnie przenieść je np. do arkusza kalkulacyjnego. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez nowoczesny panel dotykowy. Nasza mikro wtryskarka może pracować autonomicznie lub współpracować z wytłaczarką stożkową REM-2C Vertex II, w której następuje uplastycznienie materiału do wtrysku.

Ważne cechy użytkowe wtryskarki elektrycznej RIM 20/1250 o objętości wtrysku 5 – 20 ml.

Grzana elektrycznie podstawa [oprawa] dla formy wtryskowej jest zamocowana bezpośrednio do podstawy wtryskarki. Jej zadaniem jest zapewnienie wymiennej formie odpowiedniej temperatury pracy, dlatego jest wyposażona w dwie niezależne strefy grzewcze każda z własnym precyzyjnym układem regulacji temperatury. Podstawa formy wtryskowej jest odizolowana termicznie od konstrukcji wtryskarki. Jest ona dodatkowo wyposażona w wentylator chłodzący, który umożliwia szybkie obniżenie temperatury. Dźwigniowy wypychacz formy umożliwia szybkie i łatwe wyjęcie formy, jest on wyposażony w system bezpieczeństwa kontrolujący położenie wypychacza.

Grzany przenośny cylinder wtryskowy jest zbudowany z cylindra, tłoka, dyszy wtryskowej. Ponieważ służy on do przenoszenia stopionego polimeru z wytłaczarki do wtryskarki jest wyposażony w dwie niezależne strefy grzewcze każda z własnym precyzyjnym układem regulacji temperatury. Cylinder wtryskowy dla wygody obsługi posiada niewielką masę oraz jest wyposażony w wygodny izolowany termicznie uchwyt dla rąk.

Ze względu na wyposażenie cylindra wtryskowego w wydajny i precyzyjny układ grzewczy możliwe jest topienie granulek lub proszków bezpośrednio w cylindrze wtryskowym [praca bez wytłaczarki]. Aby ułatwić pracę bez wytłaczarki wtryskarka jest wyposażona w podstawę do posadowienia cylindra wtryskowego na czas nagrzewania [topienia] tworzywa. Podstawa jest wyposażona w dodatkową grzałkę również z własnym precyzyjnym układem regulacji temperatury, grzałka ta utrzymuje zadaną temperaturę dyszy wtryskowej, dzięki czemu zapewnia powtarzalność parametrów wtrysku. Wtryskarka może być wyposażona w drugi zestaw cylindra wtryskowego oraz drugą grzaną podstawę, co w połączeniu w drugim kompletem formy wtryskowej pozwala na podwojenie wydajności oraz podnosi wygodę oraz niezawodność pracy.

Źródłem siły wtryskarki eklektycznej jest wysokiej, jakości siłownik pracujący w oparciu o śrubę kulową. Siłownik ETH oferuje niskie opory ruchu, sprawność do 90%, sprawną pracę w całym zakresie prędkości i długą żywotność. Siłownik ETH posiada standardowo wbudowane zabezpieczenie tłoczyska przed obrotem. Standardowe centralne gniazdo smarowania, zintegrowane z korpusem siłownika pomaga zmniejszyć czas konserwacji i przestojów do minimum. Siłownik elektryczny eliminuje koszty spędzonego powietrza. Wtryskarka wyposażona w siłownik elektryczny posiada możliwość kontroli wszystkich parametrów wtrysku. Możemy ustawiać ciśnienie wtrysku. Możemy definiować objętość wtrysku, ponieważ możemy precyzyjnie sterować ruchem tłoka z dokładnością do 0,05 mm, co jest parametrem nieosiągalnym dla innych rozwiązań. Możemy zdefiniować w zasadzie dowolny cykl pracy, który zostanie wykonany szybko i precyzyjnie a dzięki możliwości zapisu parametrów i receptur osiągniemy powtarzalność procesu wtrysku. Siłownik elektryczny jest rozwiązaniem energooszczędnym, ponieważ zużywa energię tylko wtedy, kiedy wykonuje pracę. Jest również rozwiązaniem gwarantującym klientowi wysoką niezawodność oraz trwałość, siłownik ETH zastosowany we wtryskarce przy znamionowym obciążeniu w trakcie pracy wynoszącym 25 000 N może pokonać drogę równą 2500 km, co przekłada się na około 15 000 000 cykli wtrysku, które może wykonać.

Siłownik  wtryskarki jest wyposażony w głowicę, która współpracuje z tłokiem cylindra wtryskowego. Głowica posiada specjalnie zaprojektowany mechanizm, który pozwala na realizację dwóch trybów pracy:

 1. Pierwszy tryb polega na tym, że tłok nie jest zamocowany w głowicy, siłownik tylko popycha tłok w trakcie w wtrysku, w czasie ruchu powrotnego siłownika tłok pozostaje w cylindrze wtryskowym. Jest to tryb wykorzystywany w trakcie współpracy wtryskarki z wytłaczarką.

 2. Drugi tryb polega na tym, że tłok jest zamocowany w głowicy siłownika i w trakcie wtrysku jest popychany przez siłownik a w trakcie powrotu siłownika jest wyciągany z cylindra wtryskowego, dzięki czemu możliwe jest napełnienie cylindra granulkami lub proszkiem. Nie jest konieczne niewygodne wyciąganie tłoka z cylindra przez operatora.

Zmiana trybu pracy jest realizowana poprzez obrót pierścienia na głowicy, pierścień radełkowany i posiada dużą powierzchnię, aby zapewnić łatwy i pewny chwyt.

Proces wtrysku jest całkowicie zautomatyzowany. Dzięki mikroprocesorowemu sterownikowi PLC i specjalnemu oprogramowaniu dedykowanemu wtryskarce, można sterować nie tylko siłą wtrysku, ale także czasem wtrysku i docisku oraz temperaturami cylindra i formy. Wyniki badań i receptury zapisywane są w pamięci USB, aby następnie przenosić je np. do arkusza kalkulacyjnego. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez nowoczesny panel dotykowy. Nasza mikro wtryskarka może pracować autonomicznie lub współpracować z wytłaczarką, stożkową REM-2C VertexII, w której następuje uplastycznienie materiału do wtrysku.

Opis techniczny wtryskarki pneumatycznej RWM-16/1000 o objętości wtrysku 5 – 16 ml.

Próbki do badań można wytwarzać z proszków, granulatu lub za pomocą bezpośredniego transferu z wytłaczaki dwuślimakowej. Geometria próbek jest oferowana od ustalonych standardów do niestandardowych form, które można zamówić indywidualnie.

System został zaprojektowany w oparciu o wtryskarki elektryczne RWM-16/1000 oraz wytłaczarkę stożkową REM-2C Vertex II, jako system pneumatycznego wtrysku tłokowego próbek do badań. Metoda ta pozwala radykalnie zmniejszyć, w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami do formowania wtryskowego, ilość zużywanego materiału dzięki niewielkiej objętości cylindra wtryskarki. Prawie całkowity transport materiału z wytłaczarki do formy zmniejsza do minimum straty tworzywa sztucznego lub innego polimeru. Ciśnienie wtrysku wynosi 1000 barów przy objętości do 16ml. Forma oraz cylinder wtryskarki są wyposażone w precyzyjnie regulowane dwustrefowe systemy grzewcze.

Formy, do których wtryskiwany jest roztopiony polimer są dzielone na trzy części, stanowi to znaczne ułatwienie przy wyjmowaniu próbek. Kształt próbek może być zgodny z normami lub dowolny, a jedynym ograniczeniem jest gabarytowy wymiar formy i pojemność układu wtryskowego. Formy w całości wykonujemy ze stali stopowej. Proces wtrysku jest całkowicie zautomatyzowany. Dzięki mikroprocesorowemu sterownikowi PLC i specjalnemu oprogramowaniu dedykowanemu wtryskarce, można sterować nie tylko siłą [ciśnieniem] wtrysku, ale także czasem wtrysku i docisku oraz temperaturami cylindra i formy.

Wyniki badań i receptury zapisywane są w pamięci USB, aby następnie przenieść je np. do arkusza kalkulacyjnego. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez nowoczesny panel dotykowy. Nasza mikro wtryskarka może pracować autonomicznie lub współpracować z wytłaczarką stożkową REM-2C Vertex II, w której następuje uplastycznienie materiału do wtrysku.

Ważne cechy użytkowe wtryskarki pneumatycznej RWM-16/1000 o objętości wtrysku 5 – 16 ml.

Grzana elektrycznie podstawa [oprawa] dla formy wtryskowej jest zamocowana bezpośrednio do podstawy wtryskarki. Jej zadaniem jest zapewnienie wymiennej formie odpowiedniej temperatury pracy, dlatego jest wyposażona w dwie niezależne strefy grzewcze każda z własnym precyzyjnym układem regulacji temperatury. Podstawa formy wtryskowej jest odizolowana termicznie od konstrukcji wtryskarki. Jest ona dodatkowo wyposażona w wentylator chłodzący, który umożliwia szybkie obniżenie temperatury. Dźwigniowy wypychacz formy umożliwia szybkie i łatwe wyjęcie formy, jest on wyposażony w system bezpieczeństwa kontrolujący położenie wypychacza.

Grzany przenośny cylinder wtryskowy jest zbudowany z cylindra, tłoka, dyszy wtryskowej. Ponieważ służy on do przenoszenia stopionego polimeru z wytłaczarki do wtryskarki jest wyposażony w dwie niezależne strefy grzewcze każda z własnym precyzyjnym układem regulacji temperatury. Cylinder wtryskowy dla wygody obsługi posiada niewielką masę oraz jest wyposażony w wygodny izolowany termicznie uchwyt dla rąk.

Ze względu na wyposażenie cylindra wtryskowego w wydajny i precyzyjny układ grzewczy możliwe jest topienie granulek lub proszków bezpośrednio w cylindrze wtryskowym [praca bez wytłaczarki]. Aby ułatwić pracę bez wytłaczarki wtryskarka jest wyposażona w podstawę do posadowienia cylindra wtryskowego na czas nagrzewania [topienia] tworzywa. Podstawa jest wyposażona w dodatkową grzałkę również z własnym precyzyjnym układem regulacji temperatury, grzałka ta utrzymuje zadaną temperaturę dyszy wtryskowej, dzięki czemu zapewnia powtarzalność parametrów wtrysku. Wtryskarka może być wyposażona w drugi zestaw cylindra wtryskowego oraz drugą grzaną podstawę, co w połączeniu w drugim kompletem formy wtryskowej pozwala na podwojenie wydajności oraz podnosi wygodę oraz niezawodność pracy.

Źródłem siły wtryskarki pneumatycznej jest wysokiej, jakości siłownik jest to napęd zgodny z normą ISO 15552 Ten napęd ma fabrycznie zdefiniowaną pozycję bezpieczną, która jest przyjmowana w przypadku zaniku napięcia zasilania lub analogowej wartości zadanej. Pozycja bezwzględna jest zapewniona przez sygnał analogowy 4 … 20 mA. Informacja zwrotna o położeniu jest przekazywana w postaci sygnału 4… 20 mA. Sygnał zwrotny zapewnia większą niezawodność i upraszcza diagnostykę dla użytkownika. Gniazdo przyłączeniowe zapewnia wysoką ochronę przewodów zarówno elektrycznych jak i pneumatycznych. Mocna odporna na korozję konstrukcja jest idealna do użycia w precyzyjnej wtryskarce. Jest rozwiązaniem gwarantującym klientowi wysoką niezawodność oraz trwałość. Zużycie powietrza przez siłownik wynosi 1,5 l/10 mm skoku dla ciśnienia 6 bar, co przy maksymalnym zakresie wtrysku wynoszącym 140 mm daje zużycie 21 l powietrza na cykl wysuwu. Zużycie dla pełnego cyklu wyniesie ok 40l/cykl wtrysku. Napęd pneumatyczny wtryskarki wymaga zewnętrznego źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 bar.

Siłownik  wtryskarki jest wyposażony w głowicę, która współpracuje z tłokiem cylindra wtryskowego. Głowica posiada specjalnie zaprojektowany mechanizm, który pozwala na realizację dwóch trybów pracy:

 1. Pierwszy tryb polega na tym, że tłok nie jest zamocowany w głowicy, siłownik tylko popycha tłok w trakcie w wtrysku, w czasie ruchu powrotnego siłownika tłok pozostaje w cylindrze wtryskowym. Jest to tryb wykorzystywany w trakcie współpracy wtryskarki z wytłaczarką.

 2. Drugi tryb polega na tym, że tłok jest zamocowany w głowicy siłownika i w trakcie wtrysku jest popychany przez siłownik a w trakcie powrotu siłownika jest wyciągany z cylindra wtryskowego, dzięki czemu możliwe jest napełnienie cylindra granulkami lub proszkiem. Nie jest konieczne niewygodne wyciąganie tłoka z cylindra przez operatora.

Zmiana trybu pracy jest realizowana poprzez obrót pierścienia na głowicy, pierścień radełkowany i posiada dużą powierzchnię, aby zapewnić łatwy i pewny chwyt.

Proces wtrysku jest całkowicie zautomatyzowany. Dzięki mikroprocesorowemu sterownikowi PLC i specjalnemu oprogramowaniu dedykowanemu wtryskarce, można sterować nie tylko siłą wtrysku, ale także czasem wtrysku i docisku oraz temperaturami cylindra i formy. Wyniki badań i receptury zapisywane są w pamięci USB, aby następnie przenosić je np. do arkusza kalkulacyjnego. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez nowoczesny panel dotykowy. Nasza mikro wtryskarka może pracować autonomicznie lub współpracować z wytłaczarką, stożkową REM-2C VertexII, w której następuje uplastycznienie materiału do wtrysku.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń