PL | EN
<
Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PM 2x16 mm
>
Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do tworzyw sztucznych > Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe - modułowe
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa moduł uplastyczniający

Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa moduł uplastyczniający

left
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa moduł uplastyczniający
Moduł napędowy i pomiarowy dla laboratoryjnych wytłaczarek jedno i dwuślimakowych 22 KW
Laboratoryjna wytłaczarka stożkowa, dwuślimakowa, modułowa
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa modułowa
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa modułowa
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa modułowa
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa modułowa
Moduł napędowy i pomiarowy dla laboratoryjnych wytłaczarek jedno i dwuślimakowych 22 KW
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa moduł uplastyczniający
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa modułowa
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa modułowa
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa modułowa z podajnikami bocznymi
Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa moduł uplastyczniający
right

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PM 2x16 mm

Zamak Mercator jest producentem modułowych wytłaczarek badawczych dwuślimakowych o średnicach ślimaków: 2 x 16mm, 2 x 20mm i 2 x 24mm.

Wytłaczarki mogą pracować jako współbieżne oraz po zmianie trybu pracy jako przeciwbieżne o zakresie L/D do 48D.
Konstrukcja wytłaczarek oparta jest o innowacyjne założenia konstrukcyjne nowoczesne komponenty i jest oparta o wieloletnie doświadczenie zebrane w przemyśle przetwórstwa tworzyw.

Wytłaczarki o konstrukcji modułowej zostały zaprojektowane w celu rozszerzania możliwości technicznych oraz badawczych oferowanych urządzeń.
Wytłaczarka modułowa jest zbudowana z modułu napędowego oraz z modułu zawierającego układ uplastyczniający dwu lub jedno ślimakowy. Moduł napędowy może również napędzać i sterować inne urządzenia np. moduł gniotownika lub moduł wytłaczarki do gumy

Dane techniczne urządzenia
Średnica ślimaków wytłaczarki:2 x 16 mmWymienne powierzchnie robocze cylindra:Tak
Długość ślimaków wytłaczarki:40 - 48 L/DCylinder dzielony w poziomie:Tak
Segmentowa konstrukcja ślimaków wytłaczarki wytłaczarki:Tak Porty górne dozowania i pomiarowe [co 4D porty boczne co 8D]:Tak
Praca współbieżna ślimaków wytłaczarki:Tak Systemy dozowania wolumetryczne i grawimetryczne:Tak
Praca przeciwbieżna ślimaków wytłaczarki:Tak Strefowy system chłodzenia cylindra:Tak
Maksymalny moment obrotowy na ślimak wytłaczarki:0 NmStrefa zasypu chłodzona wodą z własną chłodnicą w obiegu zamkniętym:Tak
Maksymalne obroty ślimaków wytłaczarki:600 - 1200 obr/minAutomatyczna zmiana konfiguracji ze współbieżnej na przeciwbieżną:Tak
Dostępna moc modułu napędowego:11/15/18,5/22/26,4 kWŚlimaki współbieżne wytłaczarki:Tak
Maksymalna gęstość mocy:0 Nm/cm3Ślimaki przeciwbieżne wytłaczarki:[opcja]
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana:0 ℃Sterownik PLC czasu rzeczywistego oraz Ethernet:Tak
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna:300 ℃Wkładki do cylindra i ślimaki azotowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy co 4D:Tak Wkładki do cylindra i ślimaki kwasoodporne hartowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia strefy karmienia - wodny ciśnieniowy z własną chłodnicą oraz pompą:Tak Wkładki do cylindra wykonane w technologii HIPP:[opcja]
Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy:Tak Dozowniki boczne [Side feeder]:[opcja]
Pomiar momentu obrotowego ślimaków wytłaczarki:Tak System odgazowania:[opcja]
Pomiar siły osiowej działającej na ślimaki wytłaczarki:Tak Dozowanie płynów do zasypu pompą perystaltyczną:[opcja]
Pomiar ciśnienia i temperatury materiału:Tak Dozowanie płynów do cylindra pod wysokim ciśnieniem pompą zębatą:[opcja]
Pomiar obciążenia napędu:Tak Dozowanie gazów do cylindra pod cisnieniem:[opcja]
Zapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur:Tak Wifi i sterowanie z tabletu:[opcja]
Pomiar zużywanej energii elektrycznej:Opcja Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa:[opcja]
Ważne cechy użytkowe
Precyzyjny pomiar siły osiowej działającej na ślimaki
Brak konieczności demontowania dozowników aby otworzyć cylinder i zobaczyć przebieg procesu
Modele o konstrukcji modułowej Serii -RES-2P Vertex 2x16/2x20/2x24 mm
Modele o konstrukcji niemodułowej Serii -RES-2P Vertex2x12/2x16/2x20/2x24 mm
Wiele dostępnych modeli i opcji wyposażenia
Wymienne wkładki stanowiące powierzchnię roboczą cylindra
Zdalne bezprzewodowe sterowanie
Ważne cechy użytkowe
Wymienne wkładki cylindra
Integracja dozowników grawimetrycznych oraz wolumetrycznych dla granulek proszków , cieczy i gazów
Możliwość kalibracji termicznej cylindra
Cyfrowy system sterowania i komunikacji
Wysoka szybkość nagrzewania i chłodzenia cylindra dla wszystkich stref
Możliwość pomiaru temperatur oraz ciśnie stopu w każdej strefie
Dowolnie konfigurowane porty cylindra
Możliwość stosowania ślimaków współbieżnych oraz przeciwbieżnych o konstrukcji segmentowej
System grzania i chłodzenia cylindra zapewnia dokładną i wiarygodną regulacje temperatury każdej strefy
Modułowy system podajników bocznych
Ważne cechy użytkowe
Laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe łatwy i wygodny dostęp cylindra dzielonego w poziomie wytłaczarki laboratoryjnej 2 x 16-24 mm
Ważne cechy użytkowe
W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Wyposażenie opcjonalne
Możliwość personalizacji układu uplastyczniającego
Systemy dozowników grawimetrycznych i wolumetrycznych dla granulek, proszków, cieczy i gazów
Spersonalizowane systemy mocowania dozowników
Spersonalizowane programy użytkowe
Systemy bocznych w połączeniu z dozownikami grawimetrycznymi i wolumetrycznymi
Wyposażenie dodatkowe
Opis techniczny

Profesjonalne wytłaczarki dwuślimakowe badawcze, na których możesz polegać
Innowacje dla przemysłu tworzyw sztucznych i farmaceutycznego

MODUŁY NAPĘDOWE
Moduły napędowe, Extruder Blue Power zawierają napęd główny wytłaczarek oraz innych urządzeń o mocy maksymalnej do 26,4 KW oraz momencie obrotowym do 1100 Nm, układ chłodzenia zasypów, układ odgazowania oraz kompletny cyfrowy układ sterowania dołączonymi urządzeniami, które rozpoznaje i konfiguruje automatycznie.

Moduły Napędowe są podstawowym elementem systemu urządzeń badawczych dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, produkowanych przez ZAMAK MERCATOR. Współpracując z modułami wykonawczymi, pozwalają na odwzorowanie procesów przemysłowych w warunkach laboratoryjnych.

Moduły wytłaczarki mogą pracować jako współbieżne oraz po zmianie trybu pracy jako przeciwbieżne. Dostępny zakres długości cylidrów może wynosić L/D do 48D.

Konstrukcja wytłaczarek oparta jest o innowacyjne założenia konstrukcyjne nowoczesne komponenty i jest oparta o wieloletnie doświadczenie zebrane w przemyśle przetwórstwa tworzyw.

Wytłaczarki badawcze Zamak Mercator zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania procesów przemysłowych w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, wytłaczarka badawcza powinna posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać.

Nasze wytłaczarki badawcze są wiarygodne i powtarzalne. Czas przygotowania do kolejnych badań jest krótki. W praktyce laboratorium badawczego spełnienie takiego założenia oznacza, że w krótkim czasie wytłaczarka musi osiągnąć i ustabilizować zadane przez naukowca parametry pracy. Zmiany zadanych parametrów musza być wiarygodne, powtarzalne i szybkie. Wszystkie dane pomiarowe muszą być wiarygodne.

Pierwszym kluczowym czynnikiem decydującym, o jakości i wiarygodności badań nad procesem wytłaczania jest kontrola i wiarygodny pomiar temperatury w każdej ze stref wytłaczarki.

Zapewnienie wiarygodnego pomiaru oraz zapewnienie stabilnej i zgodnej z wartościami zadanymi temperatury stopu wewnątrz cylindra wytłaczarki nie jest zadaniem łatwym i tanim do realizacji.

Musza być spełnione łącznie następujące wymagania:

Drugim ważnym czynnikiem są parametry techniczne oraz możliwości dostosowania urządzenia do badań nad różnorodnymi materiałami.

Podstawowe parametry techniczne to:

Maksymalny moment obrotowy na ślimak, maksymalne obroty, moc silnika napędowego oraz maksymalna temperatura pracy.

Zaprojektowaliśmy cylindry z wymiennymi wkładkami stanowiącymi powierzchnię roboczą cylindra. W praktyce oznacza to, że możemy w ciągu krótkiego czasu przystosować wytłaczarkę do pracy z innymi materiałami, ponadto wymienne wkładki pozwalają na szybką i relatywnie tanią regeneracje układu uplastyczniającego. Wkładki w zasadzie mogą być wykonane z dowolnego materiału i w technologii, która się nadaje do tego celu. Komplet ślimaków jest łatwy do wymiany na inny.
Można prowadzić badania nad praktycznie wszystkimi materiałami obejmującymi przemysł medyczny, farmaceutyczny i spożywczy

Wytłaczarki z przekładnią Vertex II zastępują dwie wytłaczarki, rozszerzając możliwości prowadzenia badań.

Nasze wytłaczarki są wyposażone w przekładnie rozdzielającą moment obrotowy, które mogą pracować, jako współbieżne oraz przeciwbieżne, zmiana kierunku wirowania jest dokonywana automatyczne z pulpitu operatora.

Wytłaczarki badawcze Zamak Mercator mogą być wyposażone w precyzyjny tensometryczny pomiar siły działającej na ślimaki wzdłuż, mechanizm ten dodatkowo rozszerza możliwości prowadzenia badań.

Możesz uzyskać niezawodne powiększanie skali, skrócony czas wprowadzania produktu na rynek. Nasze wytłaczarki dwuślimakowe oferują elastyczne konfiguracje od małych partii do produkcji w skali pilotażowej lub produkcji małoseryjnej i doskonale nadają się do badań i rozwoju w sektorach polimerów, farmacji, biologii i nanotechnologii. Producenci farmaceutyków potrzebują precyzyjnych i wiarygodnych wytłaczarek dwuślimakowych, na których można polegać, aby tworzyć nowe mieszanki materiałów. Nasze instrumenty spełniają szeroki zakres wymagań procesowych nawet w przypadku najtrudniejszych preparatów.

Inne produkty z tej kategorii   >

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PM 2x24 mm

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PM 2x20 mm

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń