PL | EN

Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do tworzyw sztucznych

Wytłaczarki, urządzenia oraz linie laboratoryjne do gumy i silikonu

Wytłaczarki oraz urządzenia do żywności

Wytłaczarki oraz urządzenia dla farmacji

Wytłaczarki, urządzenia oraz linie przemysłowe do tworzyw sztucznych

Wytłaczarki, urządzenia oraz linie przemysłowe do gumy i silikonu

Urządzenia do druku 3D

Linie do produkcji oraz badań filamentów do drukarek 3D

Wytłaczarki jednoślimakowe do tworzyw

Wytłaczarki dwuślimakowe do tworzyw

Stanowiska i linie do rozciągania włókien

Ogrzewacze IR

Odciągi gąsienicowe

Nawijarki i magazyny

Przykładowe linie produkcyjne do tworzyw sztucznych

Programowane noże obrotowe

Laserowe mierniki średnicy

Ogrzewacze IR

Przemysłowy ogrzewacz rur przeznaczony do pracy w liniach do wytłaczania profili
Przemysłowy ogrzewacz rur przeznaczony do pracy w liniach do wytłaczania rur
Przemysłowy ogrzewacz rur przeznaczony do pracy w liniach do wytłaczania profili

Wybierz urządzenie

Nowatorskie ogrzewacze będące przedmiotem oferty umożliwiają przeprowadzenie procesu podgrzewania profili w polu promieniowania podczerwonego - zapewnia to efektywny proces w odniesieniu do jakości produktu oraz kosztów procesu.

Rozkład promienników podczerwieni w komorze podgrzewacza jest dobierany indywidualnie do aplikacji klienta. Regulacja mocy promienników jest prowadzona niezależnie dla każdej strefy, dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania natężenia strumienia energii cieplnej go kształtu ogrzewanego profilu.
Promieniowanie podczerwone zapewnia wysoką efektywność przenoszenia ciepła bez użycia medium pośredniego do ogrzewanego materiału. Zastosowane promienniki wypromieniowują ok. 50% energii, cieplnej, która dociera bezpośrednio do ogrzewanego profilu, bez udziału powietrza i wnika do wewnątrz ogrzewając go od środka. Pozostałe ok. 50% energii ogrzewa powietrze we wnętrzu pieca przekazując energię do polimeru poprzez przewodzenie i nagrzewanie jego powierzchni.

W efekcie współdziałania tych dwóch procesów, ciepło jest przekazywane do profilu od zewnątrz i od, wewnątrz, co skutkuje bardziej równomiernym przebiegiem procesu ogrzewania w całej masie profilu. Takie rozwiązanie minimalizuje straty ciepła potrzebne na ogrzanie mediów, stosowanych w innych metodach ogrzewania.

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń