PL | EN

Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do tworzyw sztucznych

Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do gumy i silikonu

Wytłaczarki oraz urządzenia do żywności

Wytłaczarki oraz urządzenia dla farmacji

Wytłaczarki, urządzenia oraz linie przemysłowe do tworzyw sztucznych

Wytłaczarki, urządzenia oraz linie przemysłowe do gumy i silikonu

Urządzenia do druku 3D

Linie do produkcji oraz badań filamentów do drukarek 3D

Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe

Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe - modułowe

Wytłaczarki laboratoryjne jednoślimakowe

Walcarki

Stanowisko do wtrysku kształtek do badań

Mikrowtryskarki

Stanowiska laboratoryjne do granulacji

Stanowiska i linie do rozciągania włókien

Mieszalniki pomiarowe

Seria Minilab

Przykładowe linie laboratoryjne

Odciągi gąsienicowe

Nawijarki i magazyny

Programowane noże obrotowe

Laserowe mierniki średnicy

Stanowiska i linie do rozciągania włókien

Linia do rozciągania włókien
Linia do rozciągania włókien
Linia do rozciągania włókien
Linia do wytłaczania mikro włókien

Wybierz urządzenie

Linia technologiczna do otrzymywania włókien auksetycznych

Materiały o właściwościach auksetycznych podlegają ciągłym badaniom w zakresie badań podstawowych, oraz pod kątem możliwych zastosowań. Zachowania auksetyczne materiałów wywodzą się z mechanizmu deformacji określonych geometrii i struktur wewnętrznych poddanych obciążeniom jednoosiowym. Oczekuje się, że materiały auksetyczne będą miały kilka interesujących cech w zakresie ich właściwości geometrycznych i mechanicznych.Te właściwości oferują szerokie możliwości zastosowania materiałów auksetycznych, w tym m.in. w materiałach biomedycznych, materiałach amortyzujących, urządzeniach do pozyskiwania energii, filtrach, tekstyliach. Z medycznych zastosowań należałoby wymienić auksetyczne bandaże, oraz stenty, które prowadzą do zwiększenia przekroju naczynia krwionośnego, przez który przepływa krew tworząc pewien rodzaj sztucznych naczyń krwionośnych.

Auksetyczne materiały tekstylne (włókna, przędze, tkaniny, materiały kompozytowe) są przedmiotem zainteresowania badaczy. Chociaż literatura wspomina, o tym że tekstylne materiały auksetyczne mają lepsze właściwości niż materiały konwencjonalne, niewiele rodzajów materiałów auksetycznych zostało wytworzonych w skali większej niż laboratoryjna.

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń