PL | EN

Translation Disclaimer

Ta usługa może zawierać tłumaczenia automatyczne Google. Google wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje związane z tymi tłumaczeniami, w tym wszelkie gwarancje dokładności i rzetelności, a także wszelkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Strona firmy Zamak Mercator Ltd. została przetłumaczona za pomocą oprogramowania do tłumaczenia obsługiwanego przez Tłumacza Google. Dołożono starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie, jednak żadne tłumaczenie automatyczne nie jest doskonałe i nie ma na celu zastąpienia ludzkich tłumaczy. Tłumaczenia są dostępne jako usługa dla użytkowników firmy Zamak Mercator Ltd. i są dostarczane bez zobowiązań (na zasadzie „tak jak są”). Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do dokładności, rzetelności ani poprawności jakichkolwiek tłumaczeń z języka na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, itp.) mogą nie być dokładnie przetłumaczone ze względu na ograniczenia oprogramowania tłumaczącego.

Tekst w języku Polskim stanowi oficjalną wersję strony. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych w zakresie zgodności lub egzekwowania praw. W razie wątpliwości co do tego, czy informacje na przetłumaczonej stronie są dokładne, należy pamiętać, że wersja w języku Polskim jest oficjalną wersją strony.


X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń