PL | EN
<
Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x12mm
>
Wytłaczarki oraz urządzenia dla farmacji > Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe Pharma
Dwuślimakowa wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x12mm  Pharma

Dwuślimakowa wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x12mm Pharma

left
Dwuślimakowa wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x12mm  Pharma
right

Wytłaczarka laboratoryjna RES-2PN 2x12mm

Skalowalność od laboratoriom do produkcji farmaceutycznej.

Wytłaczarki farmaceutyczne laboratoryjne są cennym narzędziem badawczym i rozwojowym do wykonywania badań, które ostatecznie mają zostać zwiększone do produkcji. Oprócz zapobiegania wykorzystywaniu cennych zasobów produkcyjnych, można uzyskać znaczne oszczędności kosztów materiałowych, wykonując małe partie produktu. Kluczem do zastosowania skali działania jest elastyczność wytłaczarki farmaceutycznej laboratoryjnej. Wszechstronna wytłaczarka laboratoryjna umożliwia testowanie i modyfikowanie procesów w celu uzyskania najlepszych wyników przed skalowaniem do produkcji.

Kluczowym czynnikiem udanego skalowania jest zapewnienie, że materiał ma dokładnie takie samo doświadczenie w wytłaczarkach laboratoryjnych jak w wytłaczarkach farmaceutycznych produkcyjnych. Wytłaczarki Laboratoryjne Zamak Mercator są w pełni konfigurowalne i mogą być wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie do kontroli procesu, aby stale mierzyć i rejestrować parametry w celu dokładnego odwzorowania procesu. Parametry techniczne naszych wytłaczarek farmaceutycznych są wysokie. Nasze wytłaczarki farmaceutyczne są kompaktowe, wszechstronne, jednocześnie stabilne i precyzyjne. Posiadają wbudowane sterowanie cyfrowe z dotykowym panelem operatora, mogą pracować w sieci Ethernet. Nie wymagają do pracy podłączenia do zewnętrznego komputera, mogą być sterowane bezprzewodowo z tabletu. Wytłaczarki farmaceutyczne laboratoryjne RES-2PN 2x12mm-Pharma Zamak Mercator okazują się bardzo opłacalną inwestycją w urządzenia przeznaczone do badań nad wytłaczaniem na gorąco złożonych mieszanin aktywnych leków.
Dane techniczne urządzenia
Średnica ślimaków wytłaczarki wytłaczarki:2 x 12 mmWymienne powierzchnie robocze cylindra:Tak
Długość ślimaków wytłaczarki:40 - 48 L/DCylinder dzielony w poziomie:Tak
Segmentowa konstrukcja ślimaków wytłaczarki:Tak Porty górne dozowania i pomiarowe [co 4D porty boczne co 8D]:Tak
Praca współbieżna ślimaków wytłaczarki:Tak Systemy dozowania wolumetryczne i grawimetryczne:Tak
Praca przeciwbieżna ślimaków wytłaczarki:Tak Strefowy system chłodzenia cylindra:Tak
Maksymalny moment obrotowy na ślimak wytłaczarki:9 NmStrefa zasypu chłodzona wodą z własną chłodnicą w obiegu zamkniętym:Tak
Maksymalne obroty ślimaków wytłaczarki:600 - 1200 obr/minAutomatyczna zmiana konfiguracji ze współbieżnej na przeciwbieżną:Tak
Dostępna moc modułu napędowego:2,2 kWŚlimaki współbieżne wytłaczarki:Tak
Maksymalna gęstość mocy:10,92 Nm/cm3Ślimaki przeciwbieżne wytłaczarki:[opcja]
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana:400/450 ℃Sterownik PLC czasu rzeczywistego oraz Ethernet:Tak
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna:270 ℃Wkładki do cylindra i ślimaki azotowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy co 4D:Tak Wkładki do cylindra i ślimaki kwasoodporne hartowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia strefy karmienia - wodny ciśnieniowy z własną chłodnicą oraz pompą:Tak Wkładki do cylindra wykonane w technologii HIPP:[opcja]
Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy:Tak Dozowniki boczne [Side feeder]:[opcja]
Pomiar momentu obrotowego ślimaków wytłaczarki:Tak System odgazowania:[opcja]
Pomiar siły osiowej działającej na ślimaki wytłaczarki:Tak Dozowanie płynów do zasypu pompą perystaltyczną:[opcja]
Pomiar ciśnienia i temperatury materiału:Tak Dozowanie płynów do cylindra pod wysokim ciśnieniem pompą zębatą:[opcja]
Pomiar obciążenia napędu:Tak Dozowanie gazów do cylindra pod cisnieniem:[opcja]
Zapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur:Tak Wifi i sterowanie z tabletu:[opcja]
Pomiar zużywanej energii elektrycznej:Opcja Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa:[opcja]
Opis techniczny

Wytłaczarki laboratoryjne do wytłaczania nowych produktów farmaceutycznych RES-2PN 2x12mm-Pharma

Wytłaczarki farmaceutyczne laboratoryjne to małe wersje wytłaczarek produkcyjnych. Istnieje jednak wiele różnić pomiędzy wytłaczarkami laboratoryjnymi a produkcyjnymi. Wytłaczarki laboratoryjne są bardziej bogato wyposażane w funkcje pozwalające prowadzić badania wielu materiałów co czyni je urządzeniami bardzo uniwersalnymi. Posiadają funkcjonalności ułatwiające i przyspieszające proces badawczy. Wytłaczarki farmaceutyczne laboratoryjne są wyposażone w bogaty zestaw precyzyjnych czujników pomiarowych.

Elementy budowy wytłaczarki farmaceutycznej:

Wyposażenie dodatkowe wytłaczarki farmaceutycznej:

Wytłaczarka farmaceutyczna zapewnia pomiar i monitorowanie następujących parametrów w procesie wytłaczania za pomocą standardowego oprzyrządowania:

Monitorując te parametry, można skutecznie prowadzić badania nad procesem wytłaczania. Musi być spełniony warunek, że dokonywane pomiary są wiarygodne a działanie regulatorów jest pewne i powtarzalne. W ten sposób proces badawczy może być utrzymywany i optymalizowany oraz może charakteryzować się ważnymi aspektami. Parametry systemu wytłaczania, takie jak energia właściwa, mogą być określone przez te parametry.
Wspomniane wyżej oprzyrządowanie wytłaczarki pozwala operatorowi sterować wytłaczarką w optymalny sposób. Niektóre krytyczne atrybuty jakości mogą być łączone za pomocą parametrów systemu wytłaczania z wartościami monitorowanymi za pomocą oprzyrządowania wytłaczarki. Ważne jest, aby zmiany parametrów pracy wytłaczarki były wiarygodne.
Wytłaczarki laboratoryjne Zamak Mercator mają modułową konstrukcję, aby ułatwić zmiany konfiguracji. Zwłaszcza konfiguracja ślimaków wytłaczarki ma znaczący wpływ na proces wytłaczania i może być zaprojektowana tak, aby osiągnąć wysokie lub niskie ścinanie.

Parametry określające ślimaki wytłaczarki farmaceutycznej:

(Di) jest średnicą wewnętrzną ślimaka wytłaczarki, a (D0) średnicą cylindra wytłaczarki. Stosunek D0/D jest bardzo ważny i wskazuje dostępną wolną objętość ślimaków wytłaczarki. Długość cylindra wytłaczarki, jest podawana jako wielokrotność średnicy cylindra wytłaczarki [Do]. Oznacza to, że wytłaczarka o długości funkcjonalnej 40 L/D ma długość równą 40-krotności średnicy zewnętrznej ślimaków wytłaczarki. Do celów skalowania ważne jest, aby zachować stałą długość funkcjonalną i stosunek D0/D. Konfiguracja ślimaków może być zróżnicowana w zależności od liczby i rozmieszczenia elementów transportowych i ugniatających oraz mieszających.

Zalety wytłaczania farmaceutycznego na gorąco [HME]. W przemyśle farmaceutycznym wytłaczanie topliwe było wykorzystywane do różnych celów, takich jak:

Zwiększenie szybkości rozpuszczania i biodostępności API, które są słabo rozpuszczalne w wodzie, są ważnymi wyzwaniami w rozwoju postaci dawkowania. Jednym z podejść jest formowanie stałego roztworu dyspersji leku z hydrofilowymi substancjami pomocniczymi. Roztwór stały jest idealnym typem do zwiększania uwalniania leku. W takim preparacie lek jest rozpuszczany molekularnie i ma niższą barierę termodynamiczną do rozpuszczania. Po opracowaniu formuły, wytłaczanie na gorąco jest niezawodnym i solidnym procesem oferującym korzyści w zakresie efektywności kosztowej. W porównaniu z innymi procesami produkcji roztworów stałych proces wytłaczania jest znacznie mniej złożony. Wytwarzanie takich postaci dawkowania wymaga tylko kilku kroków i pozwala uniknąć stosowania rozpuszczalników organicznych.

Wytłaczanie na gorąco ma również zalety w porównaniu z metodami formowania stałego roztworu/dyspersji metodami rozpuszczalnikowymi:

Oprócz doustnych preparatów leczniczych, technika wytłaczania na gorąco może być stosowana do produkcji pozajelitowych magazynów, takich jak implanty i stenty oraz miejscowe systemy dostarczania, takie jak plastry skórne lub przezskórne. W przypadku tych aplikacji proces wytłaczania jest często łączony z etapem kształtowania lub formowaniem wtryskowym.

Spojrzenie w przyszłość wytłaczania farmaceutycznego na gorąco HME.

Docenia się wartość „przetwarzania ciągłego” w przemyśle farmaceutycznym. Wytłaczanie na gorąco (HME) jest procesem produkcyjnym szeroko stosowanym w przemyśle tworzyw sztucznych i ma znaczny potencjał jako ciągły proces farmaceutyczny.

Nowe jednostki chemiczne, które wykazują słabą biodostępność z powodu problemów z rozpuszczalnością, są głównymi kandydatami do wytłaczania na gorąco. Technologię tę można zastosować do zdyspergowania takich leków w danej matrycy na poziomie molekularnym poprzez tworzenie roztworu stałego. W połączeniu z zastosowaniem zdyspergowanych, amorficznych i molekularnie rozpuszczonych układów, można zastosować szereg innych technik formulacji przy użyciu podejścia wytłaczania ze stopu. Wykazano również, że HME zapewnia wiele różnych korzyści w produkcji cienkich folii zarówno do podawania leków, jak i do opatrywania ran. Technologie wytłaczania na gorąco mogą oferować liczne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Krótsze i bardziej wydajne czasy dojścia do produktu końcowego. Korzyści środowiskowe wynikające z eliminacji rozpuszczalników w przetwórstwie (w tym możliwość recyklingu). Zwiększona wydajność dostarczania leków pacjentowi sprawiają, że wytłaczanie na gorąco może być ekscytującym wyzwaniem dla naukowców z branży farmaceutycznej.

Można przygotować szeroki zakres postaci dawkowania i aplikacji od doustnych do miejscowych. Stałe dyspersje lub stałe rozpuszczenia leku osadzonego w matrycach nośnikowych mogą pozwolić na stosowanie trwałego uwalniania i poprawę szybkości rozpuszczania. Dostępny jest szeroki wybór funkcjonalnych substancji pomocniczych. Utrudnieniem jest możliwa degradacja leku i matrycy, która może wynikać z wysokich temperatur procesu i sił ścinających. Wyzwania te można jednak przezwyciężyć poprzez formułowanie i projektowanie sprzętu i podejście inżynierskie. Wybór nośników o niskiej temperaturze topnienia lub zastosowanie kompatybilnych plastyfikatorów może obniżyć


Zamak Mercator jest producentem farmaceutycznych wytłaczarek laboratoryjnych dwuślimakowych o średnicach ślimaków: 2 x 12 mm oraz 2 x16 mm.
Wytłaczarek farmaceutycznych badawczych dwuślimakowych przeznaczonych do większych zadań [aplikacji] o średnicach ślimaków: 2 x 20 mm oraz 2 x 24 mm.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń